Lijkwade van Turijn (H.)

Het mysterie van de H. Lijkwade

In januari 2020 verscheen in het tijdschrift «Scientia et fides» een boeiend artikel over de H. Lijkwade van Turijn van de hand van prof. Bernardo Hontanilla Calatayud: Tekenen van leven op de Figuur op de Lijkwade van Turijn (Signos de Vida en la Figura de la Síndone de Turín). We willen zijn studie graag kritisch becommentariëren, want het wetenschappelijk onderzoek van en de devotie tot de beroemde relikwie liggen ons nauw aan het hart, in de lijn van broeder Bruno Bonnet-Eymard die de grote Franse specialist van de Lijkwade is.