De drie Aanklachtenboeken

DRIEMAAL trok abbé de Nantes in het gezelschap van zijn broeders en van een vertegenwoordiging van zijn volgelingen naar Rome om er een Liber accusationis af te geven: een Aanklachtenboek «wegens ketterij, schisma en schandaal» tegen de regerende Paus, met de bedoeling dat deze canonieke stap een proces zou in gang zetten waarbij de Opperherder een onfeilbaar oordeel zou moeten uitspreken over zijn eigen nieuwlichterijen. Want het komt alleen de Paus toe om over de Paus te oordelen.

Geen enkele keer kwam er een juridische reactie van het Vaticaan. De Pausen zwegen het initiatief driemaal dood. Maar de Aanklachtenboeken werden officieel overhandigd en blijven rusten in de Vaticaanse archieven tot op een dag Rome niet langer zijn plicht zal verzaken, maar zal doen wat het moet doen: een proces openen en plechtig afkondigen aan welke kant zich de Waarheid bevindt!