Abonneer u op ons tijdschrift

HIJ IS VERREZEN !

Tweemaandelijkse uitgave in het Nederlands

Verantwoordelijke uitgever : L. Oorts, Heideweg 14, B-2980 Zoersel (België)
  • Abonnement voor binnen- en buitenland : € 15; Steunabonnement : vanaf € 20
  • Rekening : 000-3302057-80   IBAN : BE47 000 3302057 80   BIC : BPOTBEB1