De actualiteit doorgelicht 2020

September 2020: Naar een erkenning van Međugorje?

Het Franse dagblad La Croix publiceerde op 21 februari 2020 een artikel met als titel: Međugorje, een Vaticaanse commissie zou verschijningen erkend hebben. Volgens de schrijver ervan «werd in een rapport, in 2014 aan de Paus overgemaakt maar sindsdien geheim gebleven, gesuggereerd om de zeven eerste verschijningen van Međugorje te erkennen; anderzijds bleef het rapport zeer terughoudend met betrekking tot de fenomenen die er nadien zouden plaatsgevonden hebben.»   

Juli 2020: De synodale weg… naar het schisma?

De Kerk in Duitsland is in het begin van dit jaar aan een hervormingsproces begonnen dat de naam «Der Synodale Weg» draagt. Aanleiding daartoe is, zo zegt men, het geschonden vertrouwen van de katholieken in het “instituut” door toedoen van de vele misbruikschandalen. Het blazoen van de Kerk moet dus terug opgepoetst worden. Hoe? Door alles wat vaststaat fundamenteel in vraag te laten stellen door een grote groep “vertegenwoordigers van de Duitse Kerk”, met de bedoeling een consensus te vinden waarop een nieuwe start kan gebaseerd worden...

Juni 2020: Media-idylle tussen de paus en China, terwijl Hongkong brandt

In heel de wereld komen de tongen van de democratische regeringen langzaam los om de laatste vrijheden van de burgers van Hongkong te verdedigen, vrijheden die geschrapt werden door de wetten opgelegd door het communistisch bewind in Beijing. Maar de Vaticaanse autoriteiten en de Paus zwijgen. Want niets lijkt momenteel de goede verstandhouding tussen het Vaticaan en het regime in de Chinese Volksrepubliek te kunnen verstoren… 

De actualiteit doorgelicht
Mei 2020: Amazonië, droom en werkelijkheid

«Dierbaar Amazonië», zoals de titel van de pauselijke exhortatie luidt? Het is meer de hel, de “groene hel” zoals ze al zo lang bekend staat! Dit maagdelijk territorium bevat een schat aan bodemrijkdommen die voor alle betrokken landen de belofte van een grote ontwikkeling inhoudt. Maar niet alleen de Amazonelanden: de hebzucht van heel de wereld is op de regio gevestigd en de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) verbergen die bemoeizucht.

April 2020: De klimaatreligie

Sociologen stellen vast dat sinds de val van de Berlijnse Muur het aantal artikels in de media over catastrofen op spectaculaire wijze toegenomen is. De reden daarvan was voor hem vrij eenvoudig. Een van de taken van de media bestaat er namelijk in de brave mensen voortdurend schrik aan te praten voor iets verschrikkelijks dat op het punt staat te gebeuren, maar waarvan de ellende gelukkig beperkt kan worden door de elite die over ons regeert. Op voorwaarde dat het gewone volk die elite rustig laat doen.

Maart 2020: Het coronavirus en de globalisering

De opening naar de Andere, het verbod op discriminatie en het vrije verkeer – allemaal ideeën die de steun genieten van paus Franciscus – zijn factoren die de huidige gezondheidscrisis duidelijk verergeren. Het paradijs op aarde beloven dankzij de afschaffing van de grenzen en van de naties zelf komt neer op de schepping van een brutale wereld, die overgeleverd wordt aan oneerlijke concurrentie, sociale dumping, multiculturele conflicten en nu ook aan bliksemsnel om zich heen grijpende epidemieën.