Nieuwe publicaties op de CRC-website Nieuwe publicaties op de CRC-website. https://nl.crc-resurrection.org/ Februari 2023 : De grote beschavingsoorlog 2023-01-31 https://nl.crc-resurrection.org/de-actualiteit-doorgelicht/de-actualiteit-doorgelicht-2023/februari-2023-de-grote-beschavingsoorlog.html

Op 8 december 2022 ging paus Franciscus naar de Piazza di Spagna om er bij de Mariazuil «een daad van verering van de Onbevlekte» te verrichten. Het lag niet in zijn bedoeling om dat te doen als eerherstel en hij maakte geen enkele zinspeling op de toewijding aan haar Onbevlekte Hart van tien maanden tevoren. En dus volgen de gebeurtenissen in de wereld verder hun loop en komt de dreiging van een open oorlog tussen het Westen en Rusland steeds dichterbij…

]]>
Februari 2023 : De grote beschavingsoorlog

Op 8 december 2022 ging paus Franciscus naar de Piazza di Spagna om er bij de Mariazuil «een daad van verering van de Onbevlekte» te verrichten. Het lag niet in zijn bedoeling om dat te doen als eerherstel en hij maakte geen enkele zinspeling op de toewijding aan haar Onbevlekte Hart van tien maanden tevoren. En dus volgen de gebeurtenissen in de wereld verder hun loop en komt de dreiging van een open oorlog tussen het Westen en Rusland steeds dichterbij…

Lire la suite...

]]>
De zaligsprekingen in de praktijk brengen 2023-01-27 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2023/de-zaligsprekingen-in-de-praktijk-brengen.html

Wanneer iemand vervolgd wordt vanwege zijn getuigenis ten gunste van Jezus Christus, vanwege zijn geloof, dan gebeurt dat omdat deze persoon door Jezus is uitgekozen om zijn bloed, of tenminste het bloed van zijn hart, te vergieten in schande, schaamte, beproevingen, gevangenissen en tenslotte de dood.

]]>
De zaligsprekingen in de praktijk brengen

Wanneer iemand vervolgd wordt vanwege zijn getuigenis ten gunste van Jezus Christus, vanwege zijn geloof, dan gebeurt dat omdat deze persoon door Jezus is uitgekozen om zijn bloed, of tenminste het bloed van zijn hart, te vergieten in schande, schaamte, beproevingen, gevangenissen en tenslotte de dood.

Lire la suite...

]]>
Christenen, vergeet Christus’ Kruis niet ! 2023-01-20 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2023/christenen-vergeet-christus-kruis-niet-.html

Vandaag laat de Kerk ons nadenken over de eerste brief aan de Corinthiërs, waarin Sint-Paulus de Joden en de heidenen van zijn tijd er krachtig aan herinnert dat zij het Kruis van Christus niet mogen verdonkeremanen... Wat is er actueler ?

]]>
Christenen, vergeet Christus’ Kruis niet !

Vandaag laat de Kerk ons nadenken over de eerste brief aan de Corinthiërs, waarin Sint-Paulus de Joden en de heidenen van zijn tijd er krachtig aan herinnert dat zij het Kruis van Christus niet mogen verdonkeremanen... Wat is er actueler ?

Lire la suite...

]]>
De Doper duidt de Zoon van God en koning van Israël aan 2023-01-13 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2023/de-doper-duidt-de-zoon-van-god-en-koning-van-israel-aan.html

De eerste ontmoeting tussen Jezus en Johannes de Evangelist, op dat moment een leerling van Johannes de Doper, maakt deel uit van een onvergetelijke week... 

]]>
De Doper duidt de Zoon van God en koning van Israël aan

De eerste ontmoeting tussen Jezus en Johannes de Evangelist, op dat moment een leerling van Johannes de Doper, maakt deel uit van een onvergetelijke week... 

Lire la suite...

]]>
Januari 2023 : Een film over de Nakba 2023-01-10 https://nl.crc-resurrection.org/de-actualiteit-doorgelicht/de-actualiteit-doorgelicht-2023/januari-2023-een-film-over-de-nakba.html

De recente film «Farha» vertelt een episode uit de «Catastrofe» (Nakba) die de Palestijnen trof toen de zionistische leider David Ben-Goerion op 10 maart 1948 Plan Dalet goedkeurde: het genadeloos verdrijven van zoveel mogelijk Palestijnen uit het land dat de Joden zichzelf wilden toe-eigenen.

]]>
Januari 2023 : Een film over de Nakba

De recente film «Farha» vertelt een episode uit de «Catastrofe» (Nakba) die de Palestijnen trof toen de zionistische leider David Ben-Goerion op 10 maart 1948 Plan Dalet goedkeurde: het genadeloos verdrijven van zoveel mogelijk Palestijnen uit het land dat de Joden zichzelf wilden toe-eigenen.

Lire la suite...

]]>
De actualiteit doorgelicht 2023 2023-01-10 https://nl.crc-resurrection.org/de-actualiteit-doorgelicht/de-actualiteit-doorgelicht-2023.html ]]> De actualiteit doorgelicht 2023

Lire la suite...

]]>
De Kerk van de Contrarevolutie 2023-01-09 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/geschiedenis-kerk/de-kerk-van-de-contrarevolutie.html

In het begin van de 19de eeuw werd de katholieke Kerk geconfronteerd met de  moderne wereld die voortkwam uit de Franse Revolutie van 1789. Hoe reageerde zij daarop? Bereidde zij zich voor op een geleidelijke en onvermijdelijke verzoening, zoals de liberaal-katholieken beweren? Of stemde zij in met de visie van alle heiligen van die eeuw, die onderstreepten dat er geen compromis mogelijk was? 

]]>
De Kerk van de Contrarevolutie

In het begin van de 19de eeuw werd de katholieke Kerk geconfronteerd met de  moderne wereld die voortkwam uit de Franse Revolutie van 1789. Hoe reageerde zij daarop? Bereidde zij zich voor op een geleidelijke en onvermijdelijke verzoening, zoals de liberaal-katholieken beweren? Of stemde zij in met de visie van alle heiligen van die eeuw, die onderstreepten dat er geen compromis mogelijk was? 

Lire la suite...

]]>
2. Verdediger van de Kerk tegen Hendrik VIII 2023-01-09 https://nl.crc-resurrection.org/heiligen/van-de-oudheid-tot-de-19de-eeuw/de-h-thomas-more-christelijke-humanist-en-martelaar/2-verdediger-van-de-kerk-tegen-hendrik-viii.html

In het eerste deel van deze studie over de H. Thomas More zagen we hoe de diepgelovige geleerde op een briljante wijze Luther weerlegde in zijn werk Adversus Lutherum. Maar de nieuwe ketterij greep razendsnel om zich heen, zelfs in Engeland, en zou op handige wijze profiteren van het schandalige gedrag van de koning, Hendrik VIII. Thomas More wist dat hij zijn leven riskeerde.

]]>
2. Verdediger van de Kerk tegen Hendrik VIII

In het eerste deel van deze studie over de H. Thomas More zagen we hoe de diepgelovige geleerde op een briljante wijze Luther weerlegde in zijn werk Adversus Lutherum. Maar de nieuwe ketterij greep razendsnel om zich heen, zelfs in Engeland, en zou op handige wijze profiteren van het schandalige gedrag van de koning, Hendrik VIII. Thomas More wist dat hij zijn leven riskeerde.

Lire la suite...

]]>
Keuze tussen twee wegen 2023-01-09 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/godsdienst-theologie-moraal/keuze-tussen-twee-wegen.html

Er zijn twee wegen in het leven: de weg van het goede die naar het geluk leidt en de weg van het kwade die naar het verderf voert. Het kwade komt niet van God; het komt van de perverse verbeelding van de mens en, verscholen achter hem, van zijn vijand: Satan. God verbiedt het kwaad en uiteindelijk zal Hij het bestraffen, eerst op aarde als een laatste verwittiging; want als men niet tot inkeer komt, wacht de eeuwige straf.

]]>
Keuze tussen twee wegen

Er zijn twee wegen in het leven: de weg van het goede die naar het geluk leidt en de weg van het kwade die naar het verderf voert. Het kwade komt niet van God; het komt van de perverse verbeelding van de mens en, verscholen achter hem, van zijn vijand: Satan. God verbiedt het kwaad en uiteindelijk zal Hij het bestraffen, eerst op aarde als een laatste verwittiging; want als men niet tot inkeer komt, wacht de eeuwige straf.

Lire la suite...

]]>
Open brief aan de Belgische bisschoppen 2023-01-09 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/godsdienst-theologie-moraal/open-brief-aan-de-belgische-bisschoppen.html

De Kerk in België heeft ingestemd met de zegening van relaties van mensen van hetzelfde geslacht. Wat moet onze reactie zijn op deze zoveelste knieval van katholieke prelaten voor de wereld en zijn liberale, antichristelijke agenda? Met toestemming van de schrijvers, een katholiek echtpaar, publiceren wij de open brief die zij naar de bisschoppen van België gestuurd hebben en die uitstekend het enige juiste antwoord op deze aberratie formuleert.

]]>
Open brief aan de Belgische bisschoppen

De Kerk in België heeft ingestemd met de zegening van relaties van mensen van hetzelfde geslacht. Wat moet onze reactie zijn op deze zoveelste knieval van katholieke prelaten voor de wereld en zijn liberale, antichristelijke agenda? Met toestemming van de schrijvers, een katholiek echtpaar, publiceren wij de open brief die zij naar de bisschoppen van België gestuurd hebben en die uitstekend het enige juiste antwoord op deze aberratie formuleert.

Lire la suite...

]]>