Alle recente publicaties

De Paus, plaatsbekleder van Christus op aarde

«De eerlijke katholieken worden sinds Vaticanum II in de tang genomen door twee verleidingen waartegen zij zich moeten verzetten. Ofwel alles aanvaarden, de chaos en het bederf van de eredienst, van het geloof en van de zeden, allemaal bevolen of toegelaten door een eensgezinde hiërarchie waarvan de Paus het hoofd is... Of alles in zijn totaliteit verwerpen, omdat het werkelijk te dwaas en te triest is en teveel kwaad doet, door een Kerk te verlaten die hen uitdaagt tot rebellie en die openlijk hun vertrek wenst. Deze beide gemakkelijke oplossingen, té gemakkelijke oplossingen, zijn zondig. Men verlaat de Kerk van Jezus Christus niet! Men sluit zich niet aan bij de modernistische Hervorming of bij de progressistische Revolutie! Wat is dan wel de oplossing? De oplossing is de Hervorming weigeren en tegelijkertijd in de Kerk blijven....» (abbé de Nantes).

De actualiteit doorgelicht
September 2022: Het synodale proces besmet heel de Kerk

Het tweejarige synodale proces voor heel de katholieke Kerk moet zijn bekroning vinden in een algemene bisschoppensynode in oktober 2023. De ondertussen binnengelopen vragen (eisen!) van de “basis” maken duidelijk dat de H. Vader een doos van Pandora geopend heeft… Alleen hijzelf kan het deksel weer sluiten, als hij in extremis bereid is een gezagsdaad te stellen gebaseerd op de onfeilbaarheid van het opperste leergezag.

Jezus Christus, onze God en onze broeder

«Ik ben de wijnstok, gij de ranken.» Tussen Jezus en hen die in Hem geloven is er een intieme circulatie van leven, het levenssap van de wijnstok naar de ranken, vergelijkbaar met het bloed in onze aderen. Zoals Jezus in de Vader is, zijn wij in Hem, als ranken aan de wijnstok. Zoals de Vader zijn Zoon liefheeft, zo heeft de Zoon zijn discipelen lief. Tussen Hem en hen is er een uitwisseling van leven en liefde. De uitwisseling van leven is liefde. Het is het goddelijke leven» (abbé de Nantes, 1958).

Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan:
Het ongeloof van Thomas

«Zo ik in zijn handen de wonden der nagelen niet zie en mijn vinger niet leg in de plaats van de nagelen en mijn hand niet in zijn zijde steek, dan geloof ik het niet.» Nagels? Dit wrede detail vernemen we pas hier, want alle vier de evangelisten hebben het enkel over “kruisigen” en “de kruisdood” zonder te vermelden dat er spijkers geslagen werden door de handpalmen van Jezus, of beter zijn polsen, zoals op de H. Lijkwade van Turijn te zien is.