Nieuwe publicaties op de CRC-website Nieuwe publicaties op de CRC-website. https://nl.crc-resurrection.org/ Het gezag van Petrus 2023-09-19 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/godsdienst-theologie-moraal/de-paus-plaatsbekleder-van-christus-op-aarde/het-gezag-van-petrus.html

«De paus is onfeilbaar en dus heeft hij in alles gelijk en moet hij altijd gehoorzaamd worden...» Deze absurde, maar wijd verspreide misvatting over het pauselijke gezag is ongetwijfeld één van de hoofdredenen waarom de conciliaire revolutie zo snel en zo algemeen getriomfeerd heeft.

]]>
Het gezag van Petrus

«De paus is onfeilbaar en dus heeft hij in alles gelijk en moet hij altijd gehoorzaamd worden...» Deze absurde, maar wijd verspreide misvatting over het pauselijke gezag is ongetwijfeld één van de hoofdredenen waarom de conciliaire revolutie zo snel en zo algemeen getriomfeerd heeft.

Lire la suite...

]]>
September 2023 : De paus en de Maagd Maria 2023-09-05 https://nl.crc-resurrection.org/de-actualiteit-doorgelicht/de-actualiteit-doorgelicht-2023/september-2023-de-paus-en-de-maagd-maria.html

Op zaterdag 5 augustus 2023 bevond paus Franciscus zich opnieuw oog in oog met Onze-Lieve-Vrouw van Fatima in de Capelinha op de Cova da Iria, zes jaar na zijn eerste bezoek ter gelegenheid van het eeuwfeest van de verschijningen. Was hij daar om haar dringende verzoeken in te willigen?

]]>
September 2023 : De paus en de Maagd Maria

Op zaterdag 5 augustus 2023 bevond paus Franciscus zich opnieuw oog in oog met Onze-Lieve-Vrouw van Fatima in de Capelinha op de Cova da Iria, zes jaar na zijn eerste bezoek ter gelegenheid van het eeuwfeest van de verschijningen. Was hij daar om haar dringende verzoeken in te willigen?

Lire la suite...

]]>
De onbevlekte Maagd Maria is de parel, de schat van ons leven en onze eeuwigheid! 2023-07-28 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2023/de-onbevlekte-maagd-maria-is-de-parel-de-schat-van-ons-leven-en-onze-eeuwigheid.html

De H. Bonaventura vroeg zich af wat de akker van het Evangelie is waar een schat verborgen ligt die we koste wat het wil moeten verwerven. En hij antwoordt: «Deze akker is Maria, onze Koningin, in wie zich de schat van God bevindt, Jezus Christus, en met Jezus Christus de bron en fontein van alle genaden.»

]]>
De onbevlekte Maagd Maria is de parel, de schat van ons leven en onze eeuwigheid!

De H. Bonaventura vroeg zich af wat de akker van het Evangelie is waar een schat verborgen ligt die we koste wat het wil moeten verwerven. En hij antwoordt: «Deze akker is Maria, onze Koningin, in wie zich de schat van God bevindt, Jezus Christus, en met Jezus Christus de bron en fontein van alle genaden.»

Lire la suite...

]]>
VII. De ware katholieke heiligheid 2023-07-24 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/vaticanum-iii/vii-de-ware-katholieke-heiligheid.html

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft het theocentrisme vervangen door een antropocentrisme: alles komt weliswaar voort uit God, maar de nieuwe theologie beschrijft de mens al snel als schepper samen met een God die naar de achtergrond wordt gedwongen en instemt met alles wat de mens onderneemt voor zijn eigen glorie.

]]>
VII. De ware katholieke heiligheid

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft het theocentrisme vervangen door een antropocentrisme: alles komt weliswaar voort uit God, maar de nieuwe theologie beschrijft de mens al snel als schepper samen met een God die naar de achtergrond wordt gedwongen en instemt met alles wat de mens onderneemt voor zijn eigen glorie.

Lire la suite...

]]>
De zoektocht naar volmaaktheid: het uur van de H. Geest 2023-07-23 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2023/de-zoektocht-naar-volmaaktheid-het-uur-van-de-h-geest.html

Net als bij de wedloop in het stadion is het heel zeldzaam dat onze zoektocht naar volmaaktheid niet een periode van verslapping en angst kent na het momentum van de geweldige start. 

]]>
De zoektocht naar volmaaktheid: het uur van de H. Geest

Net als bij de wedloop in het stadion is het heel zeldzaam dat onze zoektocht naar volmaaktheid niet een periode van verslapping en angst kent na het momentum van de geweldige start. 

Lire la suite...

]]>
Juli-augustus 2023 : «Al wat Vlaanderens grootheid maakt»: vervolg 2023-07-07 https://nl.crc-resurrection.org/de-actualiteit-doorgelicht/de-actualiteit-doorgelicht-2023/juli-augustus-2023-al-wat-vlaanderens-grootheid-maakt-vervolg.html

In dit nummer vervolledigen wij onze reeks van 44 ijkpunten voor een Vlaanderen dat trouw is aan zijn christelijk en katholiek verleden en er opnieuw het fundament van de toekomst wil van maken.

]]>
Juli-augustus 2023 : «Al wat Vlaanderens grootheid maakt»: vervolg

In dit nummer vervolledigen wij onze reeks van 44 ijkpunten voor een Vlaanderen dat trouw is aan zijn christelijk en katholiek verleden en er opnieuw het fundament van de toekomst wil van maken.

Lire la suite...

]]>
«Ik ben gekomen om te redden wat verloren was...» 2023-07-07 https://nl.crc-resurrection.org/nuttige-links/meditaties/2023/ik-ben-gekomen-om-te-redden-wat-verloren-was.html

Jezus wilde alleen maar de zachte herder in ons midden zijn. Hij wilde zijn «als degene die dient» en toen Hij sprak over zijn leven geven voor zijn schapen, dacht Hij aan het Kruis; maar reeds gaf Hij elke minuut, niet aan de Mensheid met een grote M, maar aan die arme koortsige vrouw, die drie blinden of die zielige melaatse. 

]]>
«Ik ben gekomen om te redden wat verloren was...»

Jezus wilde alleen maar de zachte herder in ons midden zijn. Hij wilde zijn «als degene die dient» en toen Hij sprak over zijn leven geven voor zijn schapen, dacht Hij aan het Kruis; maar reeds gaf Hij elke minuut, niet aan de Mensheid met een grote M, maar aan die arme koortsige vrouw, die drie blinden of die zielige melaatse. 

Lire la suite...

]]>
Op bedevaart voor eerherstel 2023-07-03 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/godsdienst-theologie-moraal/de-onbevlekte-ontvangenis-ons-aller-moeder-voor-altijd/op-bedevaart-voor-eerherstel.html

In de maand mei, de mooie maand van Maria, ondernamen we met tientallen Vlaamse, Waalse en Franse CRC-ers een driedaagse bedevaart door het Vlaamse land. Ons doel was om de Onbevlekte Maagd Maria te smeken ons ter hulp te komen en om eerherstel te doen voor de beledigingen die haar Hart moet ondergaan vanwege hen die haar vergeten, misprijzen of hardnekkig weigeren op haar verzoeken in te gaan.

]]>
Op bedevaart voor eerherstel

In de maand mei, de mooie maand van Maria, ondernamen we met tientallen Vlaamse, Waalse en Franse CRC-ers een driedaagse bedevaart door het Vlaamse land. Ons doel was om de Onbevlekte Maagd Maria te smeken ons ter hulp te komen en om eerherstel te doen voor de beledigingen die haar Hart moet ondergaan vanwege hen die haar vergeten, misprijzen of hardnekkig weigeren op haar verzoeken in te gaan.

Lire la suite...

]]>
De vernietiging van de christenheid door de Reformatie 2023-07-03 https://nl.crc-resurrection.org/tegenstander-ontmaskerd/de-vernietiging-van-de-christenheid-door-de-reformatie.html

De christenheid, waarin onze godsdienst op maatschappelijk vlak vorm kreeg en uitgroeide tot een model van hoogstaande beschaving, werd door Luther belachelijk gemaakt zonder dat hij er iets voor in de plaats stelde. Calvijn en Melanchthon daarentegen legden na hem de fundamenten van een nieuw beschavingsmodel waarin alles geordend is rond de mens als middelpunt en hoogtepunt.

]]>
De vernietiging van de christenheid door de Reformatie

De christenheid, waarin onze godsdienst op maatschappelijk vlak vorm kreeg en uitgroeide tot een model van hoogstaande beschaving, werd door Luther belachelijk gemaakt zonder dat hij er iets voor in de plaats stelde. Calvijn en Melanchthon daarentegen legden na hem de fundamenten van een nieuw beschavingsmodel waarin alles geordend is rond de mens als middelpunt en hoogtepunt.

Lire la suite...

]]>
«In medio Ecclesiae»: de KCR tegen elke vorm van schisma 2023-06-29 https://nl.crc-resurrection.org/onze-doctrine/tegen-schisma/in-medio-ecclesiae-de-kcr-tegen-elke-vorm-van-schisma.html

Onze beweging, De katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw, wil in het spoor van haar stichter «in het hart van de Kerk» blijven. Dat betekent een resolute afwijzing van elke vorm van ketterij, maar ook een even kordate afkeer van elke vorm van schisma, van elke neiging om zich van de Moederkerk af te scheuren en een “genootschap van zuiveren” te vormen dat het bedreigde geloof wil redden uit de handen van een falende hiërarchie. 

]]>
«In medio Ecclesiae»: de KCR tegen elke vorm van schisma

Onze beweging, De katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw, wil in het spoor van haar stichter «in het hart van de Kerk» blijven. Dat betekent een resolute afwijzing van elke vorm van ketterij, maar ook een even kordate afkeer van elke vorm van schisma, van elke neiging om zich van de Moederkerk af te scheuren en een “genootschap van zuiveren” te vormen dat het bedreigde geloof wil redden uit de handen van een falende hiërarchie. 

Lire la suite...

]]>