De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

De Nederlandse vertaling van «De 150 punten van de Falanx van de Onbevlekte» is verschenen!
In dit standaardwerk vindt u de volledige leer van de CRC terug als antwoord op de diepe crisis van Kerk en staat waarin wij verzeild zijn:
Een katholieke doctrine voor de 21ste eeuw
Een christelijke politieke leer
Een ecologie voor onze tijd
Prijs: 25 euro incl. verzendingskosten.
Te bestellen via een mailtje naar hij.is.verrezen@gmail.com

Hij is verrezen ! NR. 111 – Mei-Juni 2021

«Splendor veritatis»: een nieuwe kijk op het leven
2. De opgeofferde goedheid

Tijdens het Pinksterweekeinde van 1992 organiseerde abbé de Nantes een bijeenkomst voor de jeugd onder de titel: Splendor veritatis, «de schittering van de Waarheid». Wat hij toen uiteenzette, is vandaag nog even actueel. Nadat we in het eerste deel van deze studie over de hoogmoed van het vlees gesproken hebben, zullen we het nu hebben over de hoogmoed van het hart. In een derde deel zal het tenslotte gaan over de hoogmoed van de geest.

Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan:
Het laatste getuigenis van Jezus

Jezus gaat de dood tegemoet op een buitengewone, goddelijke manier. Maar eerst bereidt hij de zijnen daarop voor, vol goedheid en bekommernis. Net zoals de evangelist Mattheüs heeft Sint-Jan twee “afscheidstoespraken” samengevoegd tot één enkele. We proberen de toespraak die Jezus hield bij de aanvang van de Passie te reconstrueren door ze te scheiden van de woorden die Hij moet uitgesproken hebben aan de vooravond van de Hemelvaart.

Wie is abbé de Nantes  ?

Onze doctrine van A tot Z

SPECIALE STUDIES

Helden van het geloof

De tegenstander ontmaskerd