TEGEN HET INTEGRISTISCH SCHISMA

Liber accusationis« GEEN schisma, geen ketterij! », herhaalde onze geestelijke vader v oortdurend. De oplossing die hij voorstond was de enige katholieke, de enige die onaanvechtbaar was totdat de waarheid zou triomferen: een beroep doen op het soeverein en onfeilbaar gezag van de Paus tegen de Paus, waardoor abbé de Nantes beschermd was binnen de Kerk door het feit zelf van de pauselijke onfeilbaarheid.