Nieuwe publicaties op de CRC-website Nieuwe publicaties op de CRC-website. https://nl.crc-resurrection.org/ Inleiding op het liturgische jaar 2021-11-26 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2021/inleiding-op-het-liturgische-jaar.html

Nu het liturgische jaar herbegint, zullen we de stem van onze hemelse Vader levendiger horen. Ze zal ons aansporen ons aan te sluiten bij de gemeenschap van de heiligen, het mystieke lichaam dat onophoudelijk naar de Hemel trekt terwijl het de grote gebeurtenissen van de heilsgeschiedenis herbeleeft doorheen het liturgische jaar.

]]>
Inleiding op het liturgische jaar

Nu het liturgische jaar herbegint, zullen we de stem van onze hemelse Vader levendiger horen. Ze zal ons aansporen ons aan te sluiten bij de gemeenschap van de heiligen, het mystieke lichaam dat onophoudelijk naar de Hemel trekt terwijl het de grote gebeurtenissen van de heilsgeschiedenis herbeleeft doorheen het liturgische jaar.

Lire la suite...

]]>
De Kerk boven alles 2021-11-24 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/godsdienst-theologie-moraal/de-kerk-van-christus-heilige-utopie-permanent-mirakel/de-kerk-boven-alles.html

De door Christus gestichte Kerk komt vanaf de jaren vijftig – twintig jaar na zijn dood en Verrijzenis – goed op dreef en vindt haar kruissnelheid: ze was in haar baan gebracht, zou men vandaag zeggen. Ze hangt van niets of niemand af, ze is aan geen enkele macht onderworpen. 

]]>
De Kerk boven alles

De door Christus gestichte Kerk komt vanaf de jaren vijftig – twintig jaar na zijn dood en Verrijzenis – goed op dreef en vindt haar kruissnelheid: ze was in haar baan gebracht, zou men vandaag zeggen. Ze hangt van niets of niemand af, ze is aan geen enkele macht onderworpen. 

Lire la suite...

]]>
«De gruwel der verwoesting» 2021-11-19 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2021/de-gruwel-der-verwoesting.html

Zuster Lucia, de zieneres van Fatima, vertelde aan pater Fuentes dat Onze-Lieve-Vrouw haar had doen inzien dat wij ons in de laatste tijden van de wereld bevinden: «Zij heeft het mij niet gezegd, maar zij heeft het mij doen inzien» en vooral ook «dat de duivel zijn laatste strijd tegen Onze-Lieve-Vrouw voert».

]]>
«De gruwel der verwoesting»

Zuster Lucia, de zieneres van Fatima, vertelde aan pater Fuentes dat Onze-Lieve-Vrouw haar had doen inzien dat wij ons in de laatste tijden van de wereld bevinden: «Zij heeft het mij niet gezegd, maar zij heeft het mij doen inzien» en vooral ook «dat de duivel zijn laatste strijd tegen Onze-Lieve-Vrouw voert».

Lire la suite...

]]>
NR. 114 – November-December 2021 2021-11-16 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/tijdschrift-hij-is-verrezen/nr-114-november-september-2021.html

Korte inhoud

]]>
NR. 114 – November-December 2021

Korte inhoud

Lire la suite...

]]>
Robrecht II en de Eerste Kruistocht 2021-11-15 https://nl.crc-resurrection.org/heiligen/van-de-oudheid-tot-de-19de-eeuw/de-graven-van-vlaanderen-op-kruistocht/robrecht-ii-en-de-eerste-kruistocht.html

De Eerste Kruisvaart zal in de geschiedenis blijven voortleven als een van de grootste verwezenlijkingen van menselijke krachtdadigheid en durf. Alleen het mystieke enthousiasme voor een hoog verheven ideaal kon de kruisvaarders de fysieke en morele kracht verlenen om een dergelijke onderneming tot een goed einde te brengen.

]]>
Robrecht II en de Eerste Kruistocht

De Eerste Kruisvaart zal in de geschiedenis blijven voortleven als een van de grootste verwezenlijkingen van menselijke krachtdadigheid en durf. Alleen het mystieke enthousiasme voor een hoog verheven ideaal kon de kruisvaarders de fysieke en morele kracht verlenen om een dergelijke onderneming tot een goed einde te brengen.

Lire la suite...

]]>
De graven van Vlaanderen op kruistocht 2021-11-15 https://nl.crc-resurrection.org/heiligen/van-de-oudheid-tot-de-19de-eeuw/de-graven-van-vlaanderen-op-kruistocht.html

Onze Vlaamse graven, die in de 11de eeuw hun domein gevoelig konden uitbreiden en een eeuw later van Vlaanderen een van de machtigste gewesten van Europa maakten, speelden een toonaangevende rol tijdens de kruistochten. Het loont de moeite dat epos te verhalen en het te bevrijden van de negatieve visie die de afgelopen decennia de geesten vertroebeld heeft. Onze leidraad daarbij is het oude, maar degelijke werk van Dr. Theo Luykx: De graven van Vlaanderen en de kruisvaarten (Leuven, Davidsfonds, 1947). We leggen het naast het lijvige boek van de hedendaagse historicus Edward De Maesschalck: De graven van Vlaanderen (861-1384), eveneens uitgegeven door het Davidsfonds (tweede uitgave 2019). 

]]>
De graven van Vlaanderen op kruistocht

Onze Vlaamse graven, die in de 11de eeuw hun domein gevoelig konden uitbreiden en een eeuw later van Vlaanderen een van de machtigste gewesten van Europa maakten, speelden een toonaangevende rol tijdens de kruistochten. Het loont de moeite dat epos te verhalen en het te bevrijden van de negatieve visie die de afgelopen decennia de geesten vertroebeld heeft. Onze leidraad daarbij is het oude, maar degelijke werk van Dr. Theo Luykx: De graven van Vlaanderen en de kruisvaarten (Leuven, Davidsfonds, 1947). We leggen het naast het lijvige boek van de hedendaagse historicus Edward De Maesschalck: De graven van Vlaanderen (861-1384), eveneens uitgegeven door het Davidsfonds (tweede uitgave 2019). 

Lire la suite...

]]>
«Ik ben Koning» 2021-11-15 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/godsdienst-theologie-moraal/commentaar-op-het-evangelie-van-sint-jan/ik-ben-koning.html

Pilatus toont de vreselijk toegetakelde Jezus aan de Joden: “Ziet de mens.” Hij denkt dat zij bij het zien van de Man van Smarten hun greep zullen lossen, maar het is heel de kracht van de hel die losbreekt tegen “de mens”, die door zijn gehoorzaamheid aan God zijn Vader werkelijk de “nieuwe mens” is die de ongehoorzaamheid van de oude Adam herstelt. 

]]>
«Ik ben Koning»

Pilatus toont de vreselijk toegetakelde Jezus aan de Joden: “Ziet de mens.” Hij denkt dat zij bij het zien van de Man van Smarten hun greep zullen lossen, maar het is heel de kracht van de hel die losbreekt tegen “de mens”, die door zijn gehoorzaamheid aan God zijn Vader werkelijk de “nieuwe mens” is die de ongehoorzaamheid van de oude Adam herstelt. 

Lire la suite...

]]>
Mysterium fidei 2021-11-15 https://nl.crc-resurrection.org/speciale-studies/islam-en-koran/de-islam-straf-voor-onze-vrijzinnigheid/mysterium-fidei.html

«Het geheim van het geloof» voltrekt zich in het H. Misoffer, wanneer brood en wijn door de consecratiewoorden veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus. Dat de mis de hernieuwing van het Kruisoffer op Golgotha is, wordt duidelijk in elk detail van de aloude Romeinse ritus. In de nieuwe misritus van Paulus VI is dat offerkarakter helemaal naar de achtergrond geduwd. Waarom?

]]>
Mysterium fidei

«Het geheim van het geloof» voltrekt zich in het H. Misoffer, wanneer brood en wijn door de consecratiewoorden veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus. Dat de mis de hernieuwing van het Kruisoffer op Golgotha is, wordt duidelijk in elk detail van de aloude Romeinse ritus. In de nieuwe misritus van Paulus VI is dat offerkarakter helemaal naar de achtergrond geduwd. Waarom?

Lire la suite...

]]>
De Islam, straf voor onze vrijzinnigheid 2021-11-15 https://nl.crc-resurrection.org/speciale-studies/islam-en-koran/de-islam-straf-voor-onze-vrijzinnigheid.html

In ons vorige nummer lieten we broeder Bruno Bonnet-Eymard aan het woord over de Koran, een onderwerp dat hij als geen ander beheerst omdat hij een groot deel van zijn leven bezig is geweest met de wetenschappelijke vertaling van het boek van de moslims. In dit tweede interview beantwoordt hij vragen over de impact van de islam op onze westerse maatschappij. 

]]>
De Islam, straf voor onze vrijzinnigheid

In ons vorige nummer lieten we broeder Bruno Bonnet-Eymard aan het woord over de Koran, een onderwerp dat hij als geen ander beheerst omdat hij een groot deel van zijn leven bezig is geweest met de wetenschappelijke vertaling van het boek van de moslims. In dit tweede interview beantwoordt hij vragen over de impact van de islam op onze westerse maatschappij. 

Lire la suite...

]]>
Hoog tijd voor Vaticanum III ! 2021-11-15 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/vaticanum-iii/hoog-tijd-voor-vaticanum-iii-.html

Al in 1971 verklaarde kardinaal Suenens, doodgraver van de Kerk in België, dat het Tweede Vaticaans Concilie in feite «voorbijgestreefd» was en dat er een nieuw concilie nodig was omdat «de historische en culturele context van de wereld» alweer veranderd was! Abbé de Nantes nam de handschoen op en publiceerde een begeesterend artikel: Préparer Vatican III

]]>
Hoog tijd voor Vaticanum III !

Al in 1971 verklaarde kardinaal Suenens, doodgraver van de Kerk in België, dat het Tweede Vaticaans Concilie in feite «voorbijgestreefd» was en dat er een nieuw concilie nodig was omdat «de historische en culturele context van de wereld» alweer veranderd was! Abbé de Nantes nam de handschoen op en publiceerde een begeesterend artikel: Préparer Vatican III

Lire la suite...

]]>