De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

De Nederlandse vertaling van «De 150 punten van de Falanx van de Onbevlekte» is verschenen!
In dit standaardwerk vindt u de volledige leer van de CRC terug als antwoord op de diepe crisis van Kerk en staat waarin wij verzeild zijn:
Een katholieke doctrine voor de 21ste eeuw
Een christelijke politieke leer
Een ecologie voor onze tijd
Prijs: 25 euro incl. verzendingskosten.
Te bestellen via een mailtje naar [email protected]

Hij is verrezen ! NR. 129 – Mei-Juni 2024

De Z. Edward Poppe en de Vlaamse Beweging
II. «Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus»

Hoe stond Edward Poppe (1890-1924) tegenover de Vlaamse Beweging? Dat hij Vlaamsgezind was, staat buiten kijf en werd onterecht door zijn eerste biograaf, priester Odilo Jacobs, op bevel van kardinaal Mercier onder de mat geveegd. Zijn tweede biograaf, priester Fernand Van de Velde, was dan weer zelf zo’n vurige flamingant dat hij onze heilige allerlei opvattingen toedichtte die hij niet met de woorden van Edward zelf kon onderbouwen.

Wie is abbé de Nantes  ?

Onze doctrine van A tot Z

De actualiteit doorgelicht

SPECIALE STUDIES

Helden van het geloof

De tegenstander ontmaskerd