Nieuwe publicaties op de CRC-website Nieuwe publicaties op de CRC-website. https://nl.crc-resurrection.org/ De redding van de zondaars en het visioen van de hel op 13 juli 1917 2022-09-23 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2022/de-redding-van-de-zondaars-en-het-visioen-van-de-hel-op-13-juli-1917.html

Dankzij de verschijning van de H. Maagd van Fatima, die ons een levendige afschuw van de hel geeft, kunnen wij ons in ruil daarvoor een voorstelling van de Hemel maken die even prachtig is als die van de hel afschuwelijk is.  

]]>
De redding van de zondaars en het visioen van de hel op 13 juli 1917

Dankzij de verschijning van de H. Maagd van Fatima, die ons een levendige afschuw van de hel geeft, kunnen wij ons in ruil daarvoor een voorstelling van de Hemel maken die even prachtig is als die van de hel afschuwelijk is.  

Lire la suite...

]]>
De parabel van de onrechtvaardige rentmeester 2022-09-16 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2022/de-parabel-van-de-onrechtvaardige-rentmeester.html

De gelijkenis van de ontrouwe rentmeester, ogenschijnlijk zo onthutsend, geeft ons een bovennatuurlijke lering. Aan hen die een slechte start in het leven hebben gemaakt toont Christus, met een vleugje ironie, de weg om het goed te maken.

]]>
De parabel van de onrechtvaardige rentmeester

De gelijkenis van de ontrouwe rentmeester, ogenschijnlijk zo onthutsend, geeft ons een bovennatuurlijke lering. Aan hen die een slechte start in het leven hebben gemaakt toont Christus, met een vleugje ironie, de weg om het goed te maken.

Lire la suite...

]]>
Gods barmhartige liefde voor de zondaars 2022-09-09 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2022/gods-barmhartige-liefde-voor-de-zondaars.html

Hij, de Mensenzoon, is werkelijk degene onder ons die ons het meest heeft gezocht, die ons het vurigst heeft achtervolgd, die ons met de grootste smart heeft teruggevonden, die ons op de meest waanzinnige manier heeft gered, die ons het hardnekkigst heeft verdragen, die ons het tederst in zijn armen heeft gehouden en aan zijn hart heeft gedrukt.

]]>
Gods barmhartige liefde voor de zondaars

Hij, de Mensenzoon, is werkelijk degene onder ons die ons het meest heeft gezocht, die ons het vurigst heeft achtervolgd, die ons met de grootste smart heeft teruggevonden, die ons op de meest waanzinnige manier heeft gered, die ons het hardnekkigst heeft verdragen, die ons het tederst in zijn armen heeft gehouden en aan zijn hart heeft gedrukt.

Lire la suite...

]]>
NR. 119 – September-Oktober 2022 2022-09-07 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/tijdschrift-hij-is-verrezen/nr-119-september-oktober-2022.html

Korte inhoud

]]>
NR. 119 – September-Oktober 2022

Korte inhoud

Lire la suite...

]]>
Van de Arabische verovering tot de eerste kruistocht 2022-09-07 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/politieke-sociale-leer/een-katholieke-geopolitiek-van-het-oosten/van-de-arabische-verovering-tot-de-eerste-kruistocht.html

In het eerste deel van deze studie zagen we hoe de Kerk van het Oosten ontrouw werd aan de «goddelijke orthodromie», de rechtlijnige koers die God uitgestippeld heeft en waarvan Hij verwacht dat de mens die volgt om zo zijn ultieme bestemming te bereiken. De Arabische verovering en later de overheersing door de Ottomaanse Turken kunnen gezien worden als straf voor deze ontrouw. 

]]>
Van de Arabische verovering tot de eerste kruistocht

In het eerste deel van deze studie zagen we hoe de Kerk van het Oosten ontrouw werd aan de «goddelijke orthodromie», de rechtlijnige koers die God uitgestippeld heeft en waarvan Hij verwacht dat de mens die volgt om zo zijn ultieme bestemming te bereiken. De Arabische verovering en later de overheersing door de Ottomaanse Turken kunnen gezien worden als straf voor deze ontrouw. 

Lire la suite...

]]>
Nazareth of hoe wij de Hemel kunnen verdienen 2022-09-06 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/godsdienst-theologie-moraal/jezus-christus-onze-god-en-onze-broeder/nazareth-of-hoe-wij-de-hemel-kunnen-verdienen.html

Het verborgen leven van Jezus is een mysterie. De Zoon heeft met volle toestemming gehoorzaamd aan de wil en het plan van zijn hemelse Vader: dertig jaar schijnbare “nutteloosheid” voor Hem die de grote prediker van het Evangelie zou worden. Wij hadden kunnen denken dat Jezus zijn tijd op aarde zo goed mogelijk zou gebruikt hebben, maar Hij heeft zijn tijd verspild, Hij heeft dertig jaar van zijn leven verspild... Waarom?

]]>
Nazareth of hoe wij de Hemel kunnen verdienen

Het verborgen leven van Jezus is een mysterie. De Zoon heeft met volle toestemming gehoorzaamd aan de wil en het plan van zijn hemelse Vader: dertig jaar schijnbare “nutteloosheid” voor Hem die de grote prediker van het Evangelie zou worden. Wij hadden kunnen denken dat Jezus zijn tijd op aarde zo goed mogelijk zou gebruikt hebben, maar Hij heeft zijn tijd verspild, Hij heeft dertig jaar van zijn leven verspild... Waarom?

Lire la suite...

]]>
De oorsprong van de charismatische beweging 2022-09-06 https://nl.crc-resurrection.org/tegenstander-ontmaskerd/de-oorsprong-van-de-charismatische-beweging.html

Een nuchtere lectuur van de verslagen waarin de stichters van de charismatische beweging het hebben over hun "doopsel in de Geest" maakt ons sceptisch. Elke keer opnieuw gaat het om het volkomen tegendeel van de ware heiligheid zoals we die kennen uit het leven van onze katholieke heiligen. De charismatici vertellen dat zij «een andere wereld» binnengaan, maar dat is de troebele en ongezonde wereld van een valse mystiek.

]]>
De oorsprong van de charismatische beweging

Een nuchtere lectuur van de verslagen waarin de stichters van de charismatische beweging het hebben over hun "doopsel in de Geest" maakt ons sceptisch. Elke keer opnieuw gaat het om het volkomen tegendeel van de ware heiligheid zoals we die kennen uit het leven van onze katholieke heiligen. De charismatici vertellen dat zij «een andere wereld» binnengaan, maar dat is de troebele en ongezonde wereld van een valse mystiek.

Lire la suite...

]]>
Een onvoltooid mirakel 2022-09-05 https://nl.crc-resurrection.org/speciale-studies/de-boodschap-van-fatima/een-onvoltooid-mirakel.html

Paus Franciscus is de Opperherder die uiteindelijk de honderd jaar oude vraag van Onze-Lieve-Vrouw verhoord heeft. Ondertussen wachten wij op het schitterende mirakel van de bekering van Rusland waardoor de wereld zelf zal bekeerd worden, wanneer de paus zal doen wat nog moet gebeuren: het preken van de eerherstellende devotie van de vijf eerste zaterdagen. 

]]>
Een onvoltooid mirakel

Paus Franciscus is de Opperherder die uiteindelijk de honderd jaar oude vraag van Onze-Lieve-Vrouw verhoord heeft. Ondertussen wachten wij op het schitterende mirakel van de bekering van Rusland waardoor de wereld zelf zal bekeerd worden, wanneer de paus zal doen wat nog moet gebeuren: het preken van de eerherstellende devotie van de vijf eerste zaterdagen. 

Lire la suite...

]]>
Het Kruis in ons dagelijks leven 2022-09-01 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2022/het-kruis-in-ons-dagelijks-leven.html

Het Evangelie van deze 23ste zondag door het jaar herinnert ons eraan dat wij ons kruis moeten dragen. Aldus vereenzelvigd met Jezus, verenigd met zijn Kruis door onze eigen boetedoeningen, zijn wij op de goede weg naar het eeuwige leven.

]]>
Het Kruis in ons dagelijks leven

Het Evangelie van deze 23ste zondag door het jaar herinnert ons eraan dat wij ons kruis moeten dragen. Aldus vereenzelvigd met Jezus, verenigd met zijn Kruis door onze eigen boetedoeningen, zijn wij op de goede weg naar het eeuwige leven.

Lire la suite...

]]>
September 2022: Het synodale proces besmet heel de Kerk 2022-08-30 https://nl.crc-resurrection.org/de-actualiteit-doorgelicht/de-actualiteit-doorgelicht-2022/september-2022-het-synodale-proces-besmet-heel-de-kerk.html

Het tweejarige synodale proces voor heel de katholieke Kerk moet zijn bekroning vinden in een algemene bisschoppensynode in oktober 2023. De ondertussen binnengelopen vragen (eisen!) van de “basis” maken duidelijk dat de H. Vader een doos van Pandora geopend heeft… Alleen hijzelf kan het deksel weer sluiten, als hij in extremis bereid is een gezagsdaad te stellen gebaseerd op de onfeilbaarheid van het opperste leergezag.

]]>
September 2022: Het synodale proces besmet heel de Kerk

Het tweejarige synodale proces voor heel de katholieke Kerk moet zijn bekroning vinden in een algemene bisschoppensynode in oktober 2023. De ondertussen binnengelopen vragen (eisen!) van de “basis” maken duidelijk dat de H. Vader een doos van Pandora geopend heeft… Alleen hijzelf kan het deksel weer sluiten, als hij in extremis bereid is een gezagsdaad te stellen gebaseerd op de onfeilbaarheid van het opperste leergezag.

Lire la suite...

]]>