Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe

Het wonder van de Tepeyac

door

broeder Bruno Bonnet-Eymard
actief lid van het « Centro de Estudios Guadalupanos »

Guadalupe
Het middelpunt van de ultramoderne Nueva Basílica in Guadalupe is de wonderbare Beeltenis van de Maagd Maria. Leo XIII kroonde haar in 1895 en de H. Pius X gaf haar op 24 augustus 1910 de eretitel van « Hemelse Patrones van geheel Latijns-Amerika ».

IN 1531, tien jaar na de verovering van Mexico door de conquistador Hernando Cortez, verschijnt Onze-Lieve-Vrouw tot driemaal toe aan een tot het christendom bekeerde indiaan, genaamd Juan Diego. Zij vraagt hem om de bisschop van Mexico te verzoeken op de plaats van de verschijning, de heuvel van Tepeyac vlakbij de hoofdstad, een kapel ter harer ere te bouwen. De bisschop vraagt om een teken en de Maagd antwoordt hem door bij een vierde en laatste verschijning op het bovenkleed van Juan Diego op miraculeuze wijze haar eigen levensgroot portret af te drukken.

De ayate van Juan Diego met de wonderbare afbeelding hangt tegenwoordig achter glas in de reusachtige moderne basiliek van Guadalupe, vlakbij Mexico-Stad. De Nueva Basílica werd opengesteld in 1976 en biedt plaats aan meer dan tienduizend personen. In dit grootste bedevaartoord ter wereld komen miljoenen gelovigen geknield de beeltenis van hun « Kleine Moeder » vereren en vergiffenis vragen voor hun zonden. Elke Mexicaan is overtuigd van het miraculeuze karakter van de Beeltenis. Toen een journalist op een keer de voormalige president López Mateos ondervroeg over de « legende » van Guadalupe, kreeg hij meteen volgend antwoord: « Het gaat niet om een legende, en de afbeelding is zeer zeker niet door mensenhanden vervaardigd. »

In 1979 werd ik uitgenodigd op het congres dat het Centro de Estudios Guadalupanos jaarlijks in Mexico inricht. Het was voor mij de gelegenheid niet alleen om vooraanstaande internationale specialisten te ontmoeten, maar ook om de vereerde « Guadalupana », de Maagd van Guadalupe, met eigen ogen te aanschouwen. Daar in de basiliek, temidden van de massa’s pelgrims die vaak te voet of met de fiets vanuit het verre platteland naar Guadalupe trekken, heb ik de Mexicaanse ziel leren kennen. Een menigte verpauperde, vuile en ondervoede mensen sleept zich op de knieën voort over de espla-nade om vergiffenis voor begane zonden te vragen; vurig zingend en met een voldragen geloof werpen ze zich neer aan de voeten van de Heilige Maagd en betonen haar hun liefde door allerlei heldhaftige verstervingen...

In deze studie wil ik op een wetenschappelijke manier, zonder enig vooroordeel, het mysterie van Guadalupe onderzoeken. Aan mijn lezers vraag ik maar één zaak: dat ook zij alle mogelijke vooroordelen van zich afzetten en hun hart en geest openstellen.