Alle recente publicaties

De actualiteit doorgelicht
Juni 2024: Antisemitisme of antizionisme?

Hamas is er in geslaagd om de wereldwijde publieke opinie te mobiliseren tegen de staat Israël, die ontzettend brutaal tekeer gaat tegen de burgerbevolking van de Gazastrook. De Israëli’s slaan terug door elke vorm van kritiek op hun beleid gelijk te stellen met antisemitisme. Is er werkelijk sprake van “Jodenhaat”? Of is de kritiek gericht op het zionisme, de ideologie die aan de basis ligt van de staat Israël en het functioneren ervan?

De vier evangelisten

Over het ontstaan van de vier Evangelies is sinds de opkomst van het modernisme ongelooflijk veel onzin geschreven, waarbij onder het mom van “wetenschappelijkheid” in feite geprobeerd werd om een wig te drijven tussen wat Jezus gepredikt heeft enerzijds en wat later de Blijde Boodschap werd anderzijds. De modernisten zaaiden twijfel over het ware leven en de ware woorden van Jezus door te stellen dat alles vervormd werd door latere schrijvers – niet de evangelisten, maar redacteurs die na hen leefden en die alles naar hun hand gezet hebben.

Als de Evangelies geen waarheidsgetrouwe verslagen meer zijn, als de woorden en daden van Christus die er in weergegeven worden niet meer historisch juist zijn, dan ondergraaft men het fundament van onze godsdienst en zijn de meest onzinnige interpretaties mogelijk. Dat is precies wat we de afgelopen honderdtwintig jaar meegemaakt hebben en zo heeft men ons geloof stap voor stap vernietigd. Het is dus hoog tijd dat de vier evangelisten in ere worden hersteld op een écht wetenschappelijke manier. 

De Z. Edward Poppe en de Vlaamse Beweging
II. «Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus»

Hoe stond Edward Poppe (1890-1924) tegenover de Vlaamse Beweging? Dat hij Vlaamsgezind was, staat buiten kijf en werd onterecht door zijn eerste biograaf, priester Odilo Jacobs, op bevel van kardinaal Mercier onder de mat geveegd. Zijn tweede biograaf, priester Fernand Van de Velde, was dan weer zelf zo’n vurige flamingant dat hij onze heilige allerlei opvattingen toedichtte die hij niet met de woorden van Edward zelf kon onderbouwen.

De actualiteit doorgelicht
Maart 2024: Twee jaar «speciale militaire operatie» in Oekraïne

Gedurende twee lange jaren heeft het Westen in zijn eigen verzinsels geloofd: het overschatte de krachten van Oekraïne en onderschatte die van Rusland omdat het hoe dan ook de ineenstorting van het land van Poetin wilde. «Maar men wint geen oorlog met vooroordelen: zo verliest men hem. Die vooroordelen werden in stand gehouden door onze media en zo zijn wij de voornaamste bewerkers geworden van de Oekraïense nederlaag die zich maar al te duidelijk aftekent» (Jacques Baud).

De Z. Edward Poppe en de Vlaamse Beweging

Het is bekend dat kardinaal Mercier kort na de dood van Edward Poppe aan Odilo Jacobs, priester en boezemvriend van de overledene, de opdracht gaf om een biografie te schrijven, maar met de restrictie dat hij met geen woord zou reppen over de Vlaamsgezindheid van Poppe. Een latere biograaf, priester én vurig flamingant Fernand Van de Velde, maakte van Edward dan weer als het ware de vaandeldrager van de strijd voor een onafhankelijk Vlaanderen.

In onze zoektocht naar de ware visie van de Z. Edward Poppe willen we om te beginnen ingaan op het ontstaan en de idealen van de Vlaamse Beweging in het onafhankelijke België dat in 1830 tot stand kwam. Die historische context zal het gemakkelijker maken om nadien te focussen op het gedachtegoed van Edward: welke toekomst zag hij voor zijn geliefde Vlaamse volk? 

De actualiteit doorgelicht
Januari 2024: De rook van Satan

«Op het einde van de synode presenteerden ze een “Brief aan het Volk van God” en vroegen ons te applaudisseren; het applaus gold als stemming. Dan brachten ze de Brief naar elke tafel en zeiden ze dat iedereen hem moest ondertekenen. Iemand nam foto’s van iedereen op het moment dat men zijn handtekening zette. Vervolgens zeiden ze dat we tot 16 uur de tijd hadden om amendementen in te dienen, maar dat we hoe dan ook eerst moesten ondertekenen» (kardinaal Müller).