De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Pius XI (Paus)

De «  Ostpolitik  » van paus Pius XI

Sinds de val van de Sovjetunie zijn nog niet alle zwarte bladzijden uit het gruwelijke boek van het communisme voldoende belicht. Kort na de Oktoberrevolutie koos paus Pius XI niet voor een krachtige veroordeling, maar voor een compromispolitiek met de bolsjewieken. De gevolgen waren rampzalig.

Paus Pius XI en de Spaanse burgeroorlog

Tachtig jaar geleden, in 1936, brak in Spanje de Burgeroorlog uit toen generaal Franco de strijd aanging met de antiklerikale Republiek, vervolger van de katholieken. Jarenlang onderschatte de geestelijkheid het politiek gekonkel van de vrijmetselarij. De reden ? Het blinde geloof van Pius XI in de democratie, dat hem het gevaar pas deed beseffen toen het al bijna te laat was.