OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

IN deze rubriek plaatsen we verschillende teksten van abbé Georges de Nantes (1924-2010) die betrekking hebben op de opvoeding van de kinderen. Het gaat om uittreksels uit voordrachten, preken, retraites enz., die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat het niet om algemene of abstracte theorieën gaat, maar om concrete, praktische raadgevingen voor het leven van alledag. We hebben in de vertaling het mondelinge karakter bewust behouden.