Dollfuss (Engelbert)

Engelbert Dollfuss, een groot katholiek staatsman

Abbé de Nantes deed een grondig onderzoek naar de houding van de katholieke Kerk tegenover de dictaturen van de jaren 1930. Achtereenvolgens kwamen het bolsjewisme, het nationaalsocialisme, het fascisme en de dictatuur van Franco aan de beurt. In zijn eindconclusie schreef abbé de Nantes: « Franco, Salazar en Dollfuss hebben, overeenkomstig hun persoonlijke overtuiging die ook die van hun volk was, als fundament voor hun nationale revolutie de cultus van het katholieke vaderland genomen.» De Oostenrijkse kanselier Dollfuss (1892-1934) verdient het om uit de vergetelheid gehaald te worden waarin hij ten onrechte terechtgekomen is.