DE ACTUALITEIT DOORGELICHT 
FEBRUARI 2023

DE GROTE BESCHAVINGSOORLOG

Pro-Russische soldaten in de regio Donetsk hebben hun tank getooid met de vlag van de Allerbarmhartigste Heiland, waarop
het “niet door mensenhanden gemaakte” Gelaat van Christus prijkt (februari 2015). Rusland ziet zijn strijd tegen het Westen
meer en meer als een krachtmeting tussen het christendom en de Antichrist.

OP 8 december 2022, feest van de Onbevlekte Ontvangenis, ging paus Franciscus naar de befaamde Piazza di Spagna in Rome om er bij de Mariazuil «een daad van verering van de Onbevlekte» te verrichten. Het lag niet in zijn bedoeling om dat te doen als eerherstel en hij maakte geen enkele zinspeling op de toewijding aan haar Onbevlekte Hart die hij tien maanden tevoren in de Sint-Pietersbasiliek uitgesproken had. En dus volgen de gebeurtenissen in de wereld verder hun loop en komt de dreiging van een open oorlog tussen het Westen en Rusland steeds dichterbij…

In plaats van aan zijn volk te vragen om zich te bekeren en Onze-Lieve-Vrouw te troosten door een devotie van eerherstel, leek Franciscus haar een verwijt te maken: «Onbevlekte Maagd, ik had u vandaag de bedankingen van het Oekraïense volk willen overmaken…» Bij die woorden barstte de paus in tranen uit, waarop de mensen rondom hem begonnen te applaudisseren. We zijn nog niet aanbeland bij het tafereel dat de H. Jacinta in een visioen zag: de H. Vader naar wie men stenen gooit! Hij ging verder: «… voor de vrede die wij al zo lang aan de Heer vragen.» Alsof de H. Maagd doof en onverschillig blijft voor onze ellende. Dat is echt wel de rollen omkeren!

WOKISME BIJ DE NAVO

«Oekraïne is tussen 2004 en 2014 het toneel geweest van twee revoluties die toegelaten hebben om in dat land een beweging te laten oprukken die men vroeger aanduidde als “gauchisme” en vandaag als “wokisme”: het promoten van de LGBT-ideologie en in bredere zin het verwerpen van de westerse beschaving, die geïdentificeerd wordt met het blanke ras en het christendom. De belangrijkste aanstokers van deze morele revolutie zijn de Open Society Foundations van George Soros én… de NAVO, de gewapende arm van de globalisering, die haar hybride oorlog [een oorlog die gevoerd wordt met zowel conventionele middelen als onconventionele, bv. desinformatie op grote schaal] niet alleen met raketten voert, maar ook in de media en op cultureel en psychologisch vlak.

De Hongaars-Joodse zakenman George Soros verwierf een reusachtig vermogen met beursspeculaties. Dat fortuin gebruikt hij om met zijn Open Society Foundations globalistische en anti-nationalistische bewegingen te steunen. Van hem is bekend dat hij een diepe afkeer van Rusland heeft.

«De NAVO ijvert al jarenlang voor “openlijke diversiteit”. In 2017 verklaarde secretaris-generaal Jens Stoltenberg op Twitter: “Overal in de wereld hebben de LGBT recht op een waardig leven en bescherming tegen uitsluiting en angst.”» Angst voor het vuur van God dat neerviel op Sodom en Gomorra, zoals we lezen in het boek Genesis? Of erger nog: voor het vuur van de hel?

«De verklaring van Stoltenberg werd op de website van de militaire organisatie vervolgens van verdere commentaar voorzien: “De NAVO is op wereldniveau een pionier geweest wat de erkenning van huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht betreft. Zij heeft vanaf juli 2002 dezelfde financiële tegemoetkomingen toegekend aan alle militairen die huwden, op een ogenblik dat er slechts één land in de wereld was dat huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht erkende, namelijk Nederland. Onze organisatie is de diversiteit toegewijd. Elke vorm van discriminatie op basis van seksuele oriëntatie, geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst, nationaliteit, handicaps of ouderdom is in de schoot van de NAVO strikt verboden”» (Lucien Cerise, L’Otan en Ukraine, du gauchisme au satanisme, in Lectures françaises nr. 758 van december 2022).

De eerste revolutie in Oekraïne was de Oranjerevolutie van december 2004, toen de pas verkozen president Janoekovitsj, die de banden met Rusland wilde aanhalen, onder het mom van verkiezingsfraude onderuit gehaald werd door straatprotesten georkestreerd en gefinancierd door de VS en allerlei niet-gouvernementele organisaties.

De leden van de “Union of Military LGBT of Ukraine” dragen een eenhoorn als embleem. In 2018 stapten zij in een aparte colonne op in de Mars voor gelijkheid, georganiseerd door KyivPride. Hun organisatie wordt financieel gesteund door de ngo Fulcrum, die ook in ons land actief is door de verkoop van producten “voor het goede doel”, en door het Canada Fund for Local Initiatives, dat met een jaarlijks budget van 27 miljoen dollar projecten steunt die “gender equality” en “LGBTQI+ rights” hoog in het vaandel schrijven.

«Het tweede luik van het linkse wokisme werd in Oekraïne ingevoerd vlak na Euromaidan, de staatsgreep in de winter van 2013-2014, die de nieuwe [en westersgezinde] machthebbers toeliet om in het Oekraïense recht heel het juridische LGBT-arsenaal in te schrijven. Dat leidde tot het legaliseren van de Gay-Prideoptochten in verschillende steden, maar ook tot het vreemde fenomeen van de “LGBT-soldaten”: homoseksuelen en transseksuelen die wilden vechten tegen Rusland werden samengebracht in de Union of Military LGBT of Ukraine» (Lucien Cerise, art. cit.).

EEN GEVAARLIJKE ESCALATIE

In het Duitse tijdschrift Emma verscheen op 12 januari jl. een interview met de voormalige Duitse brigadegeneraal Erich Vad, die van 2006 tot 2013 militair beleidsadviseur van kanselier Merkel was. Hij waarschuwt al langer voor het gevaar dat Duitsland en de hele wereld lopen als men toegeeft aan de Amerikaanse druk om Kiev alsmaar meer te bevoorraden met wapentuig. Aanleiding voor het interview was de gevoelige kwestie van de levering van Duitse Leopard 2-tanks aan Zelenskij. Zal Berlijn voor het eerst sinds WO II weer gevechtstanks inzetten tegen Moskou? 

Emma: Wat kunnen de gevolgen van die levering zijn?

Erich Vad: Wil je onderhandelingsbereidheid bereiken met de levering van tanks? Wil je de Donbass of de Krim heroveren? Of wil je Rusland volledig verslaan? Er is geen realistische definitie van de eindtoestand. En zonder een algemeen politiek en strategisch concept zijn wapenleveranties puur militarisme.

Emma: Wat betekent dat?

Erich Vad: We hebben een operationele patstelling, die we militair niet kunnen oplossen. Dat is overigens ook de mening van de Amerikaanse stafchef Mark Milley. Hij zei dat de militaire overwinning van Oekraïne niet te verwachten is en dat onderhandelingen de enige mogelijke manier zijn. Al het andere is een zinloze verspilling van mensenlevens.

Emma: Generaal Milley zorgde met zijn uitspraak voor veel opschudding in Washington en kreeg ook in het openbaar veel kritiek.

Brigadegeneraal Erich Vad, onder bondskanselier Angela Merkel militair beleidsadviseur. Zijn pleidooi voor voorzichtigheid zorgt voor mateloze irritatie in Washington… en in Warschau, dat meer dan ooit aanstuurt op een open confrontatie met de Russen.

Erich Vad: Hij sprak een ongemakkelijke waarheid. Een waarheid die trouwens bijna nergens in de Duitse media werd aangehaald. Het interview van CNN met Milley kwam nergens prominent naar voren, terwijl hij toch de stafchef is van onze westerse grootmacht. Wat er gaande is in Oekraïne is een uitputtingsslag. En eentje met inmiddels bijna 200.000 gesneuvelde en gewonde militairen aan beide kanten, met 50.000 burgerslachtoffers en met miljoenen vluchtelingen. Milley trok een parallel met de Eerste Wereldoorlog die niet treffender kon zijn. Tijdens de Eerste Wereldoorlog leidde het zogenaamde “Slachthuis van Verdun”, opgevat als een uitputtingsslag, tot de dood van bijna een miljoen jonge Fransen en Duitsers…

Emma: Ook u bent aangevallen omdat u opriep tot onderhandelingen.

Erich Vad: Ja, precies zoals de inspecteur-generaal van de Duitse strijdkrachten, generaal Eberhard Zorn, die net als ik waarschuwde voor het overschatten van de regionaal beperkte offensieven van de Oekraïners in de zomermaanden. Militaire experts – die weten wat er speelt bij de geheime diensten, hoe het er op de grond aan toe gaat en wat oorlog echt inhoudt – worden grotendeels uitgesloten van het officiële discours. Ze passen niet in de meningsvorming van de media. We ervaren grotendeels een synchronisatie van alle media [overal dezelfde mening] die ik in de Bondsrepubliek nog nooit heb meegemaakt.  

Emma: Hoe beoordeelt u het beleid van de minister van Buitenlandse Zaken?

Erich Vad: Militaire operaties moeten altijd gepaard gaan met pogingen om politieke oplossingen te bewerkstelligen. De eendimensionaliteit van het huidige buitenlandse beleid is moeilijk te verdragen. Zij [minister Annalena Baerbock] is erg gefocust op wapens. De hoofdtaak van het buitenlandse beleid is en blijft diplomatie, belangenverzoening, begrip en conflictbeheersing. Dat mis ik hier. Het is niet genoeg om oorlogsretoriek te gebruiken en rond te lopen in Kiev of de Donbass met een helm en luchtafweergeschut. Dat is te weinig.

DUITSE TANKS VOOR OEKRAÏNE

Emma: Wat als de Leopard uiteindelijk toch geleverd wordt?

De Duitse gevechtstank Leopard 2A5 werd ontwikkeld in de jaren 1990 en nadien verder geperfectioneerd. Ze is 62 ton zwaar, heeft een 120 mm-kanon en haalt een snelheid van 70 km per uur. Op de westerse top in Ramstein op 20 januari jl. werd zware druk op Berlijn uitgeoefend om Leopardtanks aan Kiev te geven. De Duitsers hielden eerst de boot af, maar gingen uiteindelijk toch door de knieën.

Erich Vad: Dan rijst weer de vraag wat er überhaupt met die tanks moet gebeuren. Om de Krim of de Donbass over te nemen, zijn die Leopardtanks niet voldoende. In Oost-Oekraïne, in het Bachmoetgebied, rukken de Russen duidelijk op. Ze zullen waarschijnlijk binnenkort de Donbass volledig hebben veroverd. Men hoeft alleen maar rekening te houden met de numerieke superioriteit van de Russen over Oekraïne. Rusland kan tot twee miljoen reservisten mobiliseren. Het Westen kan daar 100 Marders en 100 Leopards naartoe sturen, die veranderen niets aan de algehele militaire situatie. En de allerbelangrijkste vraag is hoe je een einde kan maken aan zo’n conflict met een oorlogvoerende kernmacht – let wel, de machtigste kernmacht ter wereld! – zonder in een Derde Wereldoorlog terecht te komen.

Emma: Het argument is dat Poetin niet wil onderhandelen en dat hij op zijn plaats moet worden gezet om te voorkomen dat hij nog verder in Europa tekeer gaat.

Erich Vad: Je kunt de Russen blijven uitputten, wat honderdduizenden doden betekent, maar aan beide kanten. En het betekent verdere vernietiging van Oekraïne. Wat is er nog over van dat land? Het zal met de grond gelijk gemaakt worden. Dat is uiteindelijk ook geen optie meer voor Oekraïne. De sleutel tot het oplossen van het conflict ligt niet in Kiev, noch in Berlijn, Brussel of Parijs, maar in Washington en Moskou. Het is belachelijk om te zeggen dat Oekraïne dat moet beslissen.

Emma: En wat kan Duitsland volgens u doen?

Erich Vad: We moeten onze militaire steun zo doseren dat we niet afglijden naar een Derde Wereldoorlog. Als het doel een onafhankelijk Oekraïne is, dient men zich ook af te vragen hoe een Europese orde waarin Rusland is opgenomen eruit moet zien. Rusland zal niet zomaar van de kaart verdwijnen. We moeten vermijden de Russen in de armen van de Chinezen te drijven en zo de multipolaire orde in ons nadeel te verschuiven. En eerlijk gezegd zie ik Oekraïne geen lid worden van de EU en zeker geen lid van de NAVO. 

Emma: Wat moeten we wensen voor 2023?

Erich Vad: Er moet een breder vredesfront worden gebouwd in Washington. En aan dit zinloze activisme in de Duitse politiek moet eindelijk eens een einde komen. Anders worden we op een ochtend wakker en zitten we midden in de Derde Wereldoorlog.

Op 22 juni 2022 vergaderde een commissie van het Amerikaanse Congres, de “Commission on Security and Cooperation in Europe”, over een plan om de Russische Federatie na de val van Poetin op te breken in verschillende losse staten. De realisatie van een dergelijke balkanisering van Rusland zou de definitieve overwinning van de VS op Eurazië betekenen.

De Duitse generaal spreekt de taal van het gezonde verstand, maar de VS willen van geen ophouden weten. Op de recente top op de militaire basis van Ramstein pleitte Stoltenberg onomwonden voor het verder opdrijven van de militaire hulp aan Kiev. Washington keurde nog maar eens een steunpakket van liefst 2,5 miljard dollar goed: artillerie, gepantserde voertuigen, raketsystemen enzovoort. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Polen hebben toegezegd om zware tanks te sturen en roepen de bondgenoten op om hetzelfde te doen.

De westerse propagandamachine is er ondertussen in geslaagd om Vladimir Poetin af te schilderen als de reïncarnatie van Adolf Hitler: het ultieme Kwaad dat met alle mogelijke middelen mag en moet vernietigd worden…

GEESTELIJKE STEUN VOOR DE RUSSEN AAN HET FRONT

Een artikel gepubliceerd op de website van de Russische krant Komsomolskaja Pravda, op 7 november 2022, legt uit hoe de Russische soldaten aan het front spirituele steun krijgen.

In Sint-Petersburg worden vlaggen en banieren vervaardigd met de afbeelding van Christus, de Maagd Maria en heiligen; die worden vervolgens naar het front gestuurd. Dit werk gebeurt met de zegen van verschillende metropolieten en op initiatief van de beweging “Sterk Rusland” en de caritatieve stichting “Onder de bescherming van de hemelse Tsarina”. Hun belangrijkste doelstelling is het geestelijk ondersteunen van president Poetin en de militairen en het verheffen van het niveau van het nationale patriottisme. 

Op de dag van de Nationale Eenheid – 4 november, de nationale feestdag in de tijd van het Russische keizerrijk tot 1917 en opnieuw sinds 2005 – hebben de militaire leiders en de geestelijkheid uitgelegd waarom het zo belangrijk is dat alle Russen zich verenigen en onvoorwaardelijk achter de militairen staan. Die principiële steun is er trouwens bij de grote meerderheid van de bevolking. Men vreest dat de Amerikanen Poetin van de macht willen verdrijven en vervangen door een westerse marionet in de aard van Boris Jeltsin. En ook in Rusland weten ze dat Washington hardop denkt aan een opsplitsing van het land van zijn aartsvijand in afzonderlijke staten.  

In een kerk in Sint-Petersburg tonen leden van de stichting “Onder de bescherming van de hemelse Tsarina” vlaggen die ze zelf gemaakt hebben om ze op te sturen naar het front met de bedoeling de strijders geestelijk te helpen.

Meer dan duizend vaandels zijn ondertussen al naar het strijdgebied gestuurd. De soldaten bevestigen, met talrijke video-opnames als bewijs, dat de vlaggen niet alleen de moraal van de troepen opkrikken, maar ook mirakels verrichten. Er is een geval geweest waarbij een honderdtal Russische militairen is kunnen ontsnappen uit een omsingeling door 4000 Oekraïense soldaten. Er vielen slechts vijf slachtoffers, terwijl iedereen er eigenlijk het leven had moeten bij inschieten.

Dmitrij Jakovenko, de hoofdverantwoordelijke van de caritatieve organisatie, legt uit dat Rusland niet in oorlog is met het broedervolk van Oekraïne: «Onze strijd gaat tegen het satanisme en het fascisme. Een oorlog kan men alleen maar winnen als er een stevig spiritueel fundament is en de hulp van God, dat wil zeggen het geloof. Wij sturen vaandels en iconen naar het front met dat precieze doel, opdat onze soldaten niet zouden twijfelen aan het feit dat zij hun plicht doen en, door zich te keren naar de Allerheiligste Maagd Maria en de heilige strijders, van hen onmiddellijk machtige steun en bescherming zouden krijgen.»

DE ALLERBARMHARTIGSTE HEILAND

Op de vlaggen komen uiteenlopende afbeeldingen voor, zoals de Moeder Gods, de H. Aartsengel Michaël, Sint-Joris…  Meest prominent is de voorstelling van het Gelaat van de Allerbarmhartigste Heiland, in feite het Gezicht van Christus zoals we dat op de H. Lijkwade van Turijn zien. Dit Gelaat is “acheiropoiètos”: het gaat om een afbeelding die “niet door mensenhanden gemaakt is”.

Deze vlag is de meest beroemde uit de geschiedenis van Rusland. Ze werd ontplooid tijdens veldslagen van de tijd van Ivan de Verschrikkelijke tot die van Peter de Grote. Elke Rus weet dat de grootvorst van Moskou, Dmitrij Donskoj, in 1380 neerknielde voor deze vlag toen hij de zegen van de H. Sergius van Radonezj ontving aan de vooravond van de grote confrontatie met de Mongolen van de Gouden Horde. Onder de vlag van de Allerbarmhartigste Heiland behaalde Donskoj, die later door de orthodoxe Kerk heilig werd verklaard, op het veld van Koelikovo bij de Don een beslissende overwinning op de troepen van Mamaj. Zo werd de Mongoolse macht definitief gebroken en begon de opgang van het Heilige Rusland.  

In de slag van Koelikovo in 1380 behaalde de Russische christelijke strijdmacht onder Dmitrij Donskoj een grote overwinning op de heidense Mongolen die grote delen van het land van de “Roes” onder de knoet hielden.

Er is ook een banier die groothertog Michail Aleksandrovitsj Romanov voorstelt, de broer van tsaar Nicolaas II. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij bevelhebber van een Kaukasische cavaleriedivisie die volledig bestond uit moslims, meer bepaald Tsjetsjenen. De banier is groen van kleur – de kleur van de islam – en draagt op de ommezijde een beeltenis van de Moeder Gods: de wonderdadige icoon van Lokot, een plaats in de oblast Brjansk waar zich het domein van de groothertog bevond.

De opvolger van Michail Romanov is vandaag… Ramzan Kadyrov, hoofd van de Tsjetsjeense Republiek, die zijn manschappen persoonlijk aanvoert in de Donbass en een van de trouwste bondgenoten van Poetin is.

Toen de Russische president op vraag van patriarch Kirill aan het ministerie van Defensie opdracht gegeven had om over heel de lengte van het front een staakt-het-vuren af te kondigen van 6 januari ’s middags tot 7 januari ’s avonds, bij wijze van kerstbestand, weigerde Oekraïne daar op in te gaan en beschuldigde Rusland zelfs van schijnheiligheid. De mohammedaan Kadyrov verklaarde toen: 

«Ons staatshoofd, opperbevelhebber Vladimir Vladimirovitsj Poetin, is een ware christengelovige. Zijn daden zijn in overeenstemming met de vereisten van zijn geloof. Het feit dat zijn acties door de vijand beantwoord worden op een manier die voor christenen ongepast is, mag geen reden tot paniek zijn. Vladimir Vladimirovitsj heeft gedaan wat een christen moest doen, hij heeft een tijdelijk bestand voorgesteld.

«Dat wil niet zeggen dat wij onze posities gaan verlaten en vertrekken. Al onze strijders zullen verder hun standplaats blijven innemen, in de voorste gelederen van de strijd. Maar zolang de vijand niet op ons begint te vuren, zullen wij dat ook niet doen op eigen initiatief, overeenkomstig de orders van de opperbevelhebber. Want wij zijn personen die Isa [Jezus, voor de moslims een grote profeet] eren en strijders die strikt de bevelen van de opperbevelhebber opvolgen.

«Het satanisme van de tegenstander is vandaag nog maar eens duidelijk geworden toen hij het bestand afwees. Het is een bijkomend bewijs voor hen die nog twijfelen over wat er in de wereld aan de hand is. […] Wij moeten echte gelovigen blijven. En in dat geval zal God ons nooit in de steek laten! Wij mogen niet toegeven aan de provocaties van de Amerikaanse inlichtingendiensten en van de door de VS gedomineerde Europese staten.

Ramzan Kadyrov, de zoon van de Tsjetsjeense president Achmat Kadyrov die in 2004 in Grozny door terroristen werd vermoord, is sinds april 2011 officieel “hoofd van de Tsjetsjeense Republiek”. Hij is zeker geen koorknaap, maar omdat hij een trouwe medestander van Poetin is, maken de westerse media hem met de grond gelijk.

«Wees geduldig en heb nog meer vertrouwen in God. Hij zal ons de weg tonen! Laten we wederzijds begrip tonen, geloof, hoop en liefde! Alles wat met de ware godsdienstigheid te maken heeft. En alles wat verband houdt met het satanisme is aan de andere kant te vinden en iedereen ziet dat. Het is ook een zegen: de miljoenen mensen die van buitenaf toekijken, zullen de juiste conclusies trekken uit wat zij waarnemen. Zij kunnen niet naast de goede wil van onze opperbevelhebber kijken en het antwoord van de satanisten daarop. Wij zullen winnen! Absoluut! Twijfel daar niet aan!»

Kadyrov mag zijn wie hij wil, maar zijn woorden zijn ronduit indrukwekkend. En we zien hier goed wat voor sterke aantrekkingskracht het openlijk beleden christelijke geloof op moslims kan uitoefenen!

DE VERDEDIGING VAN HET CHRISTENDOM

Vader Aleksandr van de kerk van de HH. Petrus en Fevronia van Moerom legt uit:

«Je mag beschikken over het meest moderne wapentuig en toch kan je de oorlog verliezen, als je niet begrijpt waarom je in de frontlinie staat. In de huidige omstandigheden is het uiterst belangrijk om één zaak duidelijk te maken aan al onze strijders: zij zijn de vertegenwoordigers van een eeuwenoude staat en door hun acties verdedigen zij de christelijke waarheid, zoals hun voorvaderen gedaan hebben. In ons land heeft men altijd geloofd dat de mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God. Vandaag vechten wij voor het behoud van die waarheid! Wij verzetten ons tegen het satanisme en de onmenselijke ideologie die in het Westen gepredikt worden. In sommige landen hebben de burgers geen geslacht, geen familie, geen vaderland en geen geloof meer.»

Het doel van de genoemde verenigingen en stichtingen is ook de soldaten terug te voeren tot het geloof. Vader Dionisij:

«Aan het front komt men in heel andere omstandigheden terecht. Wanneer het leven bedreigd is, veranderen de levenswaarden radicaal. Er zijn twee opties. Ofwel gaat de persoon in kwestie vooruit en vindt, met de hulp van God, het geloof of wordt versterkt in zijn geloof. Ofwel vervalt hij tot wanhoop, wordt verteerd door woede en begint van iedereen een afkeer te krijgen. In de eenheden waar de militairen God niet vergeten, heerst een sterke geest, dat kan ik u verzekeren. Het geloof geeft aan alles zin en hij die de sterkste geest heeft, zal het pleit winnen. Dat is heel belangrijk.»

Een orthodoxe militaire aalmoezenier, vader Demetrius, geeft volgende uitleg:

«Weinig mensen weten dit, maar er bestaan bijzondere regels om de oorlog te overleven, niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. Het komt er vooral op aan menselijk te blijven, zelfs in die zware omstandigheden. Dat is niet gemakkelijk om doen in zo’n klimaat, maar het geloof in God helpt daarbij. Weet u, Soevorov [een 18de-eeuwse Russische generaal die in zijn vaderland roem vergaarde omdat hij nooit een veldslag verloor] zei: “Bid tot God, de overwinning komt van Hem.” Dus als de mens bidt, ligt de overwinning binnen zijn bereik. Maar als hij vloekt en de slechte geesten aantrekt, komt hij in de problemen. Het is belangrijk te begrijpen dat de banieren, de iconen en de kruisen slechts het kanaal zijn voor Gods genade als men er respect voor betoont en als men de betekenis van die symbolen begrijpt. Dat is wat wij, militaire geestelijken, aan onze jongens proberen duidelijk te maken.»

* * *

Meer dan ooit moeten we doordrongen zijn van wat zuster Lucia van Fatima in 1957 tot pater Fuentes zei: «Pater, Satan is een beslissende strijd aan het leveren met de H. Maagd, en een beslissende strijd is een eindstrijd waarbij men nu al weet aan welke kant de overwinning zich bevindt en aan welke kant de nederlaag. Daarom behoren wij vanaf nu ofwel God toe, ofwel Satan. Een tussenoplossing is er niet...»

broeder Bruno van Jezus-Maria
& redactie KCR