De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Ingaand tegen de verdwazing van onze tijd schetst dit boek de waarheid over het werk van de Belgen in Congo.
Bundeling van de 9 artikels verschenen in ons tijdschrift, met extra foto's.
120 pagina's - uitvoerig geïllustreerd - kwaliteitsuitgave met stevige kaft
prijs: 25 euro incl. verzendingskosten
te bestellen via hij.is.verrezen@gmail.com

Hij is verrezen ! NR. 107 – September-Oktober 2020

Inculturatie of niet ?
Sint-Franciscus-Xaverius in India

Al lang vóór Vaticanum II waren er in de Kerk propagandisten van de inculturatie, het opnemen van elementen uit andere religies of culturen om het katholiek geloof gemakkelijker te doen aanvaarden. Leo XIII luidde de nieuwe missiepolitiek in vanuit zijn katholiek-liberale overtuiging en Benedictus XV bevestigde die doctrine in zijn encycliek «Maximum Illud». Vaticanum II nam de nieuwe missie-ideeën over en dreef ze zozeer op de spits dat we vandaag getuige zijn van de totale ineenstorting van de missionering.

Wie is abbé de Nantes  ?

Onze doctrine van A tot Z

SPECIALE STUDIES

Helden van het geloof

De tegenstander ontmaskerd