DE VERSCHIJNING VAN LA SALETTE

La Salette
Beeldengroep van Onze-Lieve-Vrouw van La Salette.

TOEN ik in 1946 op het seminarie van Issy-les-Moulineaux verbleef, sprak onze superior – die nochtans een grote devotie had voor de “goddelijke Maria” – op een keer voorzichtige twijfel uit over de realiteit van de Verschijning in La Salette. Ik was erdoor van mijn stuk gebracht, en de twijfel begon ook aan mij te knagen. Ik meende er stevige redenen voor te hebben: het middelmatig gedrag van beide kinderen, de onbegrijpelijke verzinsels van Mélanie, het extravagante gedrag van Maximin en zelfs zijn bekentenis dat hij tegen de Pastoor van Ars gelogen had, waarop deze heilige man ophield met in de Verschijning te geloven... alvorens acht jaar later tot zijn oorspronkelijke overtuiging terug te keren!

Maar mag ik wel zo spreken? Er is het feit van de Verschijning, de boodschap, de reactie van de Kerk. Er hebben zich mirakels voorgedaan: Mgr. Giray heeft er in 1921 twee boekdelen mee gevuld. En de bekeringen... Immense volksmassa’s, arme en nederige boerenmensen, vol berouw, hebben biddend en smekend de zware klim naar boven aangevat om daar vergiffenis te verkrijgen, van hun zonden gereinigd te worden en terug verzoend te worden met de Hemel.

De liberale bourgeoisie van die tijd, vervuld van de geest van Voltaire, werd geconfronteerd met het bovennatuurlijke in de persoon van een « mooie Dame » die bittere tranen weende en die dialect sprak met twee onontwikkelde kinderen aan wie ze haar boodschap toevertrouwde... Natuurlijk deden die “weldenkenden” er alles aan om de spot te drijven met de brave pastoors en met de boeren die zich ogenblikkelijk bekeerden, die stopten met vloeken en op zondag te werken en die – was dat toeval? – op sleeptouw genomen werden door een « reactionaire » bisschop: een prelaat die ontkomen was aan de gevangenissen van de revolutionaire Terreur, die ultramontaans was (zij waren gallicaans) en legitimist (zij waren aanhangers van de constitutionele monarchie van “burger-koning” Louis-Philippe)!

Laten we beginnen met het relaas van de Verschijning. Daarna zullen we proberen om het echte Geheim te onderscheiden van de valse geheimen die de waarheid over La Salette tot op vandaag verduisteren. Ik wil het resultaat van mijn opzoekingswerk aan niemand opleggen: zoals altijd moet alles voorgelegd worden aan het oordeel van het soeverein leergezag van onze Moeder de H. Kerk.

abbé Georges de Nantes
zomer 1996