Nieuwe publicaties op de CRC-website Nieuwe publicaties op de CRC-website. https://nl.crc-resurrection.org/ Juni 2023: «Al wat Vlaanderens grootheid maakt» 2023-06-02 https://nl.crc-resurrection.org/de-actualiteit-doorgelicht/de-actualiteit-doorgelicht-2023/juni-2023-al-wat-vlaanderens-grootheid-maakt.html

In mei van dit jaar werd de Canon van Vlaanderen gepubliceerd: 60 ijkpunten die blijkbaar ingegeven zijn door de liberale tijdsgeest met zijn valse "normen" en "waarden"... Wij gingen de uitdaging aan om er een christelijk en katholiek antwoord op te formuleren!

]]>
Juni 2023: «Al wat Vlaanderens grootheid maakt»

In mei van dit jaar werd de Canon van Vlaanderen gepubliceerd: 60 ijkpunten die blijkbaar ingegeven zijn door de liberale tijdsgeest met zijn valse "normen" en "waarden"... Wij gingen de uitdaging aan om er een christelijk en katholiek antwoord op te formuleren!

Lire la suite...

]]>
H. Drie-eenheid, een brandende lamp in onze harten 2023-06-01 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2023/h-drie-eenheid-een-brandende-lamp-in-onze-harten.html

In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest… In dit kruisteken ligt het hele mysterie van de H. Drie-eenheid besloten dat wij vandaag vieren. Met andere woorden, heel het mysterie van onze heilige godsdienst.

]]>
H. Drie-eenheid, een brandende lamp in onze harten

In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest… In dit kruisteken ligt het hele mysterie van de H. Drie-eenheid besloten dat wij vandaag vieren. Met andere woorden, heel het mysterie van onze heilige godsdienst.

Lire la suite...

]]>
De Maagd Maria, middelares van de nederdaling van de H. Geest op Pinksteren 2023-05-26 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2023/de-maagd-maria-middelares-van-de-nederdaling-van-de-h-geest-op-pinksteren.html

Op Pinksterdag is de Maagd Maria daar, te midden van de apostelen. Zij is de ziel van deze gemeenschap en het is op haar gebed dat de H. Geest over hen neerdaalt en dat zij beginnen te spreken in andere talen.

]]>
De Maagd Maria, middelares van de nederdaling van de H. Geest op Pinksteren

Op Pinksterdag is de Maagd Maria daar, te midden van de apostelen. Zij is de ziel van deze gemeenschap en het is op haar gebed dat de H. Geest over hen neerdaalt en dat zij beginnen te spreken in andere talen.

Lire la suite...

]]>
De unieke Revolutie van Jezus 2023-05-16 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/godsdienst-theologie-moraal/jezus-christus-onze-god-en-onze-broeder/de-unieke-revolutie-van-jezus.html

Het is een kwestie die vooral sinds het Tweede Vaticaans Concilie binnen de christelijke geloofsgemeenschap tot een scherpe tegenstelling heeft geleid: zijn wij “linkse revolutionairen” in naam van Jezus, met Jezus, of “rechtse behoudsgezinden” in naam van diezelfde Jezus onze Heer en samen met Hem? Was Jezus een revolutionair of een contrarevolutionair?

]]>
De unieke Revolutie van Jezus

Het is een kwestie die vooral sinds het Tweede Vaticaans Concilie binnen de christelijke geloofsgemeenschap tot een scherpe tegenstelling heeft geleid: zijn wij “linkse revolutionairen” in naam van Jezus, met Jezus, of “rechtse behoudsgezinden” in naam van diezelfde Jezus onze Heer en samen met Hem? Was Jezus een revolutionair of een contrarevolutionair?

Lire la suite...

]]>
Het hart van de Z. Pauline Jaricot 2023-05-16 https://nl.crc-resurrection.org/heiligen/van-de-oudheid-tot-de-19de-eeuw/het-hart-van-de-z-pauline-jaricot.html

Ter gelegenheid van de zaligverklaring van Pauline Jaricot (1799-1862) gaf de aartsbisschop van Lyon opdracht om een wetenschappelijk onderzoek in te stellen naar haar bewaard gebleven hart. Deze analyse leidde tot de vaststelling dat er werkelijk sprake is van een mirakel.

]]>
Het hart van de Z. Pauline Jaricot

Ter gelegenheid van de zaligverklaring van Pauline Jaricot (1799-1862) gaf de aartsbisschop van Lyon opdracht om een wetenschappelijk onderzoek in te stellen naar haar bewaard gebleven hart. Deze analyse leidde tot de vaststelling dat er werkelijk sprake is van een mirakel.

Lire la suite...

]]>
Het grote plan van de Alta Vendita: de infiltratie van de Loge in de Kerk 2023-05-16 https://nl.crc-resurrection.org/tegenstander-ontmaskerd/het-grote-plan-van-de-alta-vendita-de-infiltratie-van-de-loge-in-de-kerk.html

De hoogste leiding van de Carboneria, de Italiaanse vrijmetselarij, stuurde halverwege de 19de eeuw een document naar haar netwerk van cellen met de titel Permanente instructie van de Alta Vendita. Het ging om een plan om de katholieke geestelijkheid te infiltreren met dubbelagenten die de Kerk van binnenuit zouden uithollen. Einddoel: de verovering van de Stoel van Petrus.

]]>
Het grote plan van de Alta Vendita: de infiltratie van de Loge in de Kerk

De hoogste leiding van de Carboneria, de Italiaanse vrijmetselarij, stuurde halverwege de 19de eeuw een document naar haar netwerk van cellen met de titel Permanente instructie van de Alta Vendita. Het ging om een plan om de katholieke geestelijkheid te infiltreren met dubbelagenten die de Kerk van binnenuit zouden uithollen. Einddoel: de verovering van de Stoel van Petrus.

Lire la suite...

]]>
De H. Don Bosco, werktuig van de Onbevlekte Maagd Maria 2023-05-16 https://nl.crc-resurrection.org/heiligen/van-de-oudheid-tot-de-19de-eeuw/de-h-don-bosco-werktuig-van-de-onbevlekte-maagd-maria.html

Heel het werk van de H. Giovanni Bosco (1815-1888) draagt de stempel van de Voorzienigheid: alles werd duidelijk geleid door de Hemel. De actie van Don Bosco kadert volledig in de strijd van de Kerk in de 19de eeuw. In die zin mondt zij uit in het gevecht dat wij vandaag leveren en bewijst zij hoe de Onbevlekte Maagd sterker is dan al haar tegenstanders. 

]]>
De H. Don Bosco, werktuig van de Onbevlekte Maagd Maria

Heel het werk van de H. Giovanni Bosco (1815-1888) draagt de stempel van de Voorzienigheid: alles werd duidelijk geleid door de Hemel. De actie van Don Bosco kadert volledig in de strijd van de Kerk in de 19de eeuw. In die zin mondt zij uit in het gevecht dat wij vandaag leveren en bewijst zij hoe de Onbevlekte Maagd sterker is dan al haar tegenstanders. 

Lire la suite...

]]>
NR. 123 – Mei-Juni 2023 2023-05-16 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/tijdschrift-hij-is-verrezen/nr-123-mei-juni-2023.html

Korte inhoud

]]>
NR. 123 – Mei-Juni 2023

Korte inhoud

Lire la suite...

]]>
Meditatie over de Hemelvaart 2023-05-16 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2023/meditatie-over-de-hemelvaart.html

Mochten de Maagd Maria, de H. Jozef en alle heiligen die ik liefheb en die mij liefhebben, mij vreugde, gemoedsrust en deelname aan uw Verrijzenis en Hemelvaart schenken, O Jezus, tot glorie van de Vader.

]]>
Meditatie over de Hemelvaart

Mochten de Maagd Maria, de H. Jozef en alle heiligen die ik liefheb en die mij liefhebben, mij vreugde, gemoedsrust en deelname aan uw Verrijzenis en Hemelvaart schenken, O Jezus, tot glorie van de Vader.

Lire la suite...

]]>
Waar het écht om gaat 2023-05-16 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/franciscus/een-wankelende-opperherder/waar-het-echt-om-gaat.html

Op 21 februari 2023 publiceerde Rome een document waarin nieuwe voorwaarden voor het opdragen van de tridentijnse ritus worden opgelegd. De tekst verstrengt nog verder de bepalingen van het motu proprio “Traditionis custodes” (juli 2021): in de behandeling van het traditionalistische dossier wordt alle macht ontnomen aan de plaatselijke bisschoppen en is het nog enkel het Vaticaan dat beslist. 

]]>
Waar het écht om gaat

Op 21 februari 2023 publiceerde Rome een document waarin nieuwe voorwaarden voor het opdragen van de tridentijnse ritus worden opgelegd. De tekst verstrengt nog verder de bepalingen van het motu proprio “Traditionis custodes” (juli 2021): in de behandeling van het traditionalistische dossier wordt alle macht ontnomen aan de plaatselijke bisschoppen en is het nog enkel het Vaticaan dat beslist. 

Lire la suite...

]]>