DE CRISTEROS, 
strijders voor Christus Koning

CristerosWIE kent de geschiedenis van de Cristeros, de strijders voor Christus Koning, die in de jaren 1926-1929 een strijd op leven en dood uitvochten tegen de Mexicaanse regering toen die het katholicisme wou uitroeien? Niemand. En daar is een reden voor. « De archieven over de Cristeros waren gedurende vijftig jaar verzegeld. Niet alleen de archieven in Mexico-stad, maar ook die in het Vaticaan. Volledige en halsstarrige stilte » (abbé de Nantes in een conferentie uit 1973). Over deze Boerenkrijg in volle twintigste eeuw wou men liefst zo weinig mogelijk kwijt. De politici hadden bloed aan hun handen, maar ook de katholieke hiërarchie had in de dramatische afloop geen fraaie rol gespeeld...

« Alles wat er is gebeurd is zo betreurenswaardig », zei Mgr. Gonzalez y Valencia, de aartsbisschop van Durango, « dat het beter zou zijn dat de geschiedenis over vijftig jaar geschreven wordt, wanneer wij allemaal dood zijn. » Want de Cristeros betaalden met hun leven voor dit verraad.

redactie KCR
Hij is verrezen! nr. 57 en 58, 2012