De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

De Nederlandse vertaling van «De 150 punten van de Falanx van de Onbevlekte» is verschenen!
In dit standaardwerk vindt u de volledige leer van de CRC terug als antwoord op de diepe crisis van Kerk en staat waarin wij verzeild zijn:
Een katholieke doctrine voor de 21ste eeuw
Een christelijke politieke leer
Een ecologie voor onze tijd
Prijs: 25 euro incl. verzendingskosten.
Te bestellen via een mailtje naar hij.is.verrezen@gmail.com

Hij is verrezen ! NR. 110 – Maart-April 2021

«Splendor veritatis»: een nieuwe kijk op het leven
1. De gesluierde schoonheid

«Allereerst wil ik jullie opnieuw de liefde voor de menselijke schoonheid geven. Ik wil jullie de deugden doen liefhebben die het tegenovergestelde zijn van de ondeugden die de wereld overwoekeren. De cultus van de menselijke schoonheid is kuis, ze ontplooit zich in liefde en vruchtbaarheid, in tederheid en geluk – allemaal beminnenswaardige zaken waarnaar wij streven met al het verlangen van ons onvoldaan hart» (abbé de Nantes).

Wie is abbé de Nantes  ?

Onze doctrine van A tot Z

SPECIALE STUDIES

Helden van het geloof

De tegenstander ontmaskerd