De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

HIJ IS VERREZEN !

N° 79 – Januari-Februari 2016

Hoofdredacteur : Broeder Bruno Bonnet-Eymard


Korte inhoud

« Mijn Onbevlekt Hart zal je toevlucht zijn »

De aanslagen van 13 november 2015 waren alvast in Frankrijk aanleiding voor de staat om alles wat met godsdienst te maken heeft nog verder uit het openbaar leven te verbannen. Er kwam zelfs een oproep aan de burgemeesters om geen kerststallen meer te plaatsen ! Getekend François Baroin, de zoon van de vroegere Grootmeester van de Loge van het Grootoosten. De ware vijand is dan ook niet de islam, maar onze antichristelijke overheid.

Albino Luciani en Fatima

Bijna 40 jaar geleden straalde over de Kerk en de wereld het korte maar onvergetelijke pontificaat van paus Joannes-Paulus I. Toen het derde Geheim van Fatima bekendgemaakt werd, begrepen abbé de Nantes en broeder Bruno onmiddellijk dat Albino Luciani de paus was naar wie in het Geheim verwezen werd: « een Bisschop in het Wit gekleed » die verscheen « in een immens Licht dat God is ». Een gedetailleerde studie maakt duidelijk hoezeer het lot van Joannes-Paulus I inderdaad met Fatima verweven was.

BELGIË IN DE GROTE OORLOG

DE STILLE WERKERS

Oorlog brengt in de mens zowel het laagste als het hoogste naar boven. Ook in WO I was dat zo. Waar moderne films en romans over de grote wereldbrand bij voorkeur de onmenselijkheid breed uitsmeren, willen wij in dit artikel de vele geestelijken en katholieke leken belichten die het beste van zichzelf gaven om de frontsoldaten letterlijk en figuurlijk uit de modder omhoog te trekken : de stille werkers die de kwelling van het leven in de loopgraven lichter maakten.