DE BOODSCHAP VAN FATIMA

Onbevlekt Hart van Maria
beeld door broeder Henry van het Kruis

« IK zal de toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart en de eerherstellende communie op de eerste zaterdagen komen vragen. Als men gehoor geeft aan mijn beden, zal Rusland zich bekeren en zal men vrede hebben. Zoniet, dan zal het zijn dwalingen over de wereld verspreiden en oorlogen en vervolgingen tegen de Kerk uitlokken. De goede mensen zullen gemarteld worden, de Heilige Vader zal veel te lijden hebben, verschillende naties zullen vernietigd worden.

« Tenslotte zal mijn Onbevlekt Hart triomferen. De Heilige Vader zal Rusland aan mij toewijden dat zich zal bekeren en er zal een zekere tijd vrede aan de wereld geschonken worden. »

Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, 13 juli 1917.

« Jij zal hier op aarde blijven, om te zeggen dat God in de wereld de godsvrucht tot het Onbevlekt Hart van Maria wil verspreiden. Als het ogenblik gekomen is om te spreken, steek jezelf dan niet weg. Zeg aan iedereen dat God ons zijn genade geeft door middel van het Onbevlekt Hart van Maria, want het is aan Haar dat we die genade moeten vragen. Zeg dat het Hart van Jezus wil dat wij samen met Hem het Onbevlekt Hart van Maria vereren. Zeg dat wij de vrede moeten vragen aan het Onbevlekt Hart van Maria, want het is aan Haar dat God de vrede heeft toevertrouwd. Ach, kon ik maar in alle harten het vuur doen branden dat in mijn borst brandt en dat in mij zo’n grote liefde opwekt voor het Hart van Jezus en het Hart van Maria! »

Z. Jacinta van Fatima tot haar nichtje Lucia