Nieuwe publicaties op de CRC-website Nieuwe publicaties op de CRC-website. https://nl.crc-resurrection.org/ De Hemel: de teruggevonden vriendschap 2020-10-30 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2020/de-hemel-de-teruggevonden-vriendschap.html

De Hemel is het enige doel van al onze werken en toch verlangen mensen er niet naar omdat ze hem niet kennen en er zich geen beeld van vormen. Voor onze vader daarentegen bepaalt de Hemel, die een reële plaats is, heel zijn horizon. Deze mystieke bladzijde toont aan dat hij werkelijk door de Goede God werd aangespoord om het geloof in de Hemel te verkondigen aan een generatie die het slachtoffer is van duivelse verwarring.

]]>
De Hemel: de teruggevonden vriendschap

De Hemel is het enige doel van al onze werken en toch verlangen mensen er niet naar omdat ze hem niet kennen en er zich geen beeld van vormen. Voor onze vader daarentegen bepaalt de Hemel, die een reële plaats is, heel zijn horizon. Deze mystieke bladzijde toont aan dat hij werkelijk door de Goede God werd aangespoord om het geloof in de Hemel te verkondigen aan een generatie die het slachtoffer is van duivelse verwarring.

Lire la suite...

]]>
Wat betekent “God beminnen”? 2020-10-23 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2020/wat-betekent-god-beminnen.html

Op deze 30ste zondag door het jaar laat de Kerk ons mediteren over een passage in het Evangelie van Sint-Lucas waarin Jezus leert dat het grootste gebod erin bestaat God te beminnen met geheel zijn hart, geheel zijn ziel, geheel zijn verstand en zijn naaste zoals zichzelf. Maar wat betekent “God beminnen”?

]]>
Wat betekent “God beminnen”?

Op deze 30ste zondag door het jaar laat de Kerk ons mediteren over een passage in het Evangelie van Sint-Lucas waarin Jezus leert dat het grootste gebod erin bestaat God te beminnen met geheel zijn hart, geheel zijn ziel, geheel zijn verstand en zijn naaste zoals zichzelf. Maar wat betekent “God beminnen”?

Lire la suite...

]]>
«Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt…» 2020-10-16 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2020/geef-aan-de-keizer-wat-de-keizer-toekomt-en-aan-god-wat-god-toekomt.html

Laten we bekijken hoe de prediking van paus Franciscus over deze passage van het Evangelie symbool staat voor het dubbelzinnig karakter van Vaticanum II, dat alle mensen uitnodigt te bouwen aan de Stad op aarde terwijl de Hemel, «het enige doel van al onze werken», vergeten wordt.

]]>
«Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt…»

Laten we bekijken hoe de prediking van paus Franciscus over deze passage van het Evangelie symbool staat voor het dubbelzinnig karakter van Vaticanum II, dat alle mensen uitnodigt te bouwen aan de Stad op aarde terwijl de Hemel, «het enige doel van al onze werken», vergeten wordt.

Lire la suite...

]]>
Oktober 2020: De waarheid over Medjugorje 2020-10-13 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/de-actualiteit-doorgelicht/oktober-2020-de-waarheid-over-medjugorje.html

Telkens als er sprake is van een verschijning, moeten de twee mogelijkheden van een goddelijk mirakel of een satanische begoocheling om beurten ernstig onder ogen gezien worden. In het eerste deel van deze studie hebben we geprobeerd om de feiten in alle objectiviteit vast te stellen. Nu moeten we ze analyseren in het licht van het geloof en de katholieke moraal.

]]>
Oktober 2020: De waarheid over Medjugorje

Telkens als er sprake is van een verschijning, moeten de twee mogelijkheden van een goddelijk mirakel of een satanische begoocheling om beurten ernstig onder ogen gezien worden. In het eerste deel van deze studie hebben we geprobeerd om de feiten in alle objectiviteit vast te stellen. Nu moeten we ze analyseren in het licht van het geloof en de katholieke moraal.

Lire la suite...

]]>
Wat betekent de parabel van het bruiloftskleed? 2020-10-09 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2020/wat-betekent-de-parabel-van-het-bruiloftskleed.html

Laten we bekijken wat dat mysterieus bruiloftskleed is waarover de parabel spreekt. Natuurlijk kan men zeggen dat het om het doopkleed of de staat van genade gaat. Het is ook het Geloof, de Hoop en vooral de Liefde. Maar zou men ook niet kunnen zeggen dat het om de goede wil, de goede geest gaat?

]]>
Wat betekent de parabel van het bruiloftskleed?

Laten we bekijken wat dat mysterieus bruiloftskleed is waarover de parabel spreekt. Natuurlijk kan men zeggen dat het om het doopkleed of de staat van genade gaat. Het is ook het Geloof, de Hoop en vooral de Liefde. Maar zou men ook niet kunnen zeggen dat het om de goede wil, de goede geest gaat?

Lire la suite...

]]>
De parabel van de moordzuchtige wijnbouwers, nog steeds actueel! 2020-10-02 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2020/de-parabel-van-de-moordzuchtige-wijnbouwers-nog-steeds-actueel.html

De parabel van de moordzuchtige wijnbouwers is een allegorie van wat zich afgespeeld heeft ten tijde van de profeten uit het Oude Testament en een aankondiging van Jezus’ Lijden. We zullen ook zien hoe deze parabel vandaag buitengewoon actueel blijft.

]]>
De parabel van de moordzuchtige wijnbouwers, nog steeds actueel!

De parabel van de moordzuchtige wijnbouwers is een allegorie van wat zich afgespeeld heeft ten tijde van de profeten uit het Oude Testament en een aankondiging van Jezus’ Lijden. We zullen ook zien hoe deze parabel vandaag buitengewoon actueel blijft.

Lire la suite...

]]>
47. De naam van de Vader moet geheiligd worden 2020-10-02 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/150-punten-van-de-falanx/een-katholieke-doctrine-voor-de-21ste-eeuw/47-de-naam-van-de-vader-moet-geheiligd-worden.html ]]> 47. De naam van de Vader moet geheiligd worden

Lire la suite...

]]>
De H. Maria Magdalena, de leerlinge van wie Jezus hield 2020-09-26 https://nl.crc-resurrection.org/heiligen/van-de-oudheid-tot-de-19de-eeuw/de-h-maria-magdalena-de-leerlinge-van-wie-jezus-hield.html

De H. Maria Magdalena komt het Evangelie binnen langs de smalle deur van het berouw en de nederigheid van hart. Geleidelijk aan groeit zij uit tot de volmaakte leerlinge van Jezus, de eerste getuige en boodschapster van zijn Verrijzenis.

]]>
De H. Maria Magdalena, de leerlinge van wie Jezus hield

De H. Maria Magdalena komt het Evangelie binnen langs de smalle deur van het berouw en de nederigheid van hart. Geleidelijk aan groeit zij uit tot de volmaakte leerlinge van Jezus, de eerste getuige en boodschapster van zijn Verrijzenis.

Lire la suite...

]]>
De navolging van Onze Heer Jezus Christus 2020-09-22 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2020/de-navolging-van-onze-heer-jezus-christus.html

Op deze 26ste zondag door het jaar zien we hoe Sint-Paulus zijn dierbare Filippenzen aanspoort tot vurige naastenliefde voor elkaar, tot niets minder dan dezelfde gevoelens die Jezus Christus bezielen. Dat ideaal van de ware leerling van Jezus Christus is ook dat van de Falangist van de Onbevlekte Maagd. 

]]>
De navolging van Onze Heer Jezus Christus

Op deze 26ste zondag door het jaar zien we hoe Sint-Paulus zijn dierbare Filippenzen aanspoort tot vurige naastenliefde voor elkaar, tot niets minder dan dezelfde gevoelens die Jezus Christus bezielen. Dat ideaal van de ware leerling van Jezus Christus is ook dat van de Falangist van de Onbevlekte Maagd. 

Lire la suite...

]]>
De parabel van de werklieden in de wijngaard 2020-09-19 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2020/de-parabel-van-de-werklieden-in-de-wijngaard.html

Jezus is een grote leraar, de grootste die de aarde ooit gekend heeft omdat men zich na 2000 jaar blijft voeden van zijn onderricht. De parabel van vandaag is die van de arbeiders die naar de wijngaard gestuurd worden.

]]>
De parabel van de werklieden in de wijngaard

Jezus is een grote leraar, de grootste die de aarde ooit gekend heeft omdat men zich na 2000 jaar blijft voeden van zijn onderricht. De parabel van vandaag is die van de arbeiders die naar de wijngaard gestuurd worden.

Lire la suite...

]]>