Viganò (Mgr. Carlo Maria)

Brief van een falangist aan Mgr. Carlo Maria Viganò

«De morele ontregeling die vandaag de Kerk besmeurt, is slechts het teken en de top van de ijsberg van een leerstellige ontregeling die veel erger is, want ze wordt door velen aanvaard en springt daardoor minder in het oog. U hebt gelijk te spreken over “ verwarring en verdeeldheid” die lang in de tijd teruggaan en die “ onvermijdelijk zijn wanneer de opvolger van Petrus ophoudt zijn voornaamste zending te behartigen: zijn broeders bevestigen in het geloof en in de gezonde morele leer.”» 

 

Januari 2019 : Eindelijk een bisschop die spreekt!

Op hetzelfde moment waarop paus Franciscus zich klaarmaakte om Paulus VI heilig te verklaren, barstte het schandaal rond de Amerikaanse kardinaal McCarrick los met de publicatie van het memorandum van Mgr. Carlo Maria Viganò op 25 augustus 2018. Daarmee oogst onze Opperherder de bedorven vruchten van het «hervormingsgezinde» pontificaat van paus Montini. Franciscus vraagt « vergeving» aan de « slachtoffers»… maar ondertussen verklaart hij de grote verantwoordelijke heilig! Mgr. Viganò heeft sindsdien nog twee andere documenten ter aanvulling gepubliceerd: één op 29 september en één op 19 oktober. In dit artikel gaan we daar uitvoerig op in.

Mgr. Viganò op het kruispunt van de wegen

Het diepe geloof, de rechtlijnigheid en de moed van Mgr. Viganò, de Italiaanse prelaat die in een mediastorm terechtkwam toen hij de paus beschuldigde van nalatigheid in de zaak-McCarrick, wekten bewondering en hoop bij veel traditionalisten. De voormalige apostolisch nuntius kantte zich de afgelopen maanden steeds duidelijker tegen de huidige paus én tegen het Tweede Vaticaans Concilie. Is Mgr. Viganò de man die moet gevolgd worden om de huidige apostasie het hoofd te bieden?