Paulus VI (Paus)

Beroep op de paus tegen de paus

In maart van vorig jaar hield de Sorbonne een colloquium over « De afzetting van een paus vanuit theologisch, canoniek en constitutioneel standpunt». Vijftien universitairen behandelden dit verrassend onderwerp, waarin gefocust werd op de hedendaagse periode en meer bepaald het geval van Paulus VI. Twee eminente juristen doorbraken de wet van het stilzwijgen door in alle openheid te spreken over het «Aanklachtenboek tegen Paulus VI wegens ketterij, schisma en schandaal» van onze vader, abbé Georges de Nantes.

Mgr. Annibale Bugnini, de hervormer van de liturgie

Annibale Bugnini (1912-1982) is een van de meest controversiële figuren uit de hedendaagse geschiedenis van de Kerk. Voor de progressisten is hij de architect van de meest stoutmoedige liturgische hervorming die ooit ondernomen werd, voor de traditionalisten is hij de vernietiger van de eeuwenoude H. Mis en de hoofdverantwoordelijke voor de algemene ontwijding. De Franse historicus Yves Chiron schreef over hem de eerste, op alle beschikbare bronnen gebaseerde biografie.