De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Mihailovitsj (generaal Draja)

4. Het verraad van de Geallieerden, 1942-1944

Churchill en Stalin bezegelden in onderling overleg het lot van Mihailovitsj: hij moest van het toneel verdwijnen ten voordele van Tito, de communistische partizanenleider. Begrijpelijk vanuit het standpunt van de Sovjetleider, maar onvergeeflijk verraad van de kant van de Britse premier…

3. De vrijheidsstrijder van Servië, 1941-1942

Bekleed met het gezag dat de jonge koning Peter II van Joegoslavië hem verleend had, begon Mihailovitsj in 1941 zijn guerilla-oorlog tegen de Duitse bezetters van zijn land. Zijn manschappen, de tsjetniks, noemden de charismatische leider liefkozend “Tsjitsja”, “Oompje”, en waren hem onvoorwaardelijk trouw.

2. Het Joegoslavisch koninkrijk, 1918-1941

Na de Eerste Wereldoorlog werd het Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen opgericht, een nieuwe staat die echter al meteen af te rekenen had met het verzet van de Kroatische separatisten en de revolutionaire communisten. Draja Mihailovitsj van zijn kant toonde zich de loyale medewerker van koning Alexander, de Eenmaker.

I. Een ongeëvenaard Servisch officier

De jonge Draja Mihailovitsj wordt opgevoed in grote eerbied voor de geschiedenis van zijn land, waarvan de door de Turken bezette provincie Kosovo volgens alle Serviërs integraal deel moet uitmaken. Tijdens de Balkanoorlog van 1912 wordt het historische Merelveld heroverd en krijgt de jonge officier zijn eerste onderscheiding opgespeld voor uitzonderlijke moed. Maar dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit…

Inleiding

Draja Mihailovitsj, de leider van de tsjetniks, leidde in Joegoslavië het verzet tegen de Duitse overweldiger, in opdracht en met de steun van koning Alexander II Karadjordjevitsj. De officiële geschiedschrijving heeft echter alleen de naam van Tito onthouden, de communistische partizanenleider die een stroman van Stalin was. Waarom? Omdat Churchill in 1943 besloot Mihailovitsj te laten vallen om zo de meester van het Kremlin te behagen.