Pius V (Paus)

De H. Pius V, redder van de christenheid

Paus Pius V (1566-1572) was slechts zes jaar Opperherder van de Kerk, maar in die korte tijdspanne slaagde hij erin de besluiten van het Concilie van Trente in de praktijk om te zetten. Tegelijkertijd smeedde hij een verbond tussen de grootmachten van zijn tijd waardoor de beslissende overwinning op de Turken mogelijk werd: de zeeslag van Lepanto (7 oktober 1571), waarvan de uitkomst in een visioen aan de paus geopenbaard werd op het ogenblik zelf van de christelijke triomf.