Sinaï

Kan men vertrouwen op het Oude Testament? De echte «berg van God»

De godsdienst van het Oude Testament is een historische godsdienst, in tegenstelling tot de andere godsdiensten die mythologisch zijn. Dat historisch karakter is niettemin altijd bestreden door de vijanden van het christendom. Zo is er Israel Finkelstein, die in een boek uit 2001 probeerde te bewijzen dat de Bijbel een literair-politieke reconstructie zou zijn uit de zevende eeuw v. Chr., bedoeld als wettiging voor nationalistische ambities. Abraham, Jozef en Mozes zouden nooit bestaan hebben, de Uittocht en de verovering van het Beloofde Land zouden nooit hebben plaatsgehad...