De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

33. De totale ontaarding  : de MASDU

Sedert het begin zet Satan de hoogmoed van verdorven mensen op tegen God, tegen Christus, tegen de Kerk. Onder invloed van de Boze vormen die oproerlingen «  tegen-Kerken  », zoveel mogelijk met dezelfde structuur, maar tegengesteld van geest. Zo kennen we vandaag de plutocratische vrijmetselarij, het totalitair racisme, het atheïstisch communisme. «  Twee vormen van liefde hebben elk een stad opgebouwd  : één is opgericht door de liefde tot God, die zover gaat dat zij zichzelf veracht, en één is gebouwd door de eigenliefde, die zover gaat dat zij God veracht  » (Sint-Augustinus). 

  1. In onze apocalyptische tijden zijn echt perverse geesten op het idee gekomen om die tegenstrijdigheden tot één geheel te smeden  : ze willen van de eredienst van Jezus Christus het fundament maken van de eredienst van de Mens en ze willen in de rechten van God de rechtvaardiging zien van de rechten van de Mens die zichzelf tot god maakt  ! Daar moesten de dromerijen van Lamennais, Sangnier en Maritain wel op uitlopen.

Een geweldige hervorming van de Kerk moet haar in dienst stellen van de wereldrevolutie, waarvan het doel is de vestiging van een universele democratie van rechtvaardigheid en vrede, gegrondvest op vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.

  1. Het ideaal van de nieuwe Kerk is de universele democratie, is de bevrijding van de volkeren uit elke vorm van vervreemding met het oog op de heerschappij van de mens. Het middel daartoe is de geestelijke animatie van de massa door de godsdiensten en culturele verenigingen, om haar het integraal humanisme in te prenten. De geestelijkheid van alle gezindten en elke partij met haar culturele schema’s en bijzondere religieuze symbolen moeten hun krachten bundelen om in allen hetzelfde geloof in de mens te doen doordringen en om de komst van de werelddemocratie te helpen verwezenlijken.
  2. De Kerk, alle christelijke kerken zullen blijven bestaan – men belooft ze zelfs een gunstige positie – omwille van hun discrete, maar doeltreffende dienst voor de zaak van de mens en de verovering van de aarde.

Onze herders, die volledig op een dwaalspoor zijn gebracht, zijn doordrongen van die nieuwe geest voor de opbouw van het nieuwe rijk van de mens en aanvaarden de zending die men hen toevertrouwt. Zij willen van de Rooms-katholieke Kerk de belangrijkste en machtigste Beweging voor Geestelijke Animatie van de Wereldwijde Democratie maken  : de MASDU (Mouvement d’Animation Spirituelle de la Démocratie Universelle). Dat zal concreet gebeuren door de christelijke prediking om te zetten in profaan-humanistische termen. Heerlijke tijden zullen aanbreken  : vrede, rechtvaardigheid en vooruitgang zullen het materieel en cultureel welzijn van elke mens en van alle mensen verzekeren. De zuivere godsdienst zal trouwens haar sublieme plaats behouden, met inbegrip van – als individuele waarde – de eucharistische godsvrucht, de devotie tot de Maagd Maria en de christelijke (of boeddhistische) contemplatie.

De beschuldiging van ketterij, schisma en schandaal die wij tegen paus Paulus VI uitbrachten geldt, over zijn hoofd heen, de MASDU, leidraad en hoofdwerk van deze Opperherder en zijn Tweede Vaticaans Concilie.