De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Paulus VI (Paus)

Beroep op de paus tegen de paus

In maart van vorig jaar hield de Sorbonne een colloquium over «De afzetting van een paus vanuit theologisch, canoniek en constitutioneel standpunt». Vijftien universitairen behandelden dit verrassend onderwerp, waarin gefocust werd op de hedendaagse periode en meer bepaald het geval van Paulus VI. Twee eminente juristen doorbraken de wet van het stilzwijgen door in alle openheid te spreken over het «Aanklachtenboek tegen Paulus VI wegens ketterij, schisma en schandaal» van onze vader, abbé Georges de Nantes.

«  Ecclesiam suam  », het charter van de revolutie

Precies vijftig jaar geleden publiceerde Paulus VI zijn eerste encycliek. Abbé de Nantes ontleedde ze en schreef: «In deze beleidsverklaring van het nieuwe pontificaat zie ik helaas de aankondiging van een immens onheil, van onherstelbare vernietiging: anarchie, revolutie, geloofsafval…» Hij kreeg overschot van gelijk. En wordt diezelfde Paulus VI, de grafdelver van de Kerk, nu zalig verklaard?  

archbishop-montini-chapeau

Paulus VI  : Sodom en Gomorra

Welk standpunt nemen de katholieke bisschoppen in tegenover het homohuwelijk ? Bij ons hebben we hen niet gehoord toen de paarse regering Verhofstadt I het in 2003 doordrukte. Bij onze zuiderburen, waar de socialisten het onlangs gewettigd hebben, lieten ze wél van zich horen… maar de vraag is of ze de juiste argumenten gebruikten. En of Rome in de praktijk geen dikke stok in de wielen steekt.