De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Pius X (H.)

Giuseppe Sarto, de H. Pius X. Een biografie

«Ik ben ervan overtuigd dat het christenvolk zo van Pius X heeft gehouden omdat het in hem het Evangelie heeft herkend.» Die woorden komen van de Franse katholieke romanschrijver René Bazin, die in 1928 een mooie biografie schreef over «Sarto il Santo».

BELGIË IN DE GROTE OORLOG
8. De paus, de vorst en de kardinaal

De figuur van kardinaal Mercier, aartsbisschop van Mechelen, is onverbrekelijk verbonden met de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in ons land. Hij verwierf populariteit door zijn felle anti-Duitse houding. Maar de “ kardinaal van de geallieerden ” liet zich in de praktijk misbruiken door alle vijanden van de Kerk en het pausdom.