Qumrân

Van het Oude naar het Nieuwe Testament: Qumrân en de Essenen

Het “ klooster ” van de Essenen in Qumrân vormt als het ware de link tussen het Oude en het Nieuwe Testament. In hun bibliotheek in de befaamde grotten bij de Dode Zee werden niet alleen kopieën van de Bijbelse boeken teruggevonden, maar ook van de Evangelies. Zij lieten bovendien eigen geschriften na, zoals commentaren op de Bijbel en hun gemeenschapsregel. Abbé de Nantes vond er de originele term van Middelste Testament voor uit.