DE GROTE CRISIS VAN HET ARIANISME

KORT nadat het cChristus Pantocratorhristendom in 313 de vrijheid verkregen had, kwam het terecht in de greep van de ketterij van Arius. De rechtzinnige leer triomfeerde slechts op het nippertje, na een moeizame strijd gevoerd door een handvol bisschoppen en kerkleraars. « Om haar eenheid, apostoliciteit, heiligheid en katholiciteit te bewaren heeft de Kerk moeten vechten. Zij moet ook vandaag vechten, en ze zal altijd moeten vechten» (abbé de Nantes).  

 

 

Hij is verrezen ! nr. 41 en 42
september-december 2009