De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

De Nederlandse vertaling van «De 150 punten van de Falanx van de Onbevlekte» is verschenen!
In dit standaardwerk vindt u de volledige leer van de CRC terug als antwoord op de diepe crisis van Kerk en staat waarin wij verzeild zijn:
Een katholieke doctrine voor de 21ste eeuw
Een christelijke politieke leer
Een ecologie voor onze tijd
Prijs: 25 euro incl. verzendingskosten.
Te bestellen via een mailtje naar hij.is.verrezen@gmail.com

Hij is verrezen ! NR. 118 – Juli-Augustus 2022

Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan:
Het ongeloof van Thomas

«Zo ik in zijn handen de wonden der nagelen niet zie en mijn vinger niet leg in de plaats van de nagelen en mijn hand niet in zijn zijde steek, dan geloof ik het niet.» Nagels? Dit wrede detail vernemen we pas hier, want alle vier de evangelisten hebben het enkel over “kruisigen” en “de kruisdood” zonder te vermelden dat er spijkers geslagen werden door de handpalmen van Jezus, of beter zijn polsen, zoals op de H. Lijkwade van Turijn te zien is.  

Wie is abbé de Nantes  ?

Onze doctrine van A tot Z

De actualiteit doorgelicht

SPECIALE STUDIES

Helden van het geloof

De tegenstander ontmaskerd