Erfzonde

«Splendor veritatis»: een nieuwe kijk op het leven
1. De gesluierde schoonheid

«Allereerst wil ik jullie opnieuw de liefde voor de menselijke schoonheid geven. Ik wil jullie de deugden doen liefhebben die het tegenovergestelde zijn van de ondeugden die de wereld overwoekeren. De cultus van de menselijke schoonheid is kuis, ze ontplooit zich in liefde en vruchtbaarheid, in tederheid en geluk – allemaal beminnenswaardige zaken waarnaar wij streven met al het verlangen van ons onvoldaan hart» (abbé de Nantes).