Alle recente publicaties

Brochure over de kleine devotie van eerherstel
of de vijf eerste zaterdagen van de maand

Op 25 maart 2022 heeft paus Franciscus Rusland toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Opdat deze toewijding al haar vruchten van Genade en Barmhartigheid zou dragen, stellen wij een brochure ter beschikking waarin de kleine devotie van eerherstel, gevraagd door Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, duidelijk uitgelegd en samengevat wordt. Wij hopen dat ze kan helpen om “ de zielen te redden, veel zielen, alle zielen ! 

Charles de Foucauld, het ideaal van de monnik-missionaris

Op 8 juni 1897 schreef Charles de Foucauld: «Denk dat je als martelaar moet sterven, beroofd van alles, uitgestrekt op de grond, naakt en onherkenbaar, overdekt met bloed en wonden, gewelddadig en pijnlijk om het leven gebracht... En verlang dat het vandaag gebeurt... »
Na zo twintig jaar lang gebeden te hebben, werd hij naar de letter verhoord op 1 december 1916 in Tamanrasset. Hij had die «eindeloze genade» verdiend door zijn trouw om elke dag opnieuw «het Kruis te dragen», in het spoor van de Meester.