De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

De Nederlandse vertaling van «De 150 punten van de Falanx van de Onbevlekte» is verschenen!
In dit standaardwerk vindt u de volledige leer van de CRC terug als antwoord op de diepe crisis van Kerk en staat waarin wij verzeild zijn:
Een katholieke doctrine voor de 21ste eeuw
Een christelijke politieke leer
Een ecologie voor onze tijd
Prijs: 25 euro incl. verzendingskosten.
Te bestellen via een mailtje naar hij.is.verrezen@gmail.com

Hij is verrezen ! NR. 112 – Juli-Augustus

«Splendor veritatis»: een nieuwe kijk op het leven
3. De aanbeden waarheid

De mens bevindt zich in een wereld die langs alle kanten het bestaan van God uitschreeuwt. Wanneer hij dan toch weigert om die God te eren, maakt hij zich schuldig aan goddeloosheid. Sint-Paulus schrijft in zijn Romeinenbrief: «Gods toorn daalt neer uit de Hemel over al de goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid geweld aandoen.» “Geweld aandoen” betekent hier dat ze weigeren om eer aan God te brengen van wie het bestaan zo evident is.

Wie is abbé de Nantes  ?

Onze doctrine van A tot Z

SPECIALE STUDIES

Helden van het geloof

De tegenstander ontmaskerd