HET MYSTERIE VAN LODEWIJK XVII

Lodewijk XIV, de Zonnekoning
Lodewijk XIV, de Zonnekoning

IN de zeventiende eeuw stond Frankrijk op het hoogte punt van zijn macht en invloed. De Franse koning, le Roi très chrétien, heerste vanuit het schitterende paleis dat in Versailles opgetrokken was over een land waar het goed en aangenaam om leven was. De Franse beschaving dwong de bewondering af van de hele wereld en stond overal model.

Het Heilig Hart van Jezus, dat aan de mensen voortdurend zijn vurige liefde wil duidelijk maken en deze onuitputtelijke liefde wil verspreid zien over heel de aarde, gaf in deze Gouden Eeuw te kennen dat het zich wou bedienen van de Franse monarchie. Vanaf 1673 verscheen Jezus’ Hart aan de H. Margareta-Maria Alacoque, een kloosterzuster in het Boergondische stadje Paray-le-Monial. Op 17 juni 1689 maakte Jezus aan de kloosterlinge een boodschap bekend die bestemd was voor de koning van Frankrijk, Lodewijk XIV, de Zonnekoning, de machtigste vorst van zijn tijd. Jezus vroeg de koning om zich toe te wijden aan zijn beminnelijk Hart : « Mijn Heilig Hart wil over het zijne triomferen en langs die weg over de harten van alle groten der aarde. Het wil heersen in zijn paleis, geschilderd worden op zijn vlaggen, gegraveerd in zijn wapens, om die de overwinning te schenken over zijn vijanden zodat hun hoogmoedige hoofden aan zijn voeten neergelegd worden, en om hem te doen triomferen over alle vijanden van de heilige Kerk. »

Lodewijk XVII
Lodewijk XVII

Deze boodschap werd aan de koning overgebracht, maar Lodewijk XIV weigerde er op in te gaan. Hij wilde geen rivaal naast zich. In zijn paleis te Versailles was geen plaats voor een andere cultus dan die van de Zonnekoning... Lodewijk XIV wilde zijn hart en zijn beslissingen niet onderwerpen aan het Goddelijk Hart van Jezus. Abbé de Nantes : « De grote Franse monarchie heeft op een dag gefaald. Zij heeft de wil van Hem die de ware Koning van Frankrijk is niet willen aanvaarden. Toen Lodewijk XIV zich geconfronteerd zag met de wilsbeschikking van het Heilig Hart, heeft hij tegen zichzelf gezegd : “ Maar ík ben de Soeverein ! Ík ben de koning van dit koninkrijk dat zijn gelijke op aarde niet kent ! We kunnen niet met twee koningen in Frankrijk zijn. Ik ben het door mijn wijding in Reims, en U, Heer, ... bent er teveel aan. ” »

De koning zei Neen tegen zijn Heer die hem op wonderbaarlijke wijze had doen geboren worden 1, die van hem hield en zijn hart wilde. Deze hoogmoedige weigering werd zwaar bestraft met de Franse Revolutie, waarin de monarchie ten onder ging. Op 17 juni 1789, dag op dag honderd jaar na het afgewezen verzoek van het Heilig Hart, riep de Derde Stand zichzelf uit tot Nationale Vergadering : de Revolutie was begonnen, en ze zou doorgaan tot het einde... tot aan de moord op le Roi très chrétien, de gezalfde van de Heer, de stedehouder van Christus in Frankrijk.

Een onschuldig kind heeft met zijn leven betaald voor de zware fout van zijn voorvader en voor alle misdaden die tijdens de Franse Revolutie begaan zijn. Dit kind was Lodewijk XVII, geboren op 27 maart 1785 en in afschuwelijke omstandigheden overleden in de gevangenis van de Temple in Parijs op 8 juni 1795, amper tien jaar oud. « Men moet de omvang overwegen van de misdaad die tegen dit kind begaan is, en bijgevolg ook de omvang van zijn verdiensten. De dood van een onschuldige heeft altijd iets grandioos... De moord op een onschuldige, vooraf beraamd uit haat jegens zijn persoon en datgene wat hij vertegenwoordigt, heeft een groot belang in het heilsplan van God » (abbé de Nantes).

Het onschuldig en zuiver bloed van de « kleine koning » is als een regen van genade en erbarmen uitgegoten over het rebelse Frankrijk, opdat het opnieuw genade en vergeving zou vinden bij Christus-Koning. 2

 

 


(1) Zuster Margareta van het H. Sacrament, karmelietes in Beaune, had veelvuldig tot het Kindje Jezus gebeden omdat Lodewijk XIII geen troonopvolger had. Op 15 december 1637 wist zij dank zij een openbaring dat koningin Anna van Oostenrijk in verwachting was. Dat de geboorte van de kroonprins van miraculeuze aard was, werd door de beide ouders én door het ganse koninkrijk erkend : Lodewijk XIV kreeg bij zijn geboorte de naam Louis Dieudonné, Lodewijk-die-God-gaf.

(2) Deze studie gaat grotendeels terug op een artikel van broeder Bruno Bonnet-Eymard getiteld « Le mystère de Louis XVII » en verschenen in Il est ressuscité ! nr. 23 van juni 2004. Bijkomende gegevens vonden we in het prachtige boek geschreven door zuster Marie-Angélique van het Kruis : « Louis XVII, 1785-1795 », uitg. CRC, 1996 (394 pp.).