De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Paulus VI (Paus)

«  Ecclesiam suam  », het charter van de revolutie

Precies vijftig jaar geleden publiceerde Paulus VI zijn eerste encycliek. Abbé de Nantes ontleedde ze en schreef: «In deze beleidsverklaring van het nieuwe pontificaat zie ik helaas de aankondiging van een immens onheil, van onherstelbare vernietiging: anarchie, revolutie, geloofsafval…» Hij kreeg overschot van gelijk. En wordt diezelfde Paulus VI, de grafdelver van de Kerk, nu zalig verklaard?  

archbishop-montini-chapeau

Paulus VI  : Sodom en Gomorra

Welk standpunt nemen de katholieke bisschoppen in tegenover het homohuwelijk ? Bij ons hebben we hen niet gehoord toen de paarse regering Verhofstadt I het in 2003 doordrukte. Bij onze zuiderburen, waar de socialisten het onlangs gewettigd hebben, lieten ze wél van zich horen… maar de vraag is of ze de juiste argumenten gebruikten. En of Rome in de praktijk geen dikke stok in de wielen steekt.