Medjugorje

September 2020: Naar een erkenning van Međugorje?

Het Franse dagblad La Croix publiceerde op 21 februari 2020 een artikel met als titel: Međugorje, een Vaticaanse commissie zou verschijningen erkend hebben. Volgens de schrijver ervan «werd in een rapport, in 2014 aan de Paus overgemaakt maar sindsdien geheim gebleven, gesuggereerd om de zeven eerste verschijningen van Međugorje te erkennen; anderzijds bleef het rapport zeer terughoudend met betrekking tot de fenomenen die er nadien zouden plaatsgevonden hebben.»   

Naar een erkenning van Međugorje?

We willen in dit artikel de feiten die zich in Međugorje hebben voorgedaan zo duidelijk mogelijk verhalen. Daarvoor baseren we ons enerzijds op het grondig onderzoek uitgevoerd door broeder Michel van de H. Drie-eenheid en gepubliceerd in 1991 onder de titel «Medjugorje en toute vérité», en anderzijds op de vele verklaringen door Mgr. Ratko Perić, bisschop van Mostar. We zullen vaststellen dat de beschrijvingen die door de voorstanders van Međugorje in hun boeken gegeven worden, vaak sterk afwijken van de oorspronkelijke verklaringen van de zieners zelf.