De Zalige Pius IX

Pius-IX-03

Het pontificaat van Pius IX duurde 32 jaar en was, op dat van de H. Petrus na, het langste in de geschiedenis van de Kerk. Hij maakte de revoluties van 1848 mee, de vernietiging van de kerkelijke Staat door Cavour en Garibaldi, de Frans-Duitse oorlog van 1870 en de Kulturkampf van Bismarck. Maar het was ook onder zijn bewind dat Onze-Lieve-Vrouw in Lourdes verscheen (1858), vier jaar nadat hij het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis had afgekondigd. De grootste vijanden van de paus waren de liberaal-katholieken, van wie hij de theorieën op krachtige en ondubbelzinnige wijze veroordeelde in de Syllabus.