DE ACTUALITEIT DOORGELICHT

OKTOBER 2022

RUSLAND TEGEN

HET RIJK VAN DE LEUGENS

Vladimir Poetin tijdens zijn toespraak in de grote hal van het Kremlin op 30 september 2022,
ter gelegenheid van de toetreding van de oostelijke gebieden van Oekraïne tot Rusland.

TERUGKEER NAAR HET MOEDERLAND

OP 30 september jl. vond in de prestigieuze Sint-Jorishal van het Kremlin een indrukwekkende ceremonie plaats: president Poetin en de leiders van de Oekraïense regio’s Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja ondertekenden de officiële aanhechting van deze gebieden bij de Russische Federatie. Het gaat om een grondgebied van bijna 100.000 km² dat bewoond wordt door een overgrote meerderheid van etnische Russen, die zich in referenda massaal uitspraken voor de terugkeer naar het Moederland.

Natuurlijk schreeuwen de VS, de EU en hun lakeien in de media hun afschuw uit over de «illegale» annexatie van gebieden die «met geweld» van Oekraïne zijn «geroofd». De waarheid is helemaal anders en werd in deze publicatie al meermaals uiteengezet: in 2014 orkestreerde het Westen een staatsgreep in Kiev, de zgn. Maidanrevolutie, waarbij de wettig gekozen president werd afgezet om plaats te maken voor een prowesters regime; dit regime begon onmiddellijk een oorlog tegen zijn eigen Russischsprekende bevolking in het oosten van Oekraïne, wat na acht jaar van (door het Westen bewust doodgezwegen) bloedvergieten leidde tot de tussenkomst van Moskou: de «speciale militaire operatie» om de Donbass te redden van wat de vorm had aangenomen van een regelrechte genocide door Kiev en zijn nazistische milities zoals het Azovregiment.

Sindsdien is Oekraïne het strijdtoneel van een proxy war of oorlog bij volmacht: de NATO maakt gebruik van een “gevolmachtigde”, namelijk het regime van Volodymyr Zelensky, om oorlog te voeren tegen Rusland. Daarbij kan Kiev rekenen op de hulp van de westerse inlichtingendiensten en op steeds meer wapentuig geleverd door de NATO-landen, vooral de VS. Het doel van Washington is niets minder dan de vernietiging van Rusland als wereldmacht, om zo Europa opnieuw tot de status van gehoorzame vazal te brengen en de dreigende eenmaking van de Euraziatische landmassa te voorkomen, in het besef dat die eenmaking rond de as Berlijn-Moskou-Beijing het einde van de Amerikaanse suprematie zou betekenen.   

Er staat dus veel op het spel, om niet te zeggen alles: ofwel kan Washington zijn unipolair of éénpolig model van werelddominantie bevestigen, ofwel evolueren we naar een multipolair model, een model met verschillende centra die in vreedzame co-existentie proberen samen te leven, zoals Moskou en Beijing nastreven. 

De Russen beseffen ook zelf maar al te goed wat er op het spel staat. In de 40 minuten durende speech die Poetin in de Sint-Jorishal hield, sprak hij daarom onomwonden taal en ontmaskerde hij genadeloos de westerse manoeuvres om zijn land te herleiden tot een tweederangsmogendheid. Onze media, die druipen van haat ten aanzien van de Russische president, kleefden op de toespraak etiketten zoals “hysterisch”, “pathetisch” en “apocalyptisch”. In werkelijkheid ging het om een koelbloedig en krachtdadig “neen” aan het adres van het Empire of Lies dat door Washington geleid wordt.

NEEN AAN DE WESTERSE CULTUS VAN SATAN

Beeld van Baphomet, de afgod van de satanisten, die vereerd wordt door een jongen en een meisje (Satanstempel van Salem, Massachusetts). In naam van de godsdienstvrijheid wilden de aanhangers van de duivel onlangs een kopie van het beeld laten opstellen bij het Capitool van Little Rock in Arkansas, omdat daar een beeld was ingehuldigd ter ere van de Tien Geboden… Kan men zich een beter symbool indenken van hoe Satan onze westerse samenleving volledig overheerst?

In zijn speech onderstreepte de president dat de bevrijding en aanhechting van Oost-Oekraïne onomkeerbaar is:

«Gedurende acht lange jaren hebben de bewoners van de Donbass een ware genocide, bombardementen en blokkades moeten ondergaan; in Cherson en Zaporizja werd een criminele politiek gevoerd om de haat tegenover Rusland en alles wat Russisch is te cultiveren. Ook nu, tijdens de referenda, heeft het regime in Kiev het onderwijzend personeel en de vrouwen die in de verkiezingscommissies werkten bedreigd met represailles en de dood. Kiev heeft gedreigd met repressie tegen de miljoenen mensen die hun wil tot uitdrukking kwamen brengen. Maar men kon de inwoners van de Donbass, Cherson en Zaporizja niet breken en zij hebben kunnen zeggen wat zij te zeggen hadden.

«Nu wil ik dat de machthebbers in Kiev en hun westerse meesters die aan de touwtjes trekken goed naar mij luisteren, ik wil dat iedereen zich herinnert wat ik nu zeg: de mensen die in Loehansk en Donetsk, in Cherson en Zaporizja leven, zijn onze burgers geworden, voor altijd [applaus].

«Wij roepen het regime in Kiev op om onmiddellijk alle vijandelijkheden te staken, om een einde te maken aan de oorlog die zij in 2014 begonnen zijn en om terug te keren naar de onderhandelingstafel. Wij zijn daartoe bereid, zoals we al herhaaldelijk verklaard hebben. Maar er zal niet gediscussieerd worden over de keuze die de inwoners van Donetsk, Loehansk, Zaporizja en Cherson gemaakt hebben. De beslissing is genomen en Rusland zal die niet verraden [applaus]. De huidige machthebbers in Kiev moeten deze vrije uitdrukking van de volkswil respecteren. Er is geen ander middel. Het is de enige weg naar de vrede.

«Wij zullen onze grond verdedigen met alle kracht en alle middelen waarover wij beschikken en wij zullen alles doen wat in onze macht ligt om de veiligheid van ons volk te verzekeren. Het gaat om de grote bevrijdende zending van onze natie.»

En precies die zending is van aard om alle krachten van de hel te ontketenen die het Westen meer en meer in hun greep hebben. Poetin is zich ervan bewust dat het decadente Westen een diepe haat koestert voor het christelijke Rusland:

«De westerse machthebbers trekken zich niets aan van het natuurrecht van miljarden personen, de meerderheid van de mensheid, op vrijheid en rechtvaardigheid, hun recht om hun eigen toekomst te bepalen. Ze zijn al overgegaan tot de radicale ontkenning van de morele, religieuze en familiale waarden.

Het kinderboek «De papa’s van Teddy» is slechts één voorbeeld van de smerige gender-indoctrinatie die men onze jeugd wil opdringen. Het bewust willen uitwissen van het onderscheid en de complementariteit van de geslachten – «Man en vrouw schiep Hij hen», staat in de Bijbel – is een bewuste aanslag op Gods plan en kan alleen afkomstig zijn van Satan.

«Ik richt me nu tot alle inwoners van dit land en niet alleen tot de collega’s hier in de zaal. Willen wij hier, in Rusland, het systeem van “ouder nummer één” en “ouder nummer twee” en “ouder nummer drie” – ze zijn volledig dolgedraaid! – in plaats van de termen “vader” en “moeder”? Willen wij dat onze scholen aan onze kinderen vanaf hun eerste stappen in het onderwijs perversies opleggen die leiden naar degradatie en uitroeiing? Willen wij in hun brein de idee doen postvatten dat er naast vrouwen en mannen nog andere geslachten bestaan en hun geslachtsoperaties voorstellen? Is het dat wat wij willen voor ons land en onze kinderen? Neen, dat alles is voor ons onaanvaardbaar.

«Sta mij toe te herhalen dat de dictatuur van de westerse elites alle samenlevingen viseert, met inbegrip van de burgers van de westerse landen zelf. Het is een uitdaging voor iedereen. Die volledige verzaking aan wat het betekent mens te zijn, de omverwerping van het geloof en de traditionele waarden en de vernietiging van de vrijheid: het begint allemaal te lijken op een “omgekeerde religie”, op zuiver satanisme. Met betrekking tot de valse messiassen heeft Jezus Christus in de Bergrede gezegd: “Aan hun vruchten zult gij hen herkennen.” Die vergiftigde vruchten zijn voor de meeste mensen al vanzelfsprekend, niet alleen in ons land, maar ook in de westerse landen.»

EEN STRIJD VOOR DE OVERLEVING VAN RUSLAND

Kaart van de regio’s die bij Rusland gevoegd werden nadat de overgrote meerderheid van de bevolking zich uitsprak ten gunste van annexatie. Stelselmatig spraken onze media over “schijnreferenda”, wat een flagrante leugen is. En de regio’s Cherson en Zaporizja zijn niet “bezet” door de Russen, maar bevrijd van de jarenlange terreur door het anti-Russische regime in Kiev.

«De wereld is een periode van fundamentele en  revolutionaire transformatie binnengegaan. Nieuwe machtscentra steken de kop op. Zij vertegenwoordigen de meerderheid – de meerderheid! – van de internationale gemeenschap. Ze staan niet alleen klaar om voor hun belangen op te komen, maar ook om ze te verdedigen. Zij zien in het multipolaire model een kans om hun soevereiniteit te versterken, wat betekent: het verkrijgen van een waarachtige vrijheid en het recht op hun eigen, onafhankelijke vormen van ontwikkeling […].

«Vandaag vechten wij voor een rechtvaardige en vrije weg, in de eerste plaats voor onszelf, voor Rusland, waarbij dictatuur en despotisme [een verwijzing naar de Sovjet-Unie – red.] voorgoed tot het verleden behoren. Ik ben ervan overtuigd dat de landen en de volkeren begrijpen dat een politiek gebaseerd op de “uitzonderlijkheid” van wie dan ook en op de liquidatie van andere culturen en volkeren intrinsiek misdadig is. Dat schandelijke hoofdstuk moeten wij voorgoed afsluiten. De ineenstorting van de westerse hegemonie die volop aan de gang is, is onomkeerbaar. Ik herhaal het: de dingen zullen nooit meer zijn zoals vroeger.

«Het slagveld waarheen het lot en de geschiedenis ons geroepen hebben, is een slagveld voor de toekomst van ons volk, van het grote historische Rusland [applaus], voor de toekomstige generaties, voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wij moeten hen beschermen tegen de verknechting en de monsterlijke experimenten die hun geest en hun ziel willen kapot maken. Vandaag strijden wij opdat niemand het in zijn hoofd zou halen dat Rusland, ons volk, onze taal of onze cultuur zomaar kunnen weggegomd worden uit de geschiedenis. Vandaag hebben wij nood aan een hechte samenleving en die kan alleen maar gegrondvest zijn op soevereiniteit, vrijheid, scheppingskracht en rechtvaardigheid. Onze waarden zijn menselijkheid, medelijden en erbarmen.»

Poetin overdrijft niet: de Deep State die in de VS de lakens uitdeelt, weet dat een sterk Rusland het grootste obstakel is voor de verspreiding van de materialistische en heidense American Way of Life over heel de aarde.   

DE SABOTAGE VAN DE NORD-STREAMPIJPLEIDINGEN

Op 8 november 2011 werd Nord Stream 1 plechtig geopend door o.m. de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse premier François Fillon, de Nederlandse eerste-minister Mark Rutte en de Russische president Dmitri Medvedev. Voor Washington was de Europees-Russische samenwerking op het vlak van energie van bij het begin een doorn in het oog.

Eind september werden lekken vastgesteld in de onderzeese gaspijpleidingen Nord Stream 1 en Nord Stream 2, ter hoogte van het Deense eiland Bornholm. «Vermoed wordt dat de lekkages zijn ontstaan door sabotage. Volgens de Deense minister van Energie, Dan Jørgensen, zijn de gaten “te groot” om een accidentele oorzaak te hebben. Volgens hem zijn de lekken veroorzaakt door ontploffingen. Zowel de Zweedse als de Deense seismologische diensten hebben maandag ook krachtige ontploffingen gemeten in de regio» (vrtnws van 29 september).

Natuurlijk was de Oekraïense regering er als de kippen bij om Rusland te beschuldigen van «een terroristische daad». Ursula von der Leyen, die zich meer en meer als “de generaal van Europa” gedraagt, verklaarde dat «de EU zal  antwoorden met de krachtigst mogelijke reactie». En Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, zei dat «elke opzettelijke aanval tegen belangrijke infrastructuur van de bondgenoten zal beantwoord worden met eensgezindheid en vastberadenheid

Uiteraard is het complete onzin dat Moskou de pijpleidingen waarvan het eigenaar is zou vernietigen, terwijl het net zo goed de levering kan stopzetten zonder de infrastructuur te beschadigen. De ware opdrachtgever moet elders gezocht worden.

De Nord-Streampijpleidingen moesten de Europese landen verzekeren van de regelmatige aanvoer van Russisch gas. De totale capaciteit had op jaarbasis moeten uitkomen op 110 miljard m³. Vanaf het begin waren de Amerikanen fel gekant tegen het hele project, omdat het symbool stond voor de Euraziatische toenadering. De Amerikaanse geopolitieke strategie kan geen verregaande samenwerking tussen Europa en Rusland accepteren. De weerstand tegen Nord Stream werd voor de VS een fixatie, een heuse obsessie die ertoe leidde dat Washington de autonomie van de EU en meer bepaald van Duitsland zonder pardon met de voeten trad.

In december 2019 ondertekende president Trump de National Defense Authorization Act, die sancties oplegde aan bedrijven die meewerkten aan de onderzeese verbinding. Een brutale bemoeienis die boekdelen sprak! Gazprom slaagde erin de installatie met eigen middelen verder te zetten, maar de VS grepen de zogezegde “vergiftiging” van Aleksej Navalny (de “opposant” tegen Poetin die alleen in de ogen van het Westen iets voorstelt) in augustus 2020 aan om opnieuw stokken in de wielen te steken. Het bleef toen echter bij een dreigement.

De inval van het Russische leger in Oekraïne op 24 februari van dit jaar bood de Amerikanen de uitgelezen kans om eindelijk komaf te maken met de pijpleidingen. Toen president Biden op 7 februari, toen het gonsde van de geruchten over een nakende Russische operatie, door een journaliste ondervraagd werd over wat hij zinnens was met Nord Stream, antwoordde hij onomwonden: «We will bring it to an end» (“We zullen er een eind aan maken”). Toen de journaliste vroeg hoe hij dacht dat te doen, zei Biden: «Ik beloof u, we zullen in staat zijn het te doen

De lekken in de pijpleidingen werden veroorzaakt door explosies. Zweedse seismologen berekenden dat de kracht van de ontploffingen gelijk stond met die van 700 kg TNT. Nord Stream 1 en 2 bestaan uit staal en beton en zijn bestand tegen alles, behalve tegen zware explosies. Vermoedelijk werd gebruik gemaakt van aangepaste onderzeese drones.

Kort na de sabotagedaden stuurde het Poolse parlementslid Radek Sikorski een tweet de wereld in met daarin een foto van het opborrelend gas en het bijschrift: «Thank you, USA». Sikorski is niet de eerste de beste: van 2005 tot 2007 was hij minister van Defensie, van 2007 tot 2014 minister van Buitenlandse Zaken en in 2014-2015 voorzitter van de Sejm, het Poolse parlement.

Pepe Escobar, de befaamde Braziliaanse geopolitieke analist, schreef in een artikel voor The Cradle dat er geheime gesprekken aan de gang waren tussen de Duitse en de Russische regering. Berlijn, dat voor het grootste deel van zijn gasvoorziening afhankelijk is van Moskou, beseft dat zijn hele industrie de komende maanden in elkaar dreigt te klappen; er werd dus koortsachtig gezocht naar een overeenkomst met de Russen om opnieuw gas te krijgen. «Geheime gesprekken tussen Rusland en Duitsland om inzake Nord Stream 1 en 2 tot een oplossing te komen, moesten tegen elke prijs in de grond worden geboord. Als onze hypothese juist is, dan ging het hier om een overduidelijke anti-Duitse operatie. Het is een oorlogsverklaring aan Berlijn en aan de bedrijven en de burgers van de EU» (P. Escobar, Who Profits from Pipeline Terror? 29 september 2022).

De VS laten niet met zich spotten. De Europeanen krijgen een lesje dat ons nog lang zal heugen en dat ons in de toekomst tweemaal zal doen nadenken alvorens we nog eens vriendschappelijke betrekkingen aanknopen met Rusland. Wij moeten onze plaats kennen: wij zijn vazallen van de Amerikanen.

Moskou weet heel goed hoe de vork in de steel zit. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken beperkte zich tot een messcherpe mededeling: «Het incident greep plaats in een zone die wordt gecontroleerd door de Amerikaanse inlichtingendiensten.»

DE DWAZE MAAGDEN VAN EUROPA

Het spreekt voor zich dat wij, Europeanen, het allemaal in de eerste plaats aan onszelf te wijten hebben. De 27 dwaze maagden van de Europese Unie (of beter 26, want het Hongarije van Viktor Orbán was niet van plan zich te ontdoen van het Russische gas) besloten zélf om de levensnoodzakelijke gasleveringen vanuit Rusland stop te zetten, als sanctie tegen een natie die daar helemaal niet van wakker hoeft te liggen: Moskou kan zijn gas kwijt aan de immense Aziatische markten. En door de torenhoge prijzen voor gas heeft Rusland ontzaglijke winsten kunnen boeken, die dienen om de militaire operatie in Oekraïne te financieren.  

Op 18 februari, vier dagen vóór de invasie, schreef Jean-Marie Tremblais in Le Figaro: «De cijfers liegen niet. De gasprijs is al verveelvoudigd met vijf! Als Nord Stream 2 niet in gang zou gezet worden, zou de vraag nog groter worden en zouden de prijzen door het dak gaan. Onder het voorwendsel dat hij de democratie wil verdedigen (alsof het Oekraïne van de oligarchen een democratie is!) denkt Joe Biden aan zijn schaliegas, dat hij graag aan de EU zou leveren in de plaats van het Russische aardgas. Die operatie zou de kostprijs van onze import – infrastructuur zowel als transport – drastisch doen toenemen. Niet alleen zou Europa de meerkost moeten betalen, maar het Kremlin zou er niet zwakker uit tevoorschijn komen: met een vat ruwe olie aan 95 dollar rekent Rusland, waarvan de fossiele brandstoffen 54 % van de export uitmaken, op een recordwinst voor het lopende jaar.»

Aan de vooravond van de speciale militaire operatie was er dus al sprake van een energiecrisis. En door de kortzichtigheid van de Europese politici en hun beleid van sancties is het sindsdien van kwaad naar erger gegaan. De prijzen van gas en elektriciteit bereikten een onbetaalbaar hoog niveau, terwijl tegelijkertijd in de meeste EU-landen, het kwetsbare Duitsland op kop, komaf werd gemaakt met de kerncentrales die nochtans in grote mate een garantie zijn voor enige onafhankelijkheid op het gebied van energie.

Op aanraden van de EU-excellenties zullen we de winter moeten doorkomen met dikke truien, onverwarmde openbare zwembaden en douchen-met-zijn-tweeën…

GOD BESCHERMT RUSLAND

Paus Franciscus vloog eind juli naar Canada om zich bij de autochtone bevolking van indianen en Inuit te verontschuldigen voor… het gebrek aan respect van de katholieke missionarissen voor het heidendom van de oorspronkelijke bewoners!

Paus Franciscus heeft Rusland toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. De H. Maagd in persoon verdedigt het land dat haar is toevertrouwd en leidt de Russische leider in zijn wijze beslissingen die Rusland onvermijdelijk zullen leiden waarheen het land niet wil gaan en dat nochtans zijn lotsbestemming is: zijn terugkeer naar de eenheid van de christenheid, zijn terugkeer naar de eenheid van de Rooms-katholieke Kerk. Het militaire offensief dat in opdracht van Vladimir Poetin in februari in Oekraïne begonnen is, heeft ook onze paus geleid waarheen hij niet wou gaan: zijn smeekbede aan Onze-Lieve-Vrouw, op 25 maart, om een geopolitieke kwestie van het grootste belang op te lossen die de wereldvrede bedreigt. De H. Jacinta van Fatima zag het in een profetisch visioen: «De H. Vader die in een kerk bidt voor het Onbevlekte Hart van Maria». 

Door aan de Maagd Maria te gehoorzamen heeft Franciscus een groot kruis gezet over alle zogezegde tegenwerpingen tegen Fatima geïnspireerd door theologische en politieke “voorzichtigheid”, in het bijzonder de afbrekende kritiek geuit door de Vlaamse jezuïet pater Edward Dhanis, onzaliger gedachtenis, die zoveel pausen negatief beïnvloed heeft. Onze Opperherder heeft formeel een akte van «toewijding van Rusland aan het Onbevlekte Hart van Maria» uitgesproken in eenheid met de bisschoppen van heel de wereld. Die toewijding is des te miraculeuzer omdat Franciscus er tevoren niet het minste belang leek aan te hechten. En ook achteraf horen wij hem er niet meer over spreken, integendeel: hij heeft de mond vol over secularisering en wil niet weten van enige “sacralisering” van onze in wezen nochtans christelijke samenleving.

Uit het derde Geheim van Fatima: «Verschillende andere Bisschoppen, Priesters, geestelijken en zusters beklommen een steile berg, waar zich op de top een groot kruis bevond uit ruwe stammen als van kurkeiken met schors. Alvorens daar aan te komen, ging de H. Vader door een grote stad die voor de helft verwoest was. Half bevend, met wankele tred, door pijn en verdriet neergeslagen, bad hij voor de zielen van de lijken die hij op zijn weg ontmoette. Boven op de berg aangekomen knielde hij neer aan de voet van het grote kruis. Daar werd hij door een groep soldaten, die met vuurwapens en met pijlen op hem schoten, gedood. Precies zo stierven één na één de Bisschoppen, Priesters, geestelijken en zusters, en verschillende leken, mannen en vrouwen van uiteenlopende standen en posities. Onder de beide armen van het kruis stonden twee Engelen, ieder met een kristallen schenkkan in de hand. Daarin verzamelden zij het bloed van de Martelaren en daarmee besprenkelden zij de zielen die naderden tot God.»

De akte van toewijding is volbracht en ze heeft Onze Heer Jezus Christus zeker en vast getroost. In 1931 vertrouwde Hij aan zuster Lucia, die zich in het Spaanse Rianjo bevond, vlakbij Pontevedra waar zij aan God de bekering vroeg van Rusland, Spanje en Portugal, volgende boodschap toe: «Je troost Me zeer door de bekering te vragen van die arme naties. Vraag ze ook aan mijn Moeder door vaak tot Haar te zeggen: Zoet Hart van Maria, wees de redding van Rusland, van Spanje en Portugal, van Europa en de hele wereld. En op andere momenten: Verkrijg voor mij, o Maria, door uw zuivere en Onbevlekte Ontvangenis de bekering van Rusland, van Spanje en Portugal, van Europa en de hele wereld.»

Rusland zal zich bekeren!

Maar de akte van toewijding is erg laat uitgesproken. Daarom voegde Jezus aan zijn mededeling in 1931 volgende dreigende woorden toe: «Laat mijn bedienaars weten dat zij, omdat zij het voorbeeld volgen van de Franse koning door de uitvoering van mijn verzoek uit te stellen [Lodewijk XIV, de Zonnekoning, die in 1689 weigerde om Frankrijk toe te wijden aan het H. Hart en daardoor precies een eeuw later de Revolutie over zijn land en zijn nakomeling op de troon afriep] hem zullen volgen in het ongeluk. Maar het zal nooit te laat zijn om zijn toevlucht te nemen tot Jezus en Maria.»

Omdat hij de eerherstellende devotie van de eerste zaterdagen niet wil verspreiden en aanmoedigen, zal de H. Vader – misschien – de koning van Frankrijk in het ongeluk volgen. Hij zal er dan toe gebracht worden deze devotie te prediken in de tranen en het bloed, en in zijn martelaarschap «de andere bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en verschillende leken, mannen en vrouwen van verschillende standen en condities» met zich meevoeren… voor de redding van de Kerk en de triomf van het Onbevlekte Hart van Maria, die ons hoe dan ook beloofd zijn! 

broeder Bruno van Jezus-Maria
& redactie KCR