• Home 
  • / De actualiteit doorgelicht

De actualiteit doorgelicht


De actualiteit doorgelicht 2024

De actualiteit doorgelicht
Januari 2024: De rook van Satan

«Op het einde van de synode presenteerden ze een “Brief aan het Volk van God” en vroegen ons te applaudisseren; het applaus gold als stemming. Dan brachten ze de Brief naar elke tafel en zeiden ze dat iedereen hem moest ondertekenen. Iemand nam foto’s van iedereen op het moment dat men zijn handtekening zette. Vervolgens zeiden ze dat we tot 16 uur de tijd hadden om amendementen in te dienen, maar dat we hoe dan ook eerst moesten ondertekenen» (kardinaal Müller).

De actualiteit doorgelicht
Maart 2024: Twee jaar «speciale militaire operatie» in Oekraïne

Gedurende twee lange jaren heeft het Westen in zijn eigen verzinsels geloofd: het overschatte de krachten van Oekraïne en onderschatte die van Rusland omdat het hoe dan ook de ineenstorting van het land van Poetin wilde. «Maar men wint geen oorlog met vooroordelen: zo verliest men hem. Die vooroordelen werden in stand gehouden door onze media en zo zijn wij de voornaamste bewerkers geworden van de Oekraïense nederlaag die zich maar al te duidelijk aftekent» (Jacques Baud).

De actualiteit doorgelicht
Juni 2024: Antisemitisme of antizionisme?

Hamas is er in geslaagd om de wereldwijde publieke opinie te mobiliseren tegen de staat Israël, die ontzettend brutaal tekeer gaat tegen de burgerbevolking van de Gazastrook. De Israëli’s slaan terug door elke vorm van kritiek op hun beleid gelijk te stellen met antisemitisme. Is er werkelijk sprake van “Jodenhaat”? Of is de kritiek gericht op het zionisme, de ideologie die aan de basis ligt van de staat Israël en het functioneren ervan?


De actualiteit doorgelicht 2023

De actualiteit doorgelicht
Februari 2023 : De grote beschavingsoorlog

Op 8 december 2022 ging paus Franciscus naar de Piazza di Spagna om er bij de Mariazuil «een daad van verering van de Onbevlekte» te verrichten. Het lag niet in zijn bedoeling om dat te doen als eerherstel en hij maakte geen enkele zinspeling op de toewijding aan haar Onbevlekte Hart van tien maanden tevoren. En dus volgen de gebeurtenissen in de wereld verder hun loop en komt de dreiging van een open oorlog tussen het Westen en Rusland steeds dichterbij…


De actualiteit doorgelicht 2022

De actualiteit doorgelicht
September 2022: Het synodale proces besmet heel de Kerk

Het tweejarige synodale proces voor heel de katholieke Kerk moet zijn bekroning vinden in een algemene bisschoppensynode in oktober 2023. De ondertussen binnengelopen vragen (eisen!) van de “basis” maken duidelijk dat de H. Vader een doos van Pandora geopend heeft… Alleen hijzelf kan het deksel weer sluiten, als hij in extremis bereid is een gezagsdaad te stellen gebaseerd op de onfeilbaarheid van het opperste leergezag.


De actualiteit doorgelicht 2021

De actualiteit doorgelicht
Maart 2021 - Hoogmoed en val, Amerika in een neerwaartse spiraal.

Het is te simplistisch de diepe verdeeldheid in de VS af te doen als een uit de hand lopend conflict tussen twee partijen, de republikeinse en de democratische. Veeleer gaat het om een steeds dieper wordende kloof tussen langs de ene kant de Amerikaanse middenklasse – het werkelijke land, wat men in het Frans “le pays réel” noemt – en langs de andere kant de leidende klasse – het wettelijke land, “le pays légal”, het establishment. 

De actualiteit doorgelicht
December 2021: Pleidooi voor een gezond conservatisme

«Wij kijken met verbazing naar de processen die gaande zijn in het Westen. Sommigen daar geloven dat een agressieve verwijdering van hele bladzijden uit hun geschiedenis, een “omgekeerde discriminatie” van de meerderheid in het belang van een minderheid en de eis om de traditionele begrippen van moeder, vader, gezin en zelfs geslacht op te geven, dat dit allemaal mijlpalen zijn op de weg naar sociale vernieuwing» (Poetin).