Thiede (Carsten Peter)

Wanneer werden de Evangelies geschreven ?

Een papyrusfragment met een passage uit het Mattheüsevangelie werd door de befaamde Duitse papyroloog Carsten Peter Thiede kort na het jaar 70 gedateerd, dus op een moment dat veel ooggetuigen van het optreden van Jezus nog in leven waren. De bewijsvoering zet de modernistische theorieën over Formgeschichte, “ oerbronnen ” en "protovormen" op losse schroeven: het lijkt er meer en meer op dat de Evangelies gewoon geschreven werden... door de Evangelisten naar wie ze genoemd zijn !

« De Koning van de Joden » : de authentieke relikwie van de Titulus Crucis

In de kerk van Santa Croce in Gerusalemme in Rome vereert men het opschrift dat Pilatus boven het Kruis van Jezus liet aanbrengen. Een vrome traditie zonder fundament ? Zo wilde de tv-keten Arte het graag voorstellen, maar broeder Bruno geeft een sluitende argumentatie dat het wel degelijk om het originele opschrift gaat, in drie talen gegrift op een houten plankje. Zijn bewijsvoering vindt steun in nader onderzoek door de Duitse specialist Carsten Peter Thiede.