Nieuwe publicaties op de CRC-website Nieuwe publicaties op de CRC-website. https://nl.crc-resurrection.org/ De zaligsprekingen: het diepste geheim van het Evangelie 2020-01-24 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2020/de-zaligsprekingen-het-diepste-geheim-van-het-evangelie.html

De zaligsprekingen zijn allemaal in volmaaktheid beleefd door de H. Familie en de heiligen, opdat we ons op deze weg zouden engageren met het verlangen vordering te maken in de deugd. Laten we, met de armen vol geestelijk goed, ons inspannen te leven volgens de franciscaanse en evangelische geest die Jezus aan de menigten onderricht heeft.

]]>
De zaligsprekingen: het diepste geheim van het Evangelie

De zaligsprekingen zijn allemaal in volmaaktheid beleefd door de H. Familie en de heiligen, opdat we ons op deze weg zouden engageren met het verlangen vordering te maken in de deugd. Laten we, met de armen vol geestelijk goed, ons inspannen te leven volgens de franciscaanse en evangelische geest die Jezus aan de menigten onderricht heeft.

Lire la suite...

]]>
Het goede nieuws van de Goddelijke Barmhartigheid 2020-01-17 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2020/het-goede-nieuws-van-de-goddelijke-barmhartigheid.html

De profeten hadden gedroomd van een Rechter die de slechten zou komen uitschakelen en een geluk zonder einde zou schenken aan de rechtvaardigen. Maar ze hadden geen idee van wat die goedheid van het Hart van God zou zijn waarover het Benedictus zal spreken, die zachte goedheid van het Hart van God die bij Jezus zal verschijnen en die de volksmassa in Galilea zal verrukken. 

]]>
Het goede nieuws van de Goddelijke Barmhartigheid

De profeten hadden gedroomd van een Rechter die de slechten zou komen uitschakelen en een geluk zonder einde zou schenken aan de rechtvaardigen. Maar ze hadden geen idee van wat die goedheid van het Hart van God zou zijn waarover het Benedictus zal spreken, die zachte goedheid van het Hart van God die bij Jezus zal verschijnen en die de volksmassa in Galilea zal verrukken. 

Lire la suite...

]]>
Januari 2020: President Assad over de oorlog in Syrië 2020-01-16 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/de-actualiteit-doorgelicht/januari-2020-president-assad-over-de-oorlog-in-syrie.html

Op 31 oktober 2019, vijf dagen na de door de VS geclaimde liquidatie van IS-leider Al-Baghdadi, stond de Syrische president Assad een interview toe aan de binnenlandse tv-zenders Al-Sourea en Al-Ikhbariya. Wij hebben de belangrijkste passages uit dit interview vertaald omdat ze een helder beeld geven van wat er werkelijk aan de hand is in een land dat door de internationale media al jarenlang zo negatief mogelijk wordt afgeschilderd.

]]>
Januari 2020: President Assad over de oorlog in Syrië

Op 31 oktober 2019, vijf dagen na de door de VS geclaimde liquidatie van IS-leider Al-Baghdadi, stond de Syrische president Assad een interview toe aan de binnenlandse tv-zenders Al-Sourea en Al-Ikhbariya. Wij hebben de belangrijkste passages uit dit interview vertaald omdat ze een helder beeld geven van wat er werkelijk aan de hand is in een land dat door de internationale media al jarenlang zo negatief mogelijk wordt afgeschilderd.

Lire la suite...

]]>
NR. 103 – Januari-Februari 2020 2020-01-10 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/tijdschrift-hij-is-verrezen/nr-103-januari-februari-2020.html

Korte inhoud

]]>
NR. 103 – Januari-Februari 2020

Korte inhoud

Lire la suite...

]]>
«Onderzoek het! En erken...» 2020-01-10 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/godsdienst-theologie-moraal/commentaar-op-het-evangelie-van-sint-jan/onderzoek-het-en-erken.html

In Jeruzalem verandert het onbegrip van de Joden in verdenking. Zij vragen zich af of Jezus misschien naar de diaspora (de landen buiten Palestina waar Joden wonen) wil trekken. Erger nog: wil Hij soms de Joden beroven van hun privilege en de Grieken onderwijzen? Is Hij zinnens tot hen te prediken en bij hen wonderen te doen? De gedachte alleen al doet hen steigeren tegen die overloper, die verrader van het land der vaderen...

]]>
«Onderzoek het! En erken...»

In Jeruzalem verandert het onbegrip van de Joden in verdenking. Zij vragen zich af of Jezus misschien naar de diaspora (de landen buiten Palestina waar Joden wonen) wil trekken. Erger nog: wil Hij soms de Joden beroven van hun privilege en de Grieken onderwijzen? Is Hij zinnens tot hen te prediken en bij hen wonderen te doen? De gedachte alleen al doet hen steigeren tegen die overloper, die verrader van het land der vaderen...

Lire la suite...

]]>
De Tweede Wereldoorlog en het Tienjarenplan 2020-01-10 https://nl.crc-resurrection.org/speciale-studies/belgie-en-zijn-kolonie/de-tweede-wereldoorlog-en-het-tienjarenplan.html

Nog maar pas had Belgisch-Congo in de jaren 1920 en 1930 een enorme ontwikkeling doorgemaakt of een nieuwe oorlog dreigde alles teniet te doen. De kolonie zette zich schrap en bleef in Belgische handen door zich volledig ten dienste te stellen van de Geallieerden, maar betaalde daar een aanzienlijke prijs voor. Een Tienjarenplan moest daarom vanaf 1949 soelaas bieden.

]]>
De Tweede Wereldoorlog en het Tienjarenplan

Nog maar pas had Belgisch-Congo in de jaren 1920 en 1930 een enorme ontwikkeling doorgemaakt of een nieuwe oorlog dreigde alles teniet te doen. De kolonie zette zich schrap en bleef in Belgische handen door zich volledig ten dienste te stellen van de Geallieerden, maar betaalde daar een aanzienlijke prijs voor. Een Tienjarenplan moest daarom vanaf 1949 soelaas bieden.

Lire la suite...

]]>
De affaire Dreyfus 2020-01-10 https://nl.crc-resurrection.org/tegenstander-ontmaskerd/de-affaire-dreyfus.html

De bekende regisseur Roman Polanski verfilmde onlangs het boek «An Officer and a Spy» van de Britse romanschrijver Robert Harris, over de beruchte affaire Dreyfus die op het eind van de 19de eeuw zoveel opschudding veroorzaakte in Frankrijk. De Frans-Italiaanse film ging onder de titel «J’accuse» in première op 30 augustus 2019. Maar de historische waarheid vertellen Harris en Polanski niet, wel integendeel!

]]>
De affaire Dreyfus

De bekende regisseur Roman Polanski verfilmde onlangs het boek «An Officer and a Spy» van de Britse romanschrijver Robert Harris, over de beruchte affaire Dreyfus die op het eind van de 19de eeuw zoveel opschudding veroorzaakte in Frankrijk. De Frans-Italiaanse film ging onder de titel «J’accuse» in première op 30 augustus 2019. Maar de historische waarheid vertellen Harris en Polanski niet, wel integendeel!

Lire la suite...

]]>
I. Tegen paus Paulus VI 2020-01-10 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/de-drie-aanklachtenboeken/1-tegen-paus-paulus-vi.html

In 1973 nam abbé de Nantes de zware taak op zich om een akte van beschuldiging op te stellen tegen Paulus VI «wegens ketterij, schisma en schandaal», niet om zelf over de paus te oordelen - wat geen enkele gelovige toekomt - maar om de Opperherder van de Kerk aan te sporen in zijn eigen zaak zélf een verdict uit te spreken dat onfeilbaar en bevrijdend zou zijn. «We moeten de ultieme stap zetten die wij mogen en moeten zetten...»

]]>
I. Tegen paus Paulus VI

In 1973 nam abbé de Nantes de zware taak op zich om een akte van beschuldiging op te stellen tegen Paulus VI «wegens ketterij, schisma en schandaal», niet om zelf over de paus te oordelen - wat geen enkele gelovige toekomt - maar om de Opperherder van de Kerk aan te sporen in zijn eigen zaak zélf een verdict uit te spreken dat onfeilbaar en bevrijdend zou zijn. «We moeten de ultieme stap zetten die wij mogen en moeten zetten...»

Lire la suite...

]]>
De drie Aanklachtenboeken 2020-01-10 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/de-drie-aanklachtenboeken.html

Driemaal trok abbé de Nantes in het gezelschap van zijn broeders en van een vertegenwoordiging van zijn volgelingen naar Rome om er een Liber accusationis af te geven: een Aanklachtenboek «wegens ketterij, schisma en schandaal» tegen de regerende Paus, met de bedoeling dat deze canonieke stap een proces zou in gang zetten waarbij de Opperherder een onfeilbaar oordeel zou moeten uitspreken over zijn eigen nieuwlichterijen. 

]]>
De drie Aanklachtenboeken

Driemaal trok abbé de Nantes in het gezelschap van zijn broeders en van een vertegenwoordiging van zijn volgelingen naar Rome om er een Liber accusationis af te geven: een Aanklachtenboek «wegens ketterij, schisma en schandaal» tegen de regerende Paus, met de bedoeling dat deze canonieke stap een proces zou in gang zetten waarbij de Opperherder een onfeilbaar oordeel zou moeten uitspreken over zijn eigen nieuwlichterijen. 

Lire la suite...

]]>
Het getuigenis van Johannes de Doper 2020-01-10 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2020/het-getuigenis-van-johannes-de-doper.html

Door af te dalen in de wateren van de Jordaan verrijkte Jezus deze met zijn genade. En zo zal het doopsel van Johannes het christelijk doopsel worden. Als we ons laten dopen, onze kinderen laten dopen, dan gebeurt dit voortaan omdat we weten dat Jezus het christelijk doopsel geheiligd heeft. 

]]>
Het getuigenis van Johannes de Doper

Door af te dalen in de wateren van de Jordaan verrijkte Jezus deze met zijn genade. En zo zal het doopsel van Johannes het christelijk doopsel worden. Als we ons laten dopen, onze kinderen laten dopen, dan gebeurt dit voortaan omdat we weten dat Jezus het christelijk doopsel geheiligd heeft. 

Lire la suite...

]]>