Alle recente publicaties

«Splendor veritatis»: een nieuwe kijk op het leven
3. De aanbeden waarheid

De mens bevindt zich in een wereld die langs alle kanten het bestaan van God uitschreeuwt. Wanneer hij dan toch weigert om die God te eren, maakt hij zich schuldig aan goddeloosheid. Sint-Paulus schrijft in zijn Romeinenbrief: «Gods toorn daalt neer uit de Hemel over al de goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid geweld aandoen.» “Geweld aandoen” betekent hier dat ze weigeren om eer aan God te brengen van wie het bestaan zo evident is.

Joannes-Paulus I, de heilige die God ons geschonken heeft

Op 26 augustus 1978, de tweede dag van het conclaaf, werd Albino Luciani bijna unaniem op de Stoel van Petrus verkozen. Hij nam de naam Joannes-Paulus I aan. De nieuwe Opperherder veroverde van bij zijn eerste verschijnen op de loggia van de Sint-Pietersbasiliek alle harten. «Iedereen herinnert zich zijn glimlach», schreef David Yallop. «Na de zwaarmoedigheid van de getormenteerde Paulus VI leidde het contrast tot een buitengewone schok.»

Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan:
Het laatste getuigenis van Jezus

Jezus gaat de dood tegemoet op een buitengewone, goddelijke manier. Maar eerst bereidt hij de zijnen daarop voor, vol goedheid en bekommernis. Net zoals de evangelist Mattheüs heeft Sint-Jan twee “afscheidstoespraken” samengevoegd tot één enkele. We proberen de toespraak die Jezus hield bij de aanvang van de Passie te reconstrueren door ze te scheiden van de woorden die Hij moet uitgesproken hebben aan de vooravond van de Hemelvaart.

«Splendor veritatis»: een nieuwe kijk op het leven
2. De opgeofferde goedheid

Tijdens het Pinksterweekeinde van 1992 organiseerde abbé de Nantes een bijeenkomst voor de jeugd onder de titel: Splendor veritatis, «de schittering van de Waarheid». Wat hij toen uiteenzette, is vandaag nog even actueel. Nadat we in het eerste deel van deze studie over de hoogmoed van het vlees gesproken hebben, zullen we het nu hebben over de hoogmoed van het hart. In een derde deel zal het tenslotte gaan over de hoogmoed van de geest.

Het Koninkrijk Gods op aarde

Het woord “Koninkrijk” (Koninkrijk Gods of Koninkrijk der hemelen, deze twee uitdrukkingen zijn overduidelijk synoniemen) is het woord dat Jezus zelf boven alle andere gekozen heeft om zijn eigen, onvergelijkelijk werk aan te duiden. De term “Kerk” zal pas na zijn Hemelvaart gelijkgesteld worden met “Koninkrijk” en hem vervolgens zelfs helemaal vervangen in de taal van de predikaties en de brieven van de apostelen. In elk geval staat het vast dat, in tegenstelling tot de bewering van de modernisten vanaf Loisy, eerst het Koninkrijk is gekomen, zowel in de werkelijkheid als in het taalgebruik, en pas daarna de Kerk.

De actualiteit doorgelicht
Maart 2021 - Hoogmoed en val, Amerika in een neerwaartse spiraal.

Het is te simplistisch de diepe verdeeldheid in de VS af te doen als een uit de hand lopend conflict tussen twee partijen, de republikeinse en de democratische. Veeleer gaat het om een steeds dieper wordende kloof tussen langs de ene kant de Amerikaanse middenklasse – het werkelijke land, wat men in het Frans “le pays réel” noemt – en langs de andere kant de leidende klasse – het wettelijke land, “le pays légal”, het establishment.