Nieuwe publicaties op de CRC-website Nieuwe publicaties op de CRC-website. https://nl.crc-resurrection.org/ De verlossende epidemie 2020-03-27 https://nl.crc-resurrection.org/speciale-studies/de-boodschap-van-fatima/de-verlossende-epidemie.html

Wij moeten erkennen dat deze pandemie een verschrikkelijke straf is, omdat Onze-Lieve-Vrouw van Fatima ons al honderd jaar vruchteloos verwittigt dat God in de wereld de devotie tot haar Onbevlekt Hart wil instellen en dat Hij werkelijk «al te zeer beledigd» is door onze weigeringen, onverschilligheid en beschimpingen. Onze Vader is boos, maar zijn woede verbergt zijn verdriet... 

]]>
De verlossende epidemie

Wij moeten erkennen dat deze pandemie een verschrikkelijke straf is, omdat Onze-Lieve-Vrouw van Fatima ons al honderd jaar vruchteloos verwittigt dat God in de wereld de devotie tot haar Onbevlekt Hart wil instellen en dat Hij werkelijk «al te zeer beledigd» is door onze weigeringen, onverschilligheid en beschimpingen. Onze Vader is boos, maar zijn woede verbergt zijn verdriet... 

Lire la suite...

]]>
De opwekking van Lazarus, een messiaanse krachttoer 2020-03-26 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2020/de-opwekking-van-lazarus-een-messiaanse-krachttoer.html

De Kerk, die ons wil voorbereiden op de gebeurtenissen van de Lijdensweek, laat ons het mirakel van de opwekking van Lazarus overwegen. Dit ongeziene mirakel van Jezus, op een moment waarop Hij geconfronteerd wordt met de haat van de Farizeeën, bewijst niet alleen zijn goddelijkheid, maar is een voorafbeelding van zijn eigen verrijzenis die Hij op paasmorgen zal verwezenlijken.

]]>
De opwekking van Lazarus, een messiaanse krachttoer

De Kerk, die ons wil voorbereiden op de gebeurtenissen van de Lijdensweek, laat ons het mirakel van de opwekking van Lazarus overwegen. Dit ongeziene mirakel van Jezus, op een moment waarop Hij geconfronteerd wordt met de haat van de Farizeeën, bewijst niet alleen zijn goddelijkheid, maar is een voorafbeelding van zijn eigen verrijzenis die Hij op paasmorgen zal verwezenlijken.

Lire la suite...

]]>
Onbevlekt Hart van Maria, red ons! 2020-03-20 https://nl.crc-resurrection.org/speciale-studies/de-boodschap-van-fatima/onbevlekt-hart-van-maria-red-ons.html

«Ik zeg u dat er geen probleem is, hoe groot ook, dat we niet kunnen oplossen door het bidden van de rozenkrans. Met de rozenkrans zullen we onszelf redden, onszelf heiligen, Jezus troosten en de redding van vele zielen verkrijgen» (zuster Lucia). En zonder Onze-Lieve-Vrouw… zijn we verloren! 

]]>
Onbevlekt Hart van Maria, red ons!

«Ik zeg u dat er geen probleem is, hoe groot ook, dat we niet kunnen oplossen door het bidden van de rozenkrans. Met de rozenkrans zullen we onszelf redden, onszelf heiligen, Jezus troosten en de redding van vele zielen verkrijgen» (zuster Lucia). En zonder Onze-Lieve-Vrouw… zijn we verloren! 

Lire la suite...

]]>
De historische context van het mirakel van de blindgeborene 2020-03-20 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2020/de-historische-context-van-het-mirakel-van-de-blindgeborene.html

Jezus zal onder de ogen van de Joden de blindgeborene genezen. Dat tafereel is een levend schilderij van Jeruzalem, buitengewoon actueel en waarachtig. Dat mirakel is zo ongelooflijk dat de Farizeeën zelf verdeeld zijn, maar het is het slechte in hen dat hen meesleurt en ze willen Jezus stenigen… Maar zijn uur is nog niet gekomen.

]]>
De historische context van het mirakel van de blindgeborene

Jezus zal onder de ogen van de Joden de blindgeborene genezen. Dat tafereel is een levend schilderij van Jeruzalem, buitengewoon actueel en waarachtig. Dat mirakel is zo ongelooflijk dat de Farizeeën zelf verdeeld zijn, maar het is het slechte in hen dat hen meesleurt en ze willen Jezus stenigen… Maar zijn uur is nog niet gekomen.

Lire la suite...

]]>
NR. 104 – Maart-April 2020 2020-03-20 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/tijdschrift-hij-is-verrezen/nr-104-maart-april-2020.html

Korte inhoud

]]>
NR. 104 – Maart-April 2020

Korte inhoud

Lire la suite...

]]>
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan. 8. Genade en barmhartigheid 2020-03-15 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/godsdienst-theologie-moraal/commentaar-op-het-evangelie-van-sint-jan/commentaar-op-het-evangelie-van-sint-jan-8-genade-en-barmhartigheid.html

«Nu brachten Schriftgeleerden en Farizeeën een vrouw naar Hem toe die op overspel was betrapt. Ze plaatsten haar in de kring en zeiden tot Hem: “Meester…”» De hypocrieten! Ze beschouwen Jezus helemaal niet als hun meester, want ze willen Hem oordelen en zelfs al veroordelen! De aanspreking alleen al verraadt dat zij boze bedoelingen hebben...

]]>
Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan. 8. Genade en barmhartigheid

«Nu brachten Schriftgeleerden en Farizeeën een vrouw naar Hem toe die op overspel was betrapt. Ze plaatsten haar in de kring en zeiden tot Hem: “Meester…”» De hypocrieten! Ze beschouwen Jezus helemaal niet als hun meester, want ze willen Hem oordelen en zelfs al veroordelen! De aanspreking alleen al verraadt dat zij boze bedoelingen hebben...

Lire la suite...

]]>
Moord met voorbedachten rade 2020-03-15 https://nl.crc-resurrection.org/speciale-studies/belgie-en-zijn-kolonie/belgie-en-zijn-kolonie-moord-met-voorbedachten-rade.html

Op het moment van de onafhankelijkheid, in 1960, was Belgisch-Congo op weg om de meest geïndustrialiseerde en op sociaal gebied de meest vooruitstrevende kolonie van Afrika te worden. En plots kwam er aan alles een bruusk einde. Overal leest men vandaag dat de dekolonisatie nu eenmaal «onvermijdelijk» was en dat de breuk met het moederland voortvloeide uit «de gang van de geschiedenis». Niets is echter minder waar.     

]]>
Moord met voorbedachten rade

Op het moment van de onafhankelijkheid, in 1960, was Belgisch-Congo op weg om de meest geïndustrialiseerde en op sociaal gebied de meest vooruitstrevende kolonie van Afrika te worden. En plots kwam er aan alles een bruusk einde. Overal leest men vandaag dat de dekolonisatie nu eenmaal «onvermijdelijk» was en dat de breuk met het moederland voortvloeide uit «de gang van de geschiedenis». Niets is echter minder waar.     

Lire la suite...

]]>
De heilige en de sultan. Was Sint-Franciscus een voorloper van de oecumene? 2020-03-15 https://nl.crc-resurrection.org/heiligen/van-de-oudheid-tot-de-19de-eeuw/de-h-gregorius-de-grote-grondlegger-van-de-christenheid/de-heilige-en-de-sultan-was-sint-franciscus-een-voorloper-van-de-oecumene.html

In een werk uit 2007 behandelt de Amerikaanse historicus John Tolan de fameuze ontmoeting tussen Sint-Franciscus van Assisi en sultan Malik Al-Kamil in 1219, een ontmoeting waarvan de auteur het belang onderstreept in de geschiedenis van de franciscaanse orde en van de Kerk in haar geheel. Ging het bij de "Poverello" om een poging tot oecumene, met respect voor de islam? Zo luidt de hedendaagse interpretatie, waarop paus Franciscus zich baseerde voor zijn reis naar Abu Dhabi. Maar is die interpretatie ook juist? 

]]>
De heilige en de sultan. Was Sint-Franciscus een voorloper van de oecumene?

In een werk uit 2007 behandelt de Amerikaanse historicus John Tolan de fameuze ontmoeting tussen Sint-Franciscus van Assisi en sultan Malik Al-Kamil in 1219, een ontmoeting waarvan de auteur het belang onderstreept in de geschiedenis van de franciscaanse orde en van de Kerk in haar geheel. Ging het bij de "Poverello" om een poging tot oecumene, met respect voor de islam? Zo luidt de hedendaagse interpretatie, waarop paus Franciscus zich baseerde voor zijn reis naar Abu Dhabi. Maar is die interpretatie ook juist? 

Lire la suite...

]]>
Maart 2020: Het coronavirus en de globalisering 2020-03-14 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/de-actualiteit-doorgelicht/maart-2020-het-coronavirus-en-de-globalisering.html

De opening naar de Andere, het verbod op discriminatie en het vrije verkeer – allemaal ideeën die de steun genieten van paus Franciscus – zijn factoren die de huidige gezondheidscrisis duidelijk verergeren. Het paradijs op aarde beloven dankzij de afschaffing van de grenzen en van de naties zelf komt neer op de schepping van een brutale wereld, die overgeleverd wordt aan oneerlijke concurrentie, sociale dumping, multiculturele conflicten en nu ook aan bliksemsnel om zich heen grijpende epidemieën.

]]>
Maart 2020: Het coronavirus en de globalisering

De opening naar de Andere, het verbod op discriminatie en het vrije verkeer – allemaal ideeën die de steun genieten van paus Franciscus – zijn factoren die de huidige gezondheidscrisis duidelijk verergeren. Het paradijs op aarde beloven dankzij de afschaffing van de grenzen en van de naties zelf komt neer op de schepping van een brutale wereld, die overgeleverd wordt aan oneerlijke concurrentie, sociale dumping, multiculturele conflicten en nu ook aan bliksemsnel om zich heen grijpende epidemieën.

Lire la suite...

]]>
Jezus en de Samaritaanse vrouw 2020-03-13 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2020/jezus-en-de-samaritaanse-vrouw.html

In uw onmetelijkheid, Jezus, bent U hier aanwezig in het tabernakel, zoals tijdens uw aardse leven, in uw mensheid, in uw goddelijkheid, zoals U in Samaria, in Judea was, maar verrezen, glorierijk, omgeven met de engelen en de heiligen van het hemelse hof die uw heerlijkheid loven in eeuwigheid.

]]>
Jezus en de Samaritaanse vrouw

In uw onmetelijkheid, Jezus, bent U hier aanwezig in het tabernakel, zoals tijdens uw aardse leven, in uw mensheid, in uw goddelijkheid, zoals U in Samaria, in Judea was, maar verrezen, glorierijk, omgeven met de engelen en de heiligen van het hemelse hof die uw heerlijkheid loven in eeuwigheid.

Lire la suite...

]]>