Franciscus van Sales (H.)

Een hart dat overloopt van liefde:
Sint-Franciscus van Sales

De H. Franciscus van Sales (1567-1622) is op de wereld gekomen om op het beslissende moment een antwoord te geven op de vraag welke godsdienst het in de 16de eeuw zou halen: die van een lutherse, calvinistische God vervuld van heilige gramschap of die van een katholieke God van barmhartige goedheid die tot het mensenhart spreekt. De bisschop van Genève heeft de vore getrokken waarin alle gecanoniseerde heiligen van de 17de eeuw hem gevolgd zijn.