Devotie van eerherstel

OP 25 maart 2022 heeft paus Franciscus Rusland toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Opdat deze toewijding al haar vruchten van Genade en Barmhartigheid zou dragen, stellen wij een brochure ter beschikking waarin de kleine devotie van eerherstel, gevraagd door Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, duidelijk uitgelegd en samengevat wordt. Wij hopen dat ze kan helpen om “ de zielen te redden, veel zielen, alle zielen ! 

Brochures kan u bestellen door een mailtje te sturen naar hij.is.verrezen@gmail.com