De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

HIJ IS VERREZEN !

N° 76 – Juli-Augustus 2015

Hoofdredacteur : Broeder Bruno Bonnet-Eymard


Korte inhoud

Turijn 2015 – Fatima 2017

Paus Franciscus verheft achtereenvolgens de banieren van de H. Lijkwade van Turijn en die van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima: voor hem - en ook voor ons ! - zijn dat de twee « tekenen des tijds » waarmee de goddelijke barmhartigheid de Kerk en de wereld wil redden. Ook de KCR zal in 2017 in de Cova da Iria aanwezig zijn om er « veel te bidden voor de H. Vader ».

DE SACRAMENTEN

3. Het sacrament van de biecht

Het is de Kerk die van Christus de macht gekregen heeft om zich telkens opnieuw te verzoenen met gelijk wie van haar zondige leden. Daarvoor hoeft ze slechts naar haar moederlijk hart te luisteren. Heeft Jezus immers niet gezegd: « Ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden » ? Een verfrissende kijk van abbé de Nantes in een studie uit 1977.

BELGIË IN DE GROTE OORLOG

MARTIAL LEKEUX, MONNIK-SOLDAAT

Martial Lekeux werd beroemd met zijn boek « Mijn kloosters in de branding », waarin hij zijn wedervaren aan het IJzerfront verhaalt. Geen enkele ooggetuige van de gruwel van de Eerste Wereldoorlog heeft er zo aangrijpend over geschreven en zo treffend onder woorden gebracht hoe zelfs het vreselijkste lijden toch zin kan hebben.