Galen (Kardinaal von)

Kardinaal von Galen, de Leeuw van Münster

Tien jaar geleden werd de "Leeuw van Münster" zalig verklaard. Samen met de H. Petrus Canisius, de Z. Moeder Maria van het Goddelijk Hart en de H. Teresia-Benedicta van het Kruis (Edith Stein) behoort kardinaal von Galen tot de boegbeelden van het katholicisme in Duitsland, het land waarvan Jezus in 1940 tot zuster Lucia zei?: « Het zal terugkeren naar mijn schaapstal, maar dat moment is nog veraf. Ooit zullen de Harten van Jezus en Maria er stralend heersen?! »