Nieuwe publicaties op de CRC-website Nieuwe publicaties op de CRC-website. https://nl.crc-resurrection.org/ Mei 2022: Totale oorlog 2022-05-12 https://nl.crc-resurrection.org/de-actualiteit-doorgelicht/de-actualiteit-doorgelicht-2022/mei-2022-totale-oorlog.html

De berichtgeving over de oorlog in Oekraïne die ons door de westerse liberale media wordt voorgeschoteld, is zo algemeen en eenzijdig anti-Russisch gekleurd dat wij elke kritische zin dreigen te verliezen. Gelukkig zijn er nog verschillende objectieve analisten bij wie we te rade kunnen gaan om de desinformatie te doorprikken.

]]>
Mei 2022: Totale oorlog

De berichtgeving over de oorlog in Oekraïne die ons door de westerse liberale media wordt voorgeschoteld, is zo algemeen en eenzijdig anti-Russisch gekleurd dat wij elke kritische zin dreigen te verliezen. Gelukkig zijn er nog verschillende objectieve analisten bij wie we te rade kunnen gaan om de desinformatie te doorprikken.

Lire la suite...

]]>
Één Goede Herder voor één Kerk! 2022-05-06 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2022/een-goede-herder-voor-een-kerk.html

De Kerk laat ons deze ochtend mediteren over de welbekende evangelietekst van de Goede Herder, een tekst die vandaag ronduit mishandeld wordt.

]]>
Één Goede Herder voor één Kerk!

De Kerk laat ons deze ochtend mediteren over de welbekende evangelietekst van de Goede Herder, een tekst die vandaag ronduit mishandeld wordt.

Lire la suite...

]]>
«Hij zag en geloofde» 2022-05-05 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/godsdienst-theologie-moraal/commentaar-op-het-evangelie-van-sint-jan/hij-zag-en-geloofde.html

Wat «zag» Johannes in het Graf? De zorgvuldig opgerolde lijkwade, apart van de windsels. Wat «geloofde» hij? Dat Jezus uit de doden was opgestaan. De lijkwade die eerst het Lichaam van de dode Christus omwikkeld had, is nu verlaten door dat Lichaam dat tot leven gekomen is. Ongetwijfeld heeft Johannes de methodische manier van doen van Jezus herkend, die op dezelfde wijze zijn reisdeken opvouwde!

]]>
«Hij zag en geloofde»

Wat «zag» Johannes in het Graf? De zorgvuldig opgerolde lijkwade, apart van de windsels. Wat «geloofde» hij? Dat Jezus uit de doden was opgestaan. De lijkwade die eerst het Lichaam van de dode Christus omwikkeld had, is nu verlaten door dat Lichaam dat tot leven gekomen is. Ongetwijfeld heeft Johannes de methodische manier van doen van Jezus herkend, die op dezelfde wijze zijn reisdeken opvouwde!

Lire la suite...

]]>
Joseph de Hemptinne, een katholieke kruisvaarder uit de 19de eeuw 2022-05-05 https://nl.crc-resurrection.org/heiligen/van-de-oudheid-tot-de-19de-eeuw/joseph-de-hemptinne-een-katholieke-kruisvaarder-uit-de-19de-eeuw.html

De Gentenaar Joseph de Hemptinne (1822-1909) was een van de meest markante figuren van het Belgische katholicisme in de 19de eeuw. Dat hij vandaag totaal onbekend is, komt omdat hij een ultramontaan was, een vurig verdediger van de nauwe samenwerking tussen een door het pausdom beheerste Kerk en de christelijke staat, op een moment dat het liberaal-katholicisme overal de wind in de zeilen had.

]]>
Joseph de Hemptinne, een katholieke kruisvaarder uit de 19de eeuw

De Gentenaar Joseph de Hemptinne (1822-1909) was een van de meest markante figuren van het Belgische katholicisme in de 19de eeuw. Dat hij vandaag totaal onbekend is, komt omdat hij een ultramontaan was, een vurig verdediger van de nauwe samenwerking tussen een door het pausdom beheerste Kerk en de christelijke staat, op een moment dat het liberaal-katholicisme overal de wind in de zeilen had.

Lire la suite...

]]>
Charles de Foucauld heilig 2022-05-05 https://nl.crc-resurrection.org/heiligen/heiligen-strijders-in-de-20ste-eeuw/charles-de-foucauld-het-ideaal-van-de-monnik-missionaris/charles-de-foucauld-heilig.html

Wanneer pater de Foucauld op 22 mei heilig verklaard wordt, rijst de vraag of men bij die gelegenheid de waarheid zal durven zeggen over de dood van deze grote missionaris. Werd hij per ongeluk doodgeschoten door een panikerende Arabier? Of werd hij vermoord uit haat tegenover het katholieke geloof, als martelaar dus, zoals hij het al lang van tevoren vurig verlangde?

]]>
Charles de Foucauld heilig

Wanneer pater de Foucauld op 22 mei heilig verklaard wordt, rijst de vraag of men bij die gelegenheid de waarheid zal durven zeggen over de dood van deze grote missionaris. Werd hij per ongeluk doodgeschoten door een panikerende Arabier? Of werd hij vermoord uit haat tegenover het katholieke geloof, als martelaar dus, zoals hij het al lang van tevoren vurig verlangde?

Lire la suite...

]]>
Is de toewijding van Rusland door paus Franciscus geldig? 2022-05-05 https://nl.crc-resurrection.org/speciale-studies/de-boodschap-van-fatima/is-de-toewijding-van-rusland-door-paus-franciscus-geldig.html

Op 25 maart, hoogfeest van Maria-Boodschap, sprak paus Franciscus in de Sint-Pietersbasiliek een Akte van toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria uit. Is dit de toewijding die door Onze-Lieve-Vrouw al zo lang gevraagd wordt? Mogen we ze als geldig beschouwen? Broeder Bruno probeert op deze vragen een eerlijk antwoord te geven. 

]]>
Is de toewijding van Rusland door paus Franciscus geldig?

Op 25 maart, hoogfeest van Maria-Boodschap, sprak paus Franciscus in de Sint-Pietersbasiliek een Akte van toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria uit. Is dit de toewijding die door Onze-Lieve-Vrouw al zo lang gevraagd wordt? Mogen we ze als geldig beschouwen? Broeder Bruno probeert op deze vragen een eerlijk antwoord te geven. 

Lire la suite...

]]>
Waarom een «Contrareformatie»? 2022-05-05 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/waarom-een-contrareformatie.html

Toen de «Katholieke Contrareformatie in de 20ste eeuw» gesticht werd, bekritiseerden sommige volgelingen deze naamkeuze. Abbé de Nantes hield er echter aan vast, om twee redenen. Ten eerste duidt zij onverbloemd de wortel van de kwaal aan waaraan de Kerk lijdt. En ten tweede legt zij de vinger op de onontkoombare voorwaarde voor een wedergeboorte van de Kerk en, via haar, van onze christelijke naties.

]]>
Waarom een «Contrareformatie»?

Toen de «Katholieke Contrareformatie in de 20ste eeuw» gesticht werd, bekritiseerden sommige volgelingen deze naamkeuze. Abbé de Nantes hield er echter aan vast, om twee redenen. Ten eerste duidt zij onverbloemd de wortel van de kwaal aan waaraan de Kerk lijdt. En ten tweede legt zij de vinger op de onontkoombare voorwaarde voor een wedergeboorte van de Kerk en, via haar, van onze christelijke naties.

Lire la suite...

]]>
NR. 117 – Mei-Juni 2022 2022-05-05 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/tijdschrift-hij-is-verrezen/nr-117-mei-juni-2022.html

Korte inhoud

]]>
NR. 117 – Mei-Juni 2022

Korte inhoud

Lire la suite...

]]>
Verschijning bij het meer van Tiberias: Geloof - Hoop - Liefde 2022-04-29 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2022/verschijning-bij-het-meer-van-tiberias-geloof-hoop-liefde.html

Ik zal mijn ogen richten op de oevers van het meer van Tiberias waar uw goedheid, Jezus, zo duidelijk tot uiting kwam. Ik stel me teder en vroom de oevers van het meer voor in de mist van die mooie ochtend... 

]]>
Verschijning bij het meer van Tiberias: Geloof - Hoop - Liefde

Ik zal mijn ogen richten op de oevers van het meer van Tiberias waar uw goedheid, Jezus, zo duidelijk tot uiting kwam. Ik stel me teder en vroom de oevers van het meer voor in de mist van die mooie ochtend... 

Lire la suite...

]]>
De bewijzen van de Verrijzenis van Christus 2022-04-22 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2022/de-bewijzen-van-de-verrijzenis-van-christus.html

Het vertrekpunt van de christelijke prediking is de vaststelling van de Verrijzenis van Jezus van Nazareth, de Koning en de Messias van de Joden. Het is een historische gebeurtenis die de apostelen en talrijke leerlingen meegemaakt hebben.  

]]>
De bewijzen van de Verrijzenis van Christus

Het vertrekpunt van de christelijke prediking is de vaststelling van de Verrijzenis van Jezus van Nazareth, de Koning en de Messias van de Joden. Het is een historische gebeurtenis die de apostelen en talrijke leerlingen meegemaakt hebben.  

Lire la suite...

]]>