VATICANUM II ONDER HET ONTLEEDMES

ABBÉ de Nantes heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan de grondige analyse van alle Concilieteksten. Zijn kritiek werd hem niet ingegeven door star conservatisme, maar door diepe liefde voor de Kerk en voor het lot van ontelbare gelovigen.

Tweede Vaticaans Concilie