BELGIË IN DE GROTE OORLOG

Koning Albert IONS land was één van de belangrijkste strijdtonelen van de Eerste Wereldoorlog, van de aanval op de forten van Luik tot de loopgravenoorlog aan de IJzer. Gedurende heel de tijd van het conflict klampte België zich vast aan één figuur: koning Albert, die ver uitstak boven kortzichtige politici in het binnenland en dwaze geallieerde generaals in het buitenland. 

Terecht schrijft abbé de Nantes: « De Belgen hadden het geluk een koning te hebben en een koning voor wie het eergevoel geen ijdel woord was.» Dat ons land bleef bestaan en dat het bloedvergieten in vergelijking met onze buurlanden zeer beperkt bleef, danken wij enkel en alleen aan de koning, opperbevelhebber van het leger. Maar om zijn strategie door te drukken moest hij achter de schermen een bittere strijd op vele fronten voeren.  

In deze reeks artikels gaan wij dieper in op 14-18 in België en proberen wij de historische waarheid achter de mythevorming te achterhalen.