Het synodale project, een duivels plan

HET plan voor een "synodale" Kerk dat paus Franciscus absoluut wil doordrukken, zal rampzalige gevolgen hebben.

De nieuwe “hiërarchie” die op stapel staat en die gevormd wordt door collegiale raden op het niveau van de parochie, het bisdom, het land en de hele wereld, leidt onvermijdelijk tot de doodsteek voor de waarheid van het katholieke geloof. Die waarheid zal niet langer met gezag onderwezen worden door een kerkelijke hiërarchie die als enige geniet van de gaven van de H. Geest om een dergelijke functie te vervullen. Alle punten van de katholieke leer en de discipline van de Kerk komen voortaan in aanmerking om democratisch, collegiaal en collectief bediscussieerd te worden op initiatief van een Geest die alleen maar die van Satan kan zijn.

Kortom, we worden geconfronteerd met de ontbinding en verwoesting van de Kerk, die vandaag opengesteld wordt voor iedereen en morgen geen enkele reden van bestaan meer zal hebben.