Nieuwe publicaties op de CRC-website Nieuwe publicaties op de CRC-website. https://nl.crc-resurrection.org/ Gebed tot de Heilige Geest 2020-05-30 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2020/gebed-tot-de-heilige-geest.html

Laat me inzien dat bidden de beste en de meest onontbeerlijke verdediging voor de Stad betekent; dat het gebed alles verkrijgt, dat ik in die houding van gebed en lofprijzing de vurigste missionaris kan zijn om aan de volkeren uw macht en glorie te verkondigen.

]]>
Gebed tot de Heilige Geest

Laat me inzien dat bidden de beste en de meest onontbeerlijke verdediging voor de Stad betekent; dat het gebed alles verkrijgt, dat ik in die houding van gebed en lofprijzing de vurigste missionaris kan zijn om aan de volkeren uw macht en glorie te verkondigen.

Lire la suite...

]]>
2. Een gerechtvaardigde godsdienst 2020-05-26 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/godsdienst-theologie-moraal/de-godsdienst-van-de-bijbel-verwerpelijk-gerechtvaardigd-voorbijgestreefd/2-een-gerechtvaardigde-godsdienst.html

Heeft de godsdienst van de Bijbel vanaf zijn ontstaan, of tenminste vanaf Abraham, tot aan de verwoesting van Jeruzalem in 70 v. Chr. een positieve rol gespeeld in de vooruitgang van de wereld? Zo ja, dan is hij gerechtvaardigd en onmisbaar voor een juist begrip van de totale lotsbestemming van de mensheid. Dan mag hij niet verworpen worden omwille van ronduit afstotelijke elementen, zoals rusteloze vernieuwers dat doorheen de eeuwen deden.

]]>
2. Een gerechtvaardigde godsdienst

Heeft de godsdienst van de Bijbel vanaf zijn ontstaan, of tenminste vanaf Abraham, tot aan de verwoesting van Jeruzalem in 70 v. Chr. een positieve rol gespeeld in de vooruitgang van de wereld? Zo ja, dan is hij gerechtvaardigd en onmisbaar voor een juist begrip van de totale lotsbestemming van de mensheid. Dan mag hij niet verworpen worden omwille van ronduit afstotelijke elementen, zoals rusteloze vernieuwers dat doorheen de eeuwen deden.

Lire la suite...

]]>
De Hemel, enig doel van al onze werken 2020-05-23 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2020/de-hemel-enig-doel-van-al-onze-werken.html

Nooit eerder hebben de mensen zoveel belang gehecht aan aardse dingen; zelf lopen we het risico er verstrikt in te geraken en in het dagdagelijks leven van wat onze roeping is gehechtheid, begeerte, ambitie te ervaren, dingen waarvan we dachten er definitief mee gebroken te hebben...   

]]>
De Hemel, enig doel van al onze werken

Nooit eerder hebben de mensen zoveel belang gehecht aan aardse dingen; zelf lopen we het risico er verstrikt in te geraken en in het dagdagelijks leven van wat onze roeping is gehechtheid, begeerte, ambitie te ervaren, dingen waarvan we dachten er definitief mee gebroken te hebben...   

Lire la suite...

]]>
1. Is de godsdienst van de Bijbel verwerpelijk? 2020-05-19 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/godsdienst-theologie-moraal/de-godsdienst-van-de-bijbel-verwerpelijk-gerechtvaardigd-voorbijgestreefd/1-is-de-godsdienst-van-de-bijbel-verwerpelijk.html

Bepaalde grote geesten hebben niet geaarzeld om de godsdienst van de Bijbel hatelijk en verwerpelijk te noemen. Volgens hen is hij al veel te lang een hinderpaal voor de christelijke wereld. In de ogen van de critici is de Bijbelse godsdienst met zijn fanatisme, racisme en totalitarisme veel te menselijk en te barbaars om goddelijk te kunnen zijn.

]]>
1. Is de godsdienst van de Bijbel verwerpelijk?

Bepaalde grote geesten hebben niet geaarzeld om de godsdienst van de Bijbel hatelijk en verwerpelijk te noemen. Volgens hen is hij al veel te lang een hinderpaal voor de christelijke wereld. In de ogen van de critici is de Bijbelse godsdienst met zijn fanatisme, racisme en totalitarisme veel te menselijk en te barbaars om goddelijk te kunnen zijn.

Lire la suite...

]]>
De godsdienst van de Bijbel: verwerpelijk, gerechtvaardigd, voorbijgestreefd 2020-05-19 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/godsdienst-theologie-moraal/de-godsdienst-van-de-bijbel-verwerpelijk-gerechtvaardigd-voorbijgestreefd.html

Wie de Bijbel doorbladert zonder veilige gids en hier en daar een willekeurige passage leest, kan slechts in de war gebracht worden en afkeer voelen. Hij zal hem niet begrijpen of naar waarde schatten en hem voor altijd opzij leggen. «Wat betekent dit boek in vergelijking met de Griekse en Latijnse meesterwerken?» Die kritiek is niet zonder reden. Zijn wijzelf bij de lectuur van de Bijbel niet vaak geschokt en geërgerd geweest, zelfs diep gekwetst?

]]>
De godsdienst van de Bijbel: verwerpelijk, gerechtvaardigd, voorbijgestreefd

Wie de Bijbel doorbladert zonder veilige gids en hier en daar een willekeurige passage leest, kan slechts in de war gebracht worden en afkeer voelen. Hij zal hem niet begrijpen of naar waarde schatten en hem voor altijd opzij leggen. «Wat betekent dit boek in vergelijking met de Griekse en Latijnse meesterwerken?» Die kritiek is niet zonder reden. Zijn wijzelf bij de lectuur van de Bijbel niet vaak geschokt en geërgerd geweest, zelfs diep gekwetst?

Lire la suite...

]]>
Ik zal u niet verweesd achterlaten… Maria! 2020-05-16 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2020/ik-zal-u-niet-verweesd-achterlaten-maria.html

O liefdevolle Verlosser, hoe zou men niet door liefde bewogen zijn bij de belofte die U op de dag van uw Hemelvaart deed aan de apostelen om hen te troosten: «Ik zal u niet verweesd achterlaten». Ze zullen niet in de steek gelaten worden in het leven, te midden van uw vijanden, met de verpletterende taak uw Evangelie te verkondigen tot aan de uiteinden van de wereld. 

]]>
Ik zal u niet verweesd achterlaten… Maria!

O liefdevolle Verlosser, hoe zou men niet door liefde bewogen zijn bij de belofte die U op de dag van uw Hemelvaart deed aan de apostelen om hen te troosten: «Ik zal u niet verweesd achterlaten». Ze zullen niet in de steek gelaten worden in het leven, te midden van uw vijanden, met de verpletterende taak uw Evangelie te verkondigen tot aan de uiteinden van de wereld. 

Lire la suite...

]]>
Eenheid in het geloof, eenheid in de kerk 2020-05-08 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2013-2/eenheid-in-het-geloof-eenheid-in-de-kerk.html

Wat betekent het in onze tijd katholiek te zijn? Het is zeer bemoedigend te weten dat wij de woorden van het eeuwig leven bezitten, zoals de H. Petrus aan Jezus zei, en dat we ons leven lang niets zullen moeten veranderen aan onze overtuiging omdat ze ons van Godswege gegeven is en eeuwig blijft bestaan.

]]>
Eenheid in het geloof, eenheid in de kerk

Wat betekent het in onze tijd katholiek te zijn? Het is zeer bemoedigend te weten dat wij de woorden van het eeuwig leven bezitten, zoals de H. Petrus aan Jezus zei, en dat we ons leven lang niets zullen moeten veranderen aan onze overtuiging omdat ze ons van Godswege gegeven is en eeuwig blijft bestaan.

Lire la suite...

]]>
Mei 2020: Amazonië, droom en werkelijkheid 2020-05-05 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/de-actualiteit-doorgelicht/mei-2020-amazonie-droom-en-werkeljk.html

«Dierbaar Amazonië», zoals de titel van de pauselijke exhortatie luidt? Het is meer de hel, de “groene hel” zoals ze al zo lang bekend staat! Dit maagdelijk territorium bevat een schat aan bodemrijkdommen die voor alle betrokken landen de belofte van een grote ontwikkeling inhoudt. Maar niet alleen de Amazonelanden: de hebzucht van heel de wereld is op de regio gevestigd en de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) verbergen die bemoeizucht.

]]>
Mei 2020: Amazonië, droom en werkelijkheid

«Dierbaar Amazonië», zoals de titel van de pauselijke exhortatie luidt? Het is meer de hel, de “groene hel” zoals ze al zo lang bekend staat! Dit maagdelijk territorium bevat een schat aan bodemrijkdommen die voor alle betrokken landen de belofte van een grote ontwikkeling inhoudt. Maar niet alleen de Amazonelanden: de hebzucht van heel de wereld is op de regio gevestigd en de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) verbergen die bemoeizucht.

Lire la suite...

]]>
NR. 105 – Mei-Junil 2020 2020-05-04 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/tijdschrift-hij-is-verrezen/nr-105-mei-junil-2020.html

Korte inhoud

]]>
NR. 105 – Mei-Junil 2020

Korte inhoud

Lire la suite...

]]>
De botsing tussen het licht en de duisternis 2020-05-01 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/godsdienst-theologie-moraal/commentaar-op-het-evangelie-van-sint-jan/commentaar-op-het-evangelie-van-sint-jan-9-de-botsing-tussen-het-licht-en-de-duisternis.html

Vanaf de Proloog getuigt Sint-Jan van het conflict tussen het licht en de duisternis (1, 5). In tegenstelling tot wat de grootste moderne commentatoren van het vierde Evangelie schrijven, moet de achtergrond van dit conflict niet gezocht worden in het hellenisme (Dodd) en ook niet in de gnosis (Bultmann), maar enkel en alleen in het jodendom. Het zijn de ontdekkingen in Qumrân die een einde maken aan het debat.   

]]>
De botsing tussen het licht en de duisternis

Vanaf de Proloog getuigt Sint-Jan van het conflict tussen het licht en de duisternis (1, 5). In tegenstelling tot wat de grootste moderne commentatoren van het vierde Evangelie schrijven, moet de achtergrond van dit conflict niet gezocht worden in het hellenisme (Dodd) en ook niet in de gnosis (Bultmann), maar enkel en alleen in het jodendom. Het zijn de ontdekkingen in Qumrân die een einde maken aan het debat.   

Lire la suite...

]]>