Franciscus van Assisi (H.)

De heilige en de sultan
Was Sint-Franciscus een voorloper van de oecumene?

In een werk uit 2007 behandelt de Amerikaanse historicus John Tolan de fameuze ontmoeting tussen Sint-Franciscus van Assisi en sultan Malik Al-Kamil in 1219, een ontmoeting waarvan de auteur het belang onderstreept in de geschiedenis van de franciscaanse orde en van de Kerk in haar geheel. Ging het bij de "Poverello" om een poging tot oecumene, met respect voor de islam? Zo luidt de hedendaagse interpretatie, waarop paus Franciscus zich baseerde voor zijn reis naar Abu Dhabi. Maar is die interpretatie ook juist?