HEEL ONZE GODSDIENST  
aan jongeren uitgelegd

Onze-Lieve-Vrouw van de OverwinningWIJ hebben de onschatbare genade van sinds onze geboorte –anderen sinds hun bekering- door het geloof en door ons doopsel te behoren tot de ware, heilige, enige en volmaakte godsdienst, de christelijke godsdienst in de katholieke Kerk. Deze godsdienst is goddelijk: De ene, levende God heeft ze vanaf het ontstaan van de wereld gesticht en Hij heeft ze tot volmaaktheid gebracht door zijn Zoon Jezus Christus. Daarom wordt deze godsdienst ook christelijk genoemd. Door de Heilige Kerk bewaard, beleefd en aan heel de wereld verkondigd, verdient deze godsdienst het ook katholiek genoemd te worden want zij staat open voor iedereen om iedereen te redden.

De Catechismus is het boek waarin heel onze goddelijke godsdienst staat opgetekend. Hij bevat: de Waarheden die Jezus Christus ons geopenbaard heeft, de Hulpmiddelen die Hij ons heeft bereid en de Geboden die Hij ons heeft nagelaten. Want Hij is “ de Waarheid, het Leven en de Weg ”. Alles in dit boek is waar en zeker want wat het ons leert komt van God, die zich niet kan vergissen en ons niet kan bedriegen wanneer Hij ons zijn Openbaring met gezag uitlegt. Daarom zijn wij bereid om werkelijk alles te begrijpen, te leren en te geloven wat de Kerk ons 2000 jaar lang onderrichtte over God, onze hemelse Vader, over Jezus Christus zijn Zoon, onze Redder, over de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk en het eeuwig leven.

Zo heeft geen enkele trouwe katholiek ooit een reden om te twijfelen aan, een motief om zich te verwijderen van de goddelijke godsdienst waarin hij gedoopt is bij zijn geboorte of waarin hij geloofd heeft sinds zijn bekering. Want alles erin is waar, alles erin is gericht op onze redding, alles erin is onvergelijkelijk mooi en gemerkt met het zegel van haar goddelijke oorsprong. De andere godsdiensten daarentegen laten door hun talrijke dwalingen, afschuwwekkende en ellendige elementen, zien dat zij menselijke uitvindingen zijn. Een katholiek heeft er dus alleen maar behoefte aan om zijn eigen katholieke godsdienst te leren, hij heeft de plicht om ze te pratikeren, hij is geroepen om ze te verdedigen en te leren kennen aan de andere mensen voor hun geluk.

Dat is het geloof waarin wij willen leven en sterven.