PATER DE SMET, « DE GROTE ZWARTROK »

DE VPater de Smetlaamse jezuïet Pieter-Jan De Smet was één van de meest ondernemende missionarissen van alle tijden. Bijna helemaal alleen slaagde hij er in om de indianenstammen in het noordwesten van de VS tot het katholiek geloof te bekeren. Zijn levensbeschrijving werpt een totaal ander licht op de verovering van de Far West door de blanke kolonisten : de officiële Amerikaanse geschiedschrijving en de westerns van Hollywood verzwijgen bewust de kerstening van de roodhuiden en het ontzaglijke werk dat de jezuïeten in deze streken verwezenlijkt hebben. De verschrikkelijke waarheid is dat de protestantse Amerikanen de indianen hebben uitgeroeid... omdat zij katholiek geworden waren !

 

Hij is verrezen ! nr. 68-69, 2014