Nieuwe publicaties op de CRC-website Nieuwe publicaties op de CRC-website. https://nl.crc-resurrection.org/ Het martelaarschap, voltooiing van onze roeping van dienstbaarheid voor het eeuwig leven 2019-11-08 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2019-2/het-martelaarschap-voltooiing-van-onze-roeping-van-dienstbaarheid-voor-het-eeuwig-leven.html

Het Evangelie van vandaag verhaalt ons het meningsverschil tussen Jezus en de Sadduceeën, die weigerden te geloven in de opstanding van de doden. Wat is het onderricht van de Kerk over ons leven na de dood en over de eeuwigheid die in de andere wereld op ons wacht? Luisteren we naar het onderricht van onze vader, abbé de Nantes, om ons geloof in de verrijzenis van de doden en in het eeuwig leven opnieuw bevestigd te zien.

]]>
Het martelaarschap, voltooiing van onze roeping van dienstbaarheid voor het eeuwig leven

Het Evangelie van vandaag verhaalt ons het meningsverschil tussen Jezus en de Sadduceeën, die weigerden te geloven in de opstanding van de doden. Wat is het onderricht van de Kerk over ons leven na de dood en over de eeuwigheid die in de andere wereld op ons wacht? Luisteren we naar het onderricht van onze vader, abbé de Nantes, om ons geloof in de verrijzenis van de doden en in het eeuwig leven opnieuw bevestigd te zien.

Lire la suite...

]]>
November 2019 : De synode en de bevrijdingstheologie 2019-11-07 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/de-actualiteit-doorgelicht/november-2019-de-synode-en-de-bevrijdingstheologie.html

Op 15 oktober, toen de Synode over het Amazonegebied volop aan de gang was, kwam de lezing in de Mis uit de Brief aan de Romeinen die gruwelijk actueel was: «Ze noemden zich wijs, maar werden dwaas. De glorie van de onsterfelijke God hebben ze verruild voor een beeld dat lijkt op een sterfelijke mens, op vogels, op viervoetige en kruipende beesten...»

]]>
November 2019 : De synode en de bevrijdingstheologie

Op 15 oktober, toen de Synode over het Amazonegebied volop aan de gang was, kwam de lezing in de Mis uit de Brief aan de Romeinen die gruwelijk actueel was: «Ze noemden zich wijs, maar werden dwaas. De glorie van de onsterfelijke God hebben ze verruild voor een beeld dat lijkt op een sterfelijke mens, op vogels, op viervoetige en kruipende beesten...»

Lire la suite...

]]>
De heilige ontmoeting van Jezus met Zacheüs 2019-10-31 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2019-2/de-heilige-ontmoeting-van-jezus-met-zacheus.html

We weten dat Jezus grote vrienden had omdat Hij hun hart trof met veel fijngevoeligheid en hoffelijkheid. Het is goed dat we ons daar bewust van zijn, want soms vergeten we wel eens dat de Heer Jezus een liefdevolle en tedere Verlosser was. Laten we stilstaan bij de ontmoeting van Jezus met de zondaar Zacheüs om verrast te worden door de goedheid van de Heer.

]]>
De heilige ontmoeting van Jezus met Zacheüs

We weten dat Jezus grote vrienden had omdat Hij hun hart trof met veel fijngevoeligheid en hoffelijkheid. Het is goed dat we ons daar bewust van zijn, want soms vergeten we wel eens dat de Heer Jezus een liefdevolle en tedere Verlosser was. Laten we stilstaan bij de ontmoeting van Jezus met de zondaar Zacheüs om verrast te worden door de goedheid van de Heer.

Lire la suite...

]]>
NR. 100 – Juli-Augustus 2019 2019-10-29 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/tijdschrift-hij-is-verrezen/nr-100-juli-augustus-2019.html

Korte inhoud

]]>
NR. 100 – Juli-Augustus 2019

Korte inhoud

Lire la suite...

]]>
Oktober 2019: «De zaken van de paus gaan slecht» 2019-10-29 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/de-actualiteit-doorgelicht/oktober-2019-de-zaken-van-de-paus-gaan-slecht.html

Op 1 november 1846 drukte de toekomstige Franse kardinaal Louis-Edouard Pie zijn grote bezorgdheid uit over de eerste regeringsmaanden van paus Pius IX, die zich in het begin van zijn pontificaat zeer liberaal toonde (maar zich later herpakte): «De zaken van de paus gaan slecht. Ik denk dat hij een grenzeloos vertrouwen heeft in de kracht van de goedheid om de mensen dichter bij elkaar te brengen en dat hij bedrogen zal uitkomen door wrede misrekeningen. Ondertussen ben ik bang dat hij probeert goede maatjes te worden met zijn meest onverzoenlijke vijanden.» Deze analyse is helaas ook van toepassing op onze huidige paus Franciscus...

]]>
Oktober 2019: «De zaken van de paus gaan slecht»

Op 1 november 1846 drukte de toekomstige Franse kardinaal Louis-Edouard Pie zijn grote bezorgdheid uit over de eerste regeringsmaanden van paus Pius IX, die zich in het begin van zijn pontificaat zeer liberaal toonde (maar zich later herpakte): «De zaken van de paus gaan slecht. Ik denk dat hij een grenzeloos vertrouwen heeft in de kracht van de goedheid om de mensen dichter bij elkaar te brengen en dat hij bedrogen zal uitkomen door wrede misrekeningen. Ondertussen ben ik bang dat hij probeert goede maatjes te worden met zijn meest onverzoenlijke vijanden.» Deze analyse is helaas ook van toepassing op onze huidige paus Franciscus...

Lire la suite...

]]>
Het Congolees mirakel 2019-10-29 https://nl.crc-resurrection.org/speciale-studies/belgie-en-zijn-kolonie/het-congolees-mirakel.html

De kolonie Belgisch-Congo heeft slechts iets meer dan een halve eeuw bestaan: van 1908 tot 1960. In die korte tijdsspanne maakten onze landgenoten van Congo de meest geïndustrialiseerde kolonie van Afrika, waar de zwarte loontrekkenden tot de best betaalde van het hele continent behoorden. Het liep niet allemaal van een leien dakje - de impact van beide Wereldoorlogen was erg groot - maar wij hebben geen enkele reden om ons te schamen voor wat we presteerden, integendeel!

]]>
Het Congolees mirakel

De kolonie Belgisch-Congo heeft slechts iets meer dan een halve eeuw bestaan: van 1908 tot 1960. In die korte tijdsspanne maakten onze landgenoten van Congo de meest geïndustrialiseerde kolonie van Afrika, waar de zwarte loontrekkenden tot de best betaalde van het hele continent behoorden. Het liep niet allemaal van een leien dakje - de impact van beide Wereldoorlogen was erg groot - maar wij hebben geen enkele reden om ons te schamen voor wat we presteerden, integendeel!

Lire la suite...

]]>
Onze houding tegenover Vaticanum II 2019-10-29 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/vaticanum-ii/onze-houding-tegenover-vaticanum-ii.html

Enkele maanden geleden ontving broeder Bruno een brief van de voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie, Mgr. Georges Pontier, met de vraag om het standpunt van de Katholieke Contrareformatie met betrekking tot het Tweede Vaticaans Concilie toe te lichten. Uit het uitvoerig antwoord van broeder Bruno hebben wij de centrale passage vertaald, die de visie van de CRC op een heldere manier verwoordt.

]]>
Onze houding tegenover Vaticanum II

Enkele maanden geleden ontving broeder Bruno een brief van de voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie, Mgr. Georges Pontier, met de vraag om het standpunt van de Katholieke Contrareformatie met betrekking tot het Tweede Vaticaans Concilie toe te lichten. Uit het uitvoerig antwoord van broeder Bruno hebben wij de centrale passage vertaald, die de visie van de CRC op een heldere manier verwoordt.

Lire la suite...

]]>
Het Vaticaan verraadt het bloed van de martelaren van China 2019-10-29 https://nl.crc-resurrection.org/heiligen/heiligen-strijders-in-de-20ste-eeuw/de-vervolgde-kerk-in-china/het-vaticaan-verraadt-het-bloed-van-de-martelaren-van-china.html

Hoe nefast het akkoord is dat de H. Stoel en het Chinese communistisch regime in september 2018 sloten, wordt duidelijk als men de geschiedenis van de vervolgde Kerk in China bestudeert. Vanaf het moment dat Mao Zedong en zijn volgelingen in 1946 de macht veroverden, besloten zij met alle mogelijke middelen af te rekenen met de katholieken in hun land. Deze tragische geschiedenis is doorspekt met ongelooflijke daden van heldenmoed en heiligheid.

]]>
Het Vaticaan verraadt het bloed van de martelaren van China

Hoe nefast het akkoord is dat de H. Stoel en het Chinese communistisch regime in september 2018 sloten, wordt duidelijk als men de geschiedenis van de vervolgde Kerk in China bestudeert. Vanaf het moment dat Mao Zedong en zijn volgelingen in 1946 de macht veroverden, besloten zij met alle mogelijke middelen af te rekenen met de katholieken in hun land. Deze tragische geschiedenis is doorspekt met ongelooflijke daden van heldenmoed en heiligheid.

Lire la suite...

]]>
September 2019: Interview met Vladimir Poetin 2019-10-29 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/de-actualiteit-doorgelicht/september-2019-interview-met-vladimir-poetin.html

Op 28 juni 2019 gaf de Russische president Poetin in het Kremlin een exclusief en uitgebreid interview aan de invloedrijke Britse zakenkrant The Financial Times. Vladimir Poetin is aan de macht sinds het jaar 2000, dus bijna twee decennia. Hij heeft een enorme ervaring en kennis opgebouwd die van hem een gezaghebbend commentator van de internationale politiek maken.

]]>
September 2019: Interview met Vladimir Poetin

Op 28 juni 2019 gaf de Russische president Poetin in het Kremlin een exclusief en uitgebreid interview aan de invloedrijke Britse zakenkrant The Financial Times. Vladimir Poetin is aan de macht sinds het jaar 2000, dus bijna twee decennia. Hij heeft een enorme ervaring en kennis opgebouwd die van hem een gezaghebbend commentator van de internationale politiek maken.

Lire la suite...

]]>
35. Naar de wereldwijde katholieke Renaissance 2019-10-29 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/150-punten-van-de-falanx/een-katholieke-doctrine-voor-de-21ste-eeuw/35-naar-de-wereldwijde-katholieke-renaissance.html ]]> 35. Naar de wereldwijde katholieke Renaissance

Lire la suite...

]]>