PAUS FRANCISCUS 
tussen katholicisme en MASDU

Paus Franciscus

«ONZE-Lieve-Heer op aarde», van wie Sint-Franciscus van Assisi in de dertiende eeuw het levende beeld was, heeft sinds 13 maart 2013 opnieuw gestalte gekregen in paus Franciscus. Hij leert ons opnieuw bidden, wat de moeilijkste taak is in deze tijden van algemene geloofsafval. Dat was zijn eerste daad toen hij op het balkon van de Sint-Pieter verscheen, waarop een enthousiaste menigte meteen reageerde door samen met hem te bidden: « Onze Vader, die in de hemelen zijt…», « Wees gegroet, Maria…», « Eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest…».

Niettemin wordt in de loop van zijn pontificaat steeds duidelijker dat Franciscus de «wankelende» paus is uit het derde Geheim van Fatima. De ziektekiemen van het Concilie hebben ook hem, helaas, besmet.

«Franciscus is jammer genoeg het voorbeeld van een katholiek die verleid is door de ketterij die Paulus VI vanaf de Stoel van Petrus gepredikt heeft. De dagelijkse sermoenen van onze paus in Santa Marta getuigen van zijn katholiek geloof; maar tegelijkertijd is het concept dat hij van de Kerk en van haar betrekkingen met de wereld heeft, doordrenkt van de MASDU. Het resultaat daarvan is de steriliteit van al zijn inspanningen. Door te verkondigen dat hij de Kerk naar de uithoeken wil zenden, maar zonder bekeringsijver, werkt hij eigenlijk voor de wereld – de wereld waarvoor Christus niet gebeden heeft (Jo 17, 9)» (broeder Pierre van de Transfiguratie).