DE H. LIJKWADE VAN TURIJN

DE Italiaanse wetenschapper Giulio Fanti verwerpt in een gesprek met de Italiaanse krant Il Giornale dat de Lijkwade van Turijn, waarin volgens de over­le­vering het lichaam van Christus gewikkeld werd, een vervalsing is uit de middeleeuwen. In 1988 werd met de koolstof 14-methode “onweerlegbaar” de valsheid van de lijkwade vastgesteld. Volgens Fanti werden toen te veel vergissingen gemaakt om geloof te hechten aan de resul­taten van dit onderzoek. « Sommige berekeningen met de koolstof 14-methode zijn ronduit onjuist. Dat doet zelfs denken aan manipulatie, om toch maar het gewenste resultaat te bekomen. » Fanti sluit uit dat de afbeelding van de man met zware wonden op het doek kunstmatig werd aangebracht: « Wie dit een kuns­twerk noemt, weet niet waarover hij praat. »

Brussel, KerkNet, 21 maart 2008

De Italiaan is niet de eerste die de bevindingen van de universiteit van Oxford, die verantwoordelijk was voor het onderzoek van 1988, in twijfel trekt. Broeder Bruno Bonnet-Eymard, die zich al sinds 1978 met de studie van de H. Lijkwade bezighoudt en we­reld­faam geniet als sindonoloog, betwistte de resultaten van de C14-test onmiddellijk en bewees dat het om opgezet spel ging met de bedoeling de kostbare relikwie voorgoed in diskrediet te brengen. Wij publiceerden de Nederlandse vertaling van zijn artikelenreeks onder de titel « Wetenschappelijk eerherstel voor de Lijkwade van Turijn » in De katholieke Contrareformatie in de 20ste eeuw, juli-augustus t/m november-december 1989.

Nu « de meest eerbiedwaardige en vereerde relikwie van de christenheid » (abbé de Nantes) twintig jaar na de officiële begrafenis ervan als een zogezegde middeleeuwse vervalsing plotseling terug in de schijnwerpers staat, is het aangewezen dat wij ruimte maken voor de vertaling van het artikel dat broeder Bruno in mei 2000 publiceerde; daarin beschrijft hij de geschiedenis van de H. Lijkwade in het licht van verschillende nieuwe ontdekkingen.

Holy Shroud of Turin