18. Integraal christelijk humanisme

Voor de falangist bestaat er een christelijke filosofie, een christelijke ecologie enz. omdat er, op welk gebied ook, geen integrale waarheid buiten Christus bestaat. De waarheid van Christus is niet facultatief, gedeeltelijk, relatief zoals de andere “waarheden”: zij is de diepste en meest omvattende, van een volheid die alles in allen vervult. 

1. Alle vormen van filosofie, wetenschap en moraal beoordeelt de falangist op hun waarde door ze te toetsen aan Christus. Geen enkele menselijke kennis, wil of macht kan op zichzelf voldoen. Ze zijn onvolledig en het ontbreekt ze aan bepaalde verheven grondslagen, waardoor ze wemelen van tegenspraken en onzekerheden; ze getuigen van menselijke onmacht en anarchie.

2. Alleen het Evangelie geeft het volledige antwoord op de diepste vragen van de mens: een definitief en veroverend, maar bovennatuurlijk antwoord. Die zuivere wijsheid, schoonheid en goedheid is een gave van Christus aan hem die gelooft. Het enige humanisme dat werkelijk integraal is, is het christelijke, de enige vruchtbare omwenteling is die van het Evangelie.

3. De goddelijke totaliteit van het christelijk humanisme is niet gewoon maar de bekroning van een natuurlijke, wetenschappelijke, wereldse orde, de kers op de taart van een volledig voltooid menselijk werk van ervaring en rede. De christelijke genade en wijsheid zijn niet het oppervlakkig ornament van een menselijke, monolithische, perfect geconstrueerde en wereldwijd bewonderde Toren van Babel. Alle wereldse wetenschap en kennis schommelt tussen onsamenhangend empirisch onderzoek en de bekoring van utopische syntheses. Alleen het Evangelie kan al dat tegenstrijdige weten, willen en kunnen tot een eenheid smeden, een nieuw soort wijsheid van eeuwige aard. Solovjov noemde dat de sublieme theandrie, de uitstraling van de goddelijke glorie op het gelaat van de mensen die zonen van God geworden zijn.