De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Petrus (H.)

mur-g-chapeau

De waarheid over het graf van Petrus

Op 24 november jl. gaf paus Franciscus opdracht tot een plechtige uitstalling en verering van de relieken van de H. Petrus, van wie het graf tijdens het pontificaat van Pius XII teruggevonden werd. De Heilige Vader maakte daarmee de verloochening waarvan zijn voorgangers getuigden ongedaan.