Klimaat

April 2020: De klimaatreligie

Sociologen stellen vast dat sinds de val van de Berlijnse Muur het aantal artikels in de media over catastrofen op spectaculaire wijze toegenomen is. De reden daarvan was voor hem vrij eenvoudig. Een van de taken van de media bestaat er namelijk in de brave mensen voortdurend schrik aan te praten voor iets verschrikkelijks dat op het punt staat te gebeuren, maar waarvan de ellende gelukkig beperkt kan worden door de elite die over ons regeert. Op voorwaarde dat het gewone volk die elite rustig laat doen.

Mei 2020: Amazonië, droom en werkelijkheid

«Dierbaar Amazonië», zoals de titel van de pauselijke exhortatie luidt? Het is meer de hel, de “groene hel” zoals ze al zo lang bekend staat! Dit maagdelijk territorium bevat een schat aan bodemrijkdommen die voor alle betrokken landen de belofte van een grote ontwikkeling inhoudt. Maar niet alleen de Amazonelanden: de hebzucht van heel de wereld is op de regio gevestigd en de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) verbergen die bemoeizucht.