GEBED
om de verheerlijking van onze Vader te bekomen

ALLERHEILIGSTE Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, in deze tijd van duivelse verwarring hebt Gij uw Heilige Kerk niet overgelaten aan de ketterij en het schisma, die zoveel zielen op de weg naar de geloofsafval hebben gebracht. Gij hebt haar als verdediger uw priester Georges de Nantes gegeven, stichter van de Kleine broeders en de Kleine zusters van het Heilig Hart, in het klooster broeder Georges van Jezus-Maria.

Zijn vurig geloof in de Kerk, zijn grote godsvrucht tot de Heilige Eucharistie, zijn liefde voor de Heilige Harten van Jezus en de Onbevlekte Maagd Maria, zijn ijver voor de zielen en voor zijn vaderland hebben het geloof van een groot aantal mensen gered en de verrijzenis van de Kerk voorbereid.

Uw dienaar heeft nu zijn levensweg beëindigd en de strijd hier beneden gestreden. Er rest hem nu enkel om voor uw troon zijn roeping van « lof van uw Glorie» te vervullen. Daarom vertrouwen wij aan zijn bemiddeling ……… (intentie) toe. Hij die de beproevingen van zijn geestelijke kinderen en van zijn vrienden zozeer ter harte nam, zal niet doof blijven voor ons smeken.

Gewaardig u de gebeden van uw dienaar te verhoren, zo smeken wij, opdat hij zou verheerlijkt worden als getuigenis van de waarheid die hij zo moedig heeft verdedigd en opdat alles zou bijdragen tot de triomf van het Onbevlekt Hart van Maria en tot de redding van de Heilige Kerk.

Amen.Onze Vader